Chat with us, powered by LiveChat

Wat zijn de voornaamste marktgebonden risico’s van het LYNX Rendement Fonds?

De voornaamste marktgebonden risico’s bij deelname aan het LYNX Rendement Fonds zijn als volgt:

Rendements- en marktrisico
Aan een participatie in het LYNX Rendement Fonds (het Fonds) zijn financiële risico’s verbonden. De waarde van een participatie in het Fonds kan zowel stijgen als dalen. Deze stijging of daling van een participatie wordt bepaald door marktbewegingen in de producten waarin het Fonds belegt. Wanneer u als deelnemer op een bepaald moment beslist om uit te stappen dan krijgt u door deze marktbewegingen mogelijk een kleiner bedrag terug dan de oorspronkelijke inleg.

Hefboomrisico
Het Fonds kan via geleend geld en derivaten posities aangaan voor bedragen die de totale waarde van het Fonds overtreffen, waardoor een hefboom ontstaat. Hierdoor kunnen koersschommelingen een vergrotend effect hebben op de waarde van het Fonds, zowel positief als negatief.

Onderpandrisico
In principe bestaat het risico dat posities van het Fonds moeten worden geliquideerd om aan de margeverplichtingen te kunnen voldoen. Wij bewaken echter op continue basis of het Fonds nog aan de margevereisten voldoet.

Concentratierisico
Het Fonds belegt door middel van tientallen systemen in verschillende zeer liquide financiële producten gespreid over de Europese- en Amerikaanse markt. Het Fonds streeft op deze wijze een laag risico na met betrekking tot de concentratie van beleggingen in een bepaald product of op een bepaalde markt.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX