Chat with us, powered by LiveChat

Wat is Margin

Margin is een vorm van onderpand dat door een broker wordt aangehouden wanneer beleggers in effecten handelen.

Beleggers die bijvoorbeeld aandelen met een hefboomwerking willen kopen, kunnen hun eigen vermogen als onderpand gebruiken om met geleend geld te kunnen handelen. Het vermogen dat als margin nodig is kan niet worden gebruikt om andere posities te openen. Wanneer het eigen vermogen van de rekening onvoldoende is om de marginvereisten te dekken om zijn posities te behouden, heeft Interactive Brokers het recht om posities te liquideren om zijn kapitaal te behouden.

Handelen op margin kan een riskante onderneming zijn maar ook een manier om de winst te vergroten.

Hier een vereenvoudigd voorbeeld:

Een belegger met EUR 3.000,- aan eigen vermogen wenst aandelen op margin kopen voor een totale waarde van EUR 10.000,-. De broker vraagt voor de positie EURO 2.500,- aan margin. Eventuele winsten op de EUR 10.000,- aan aandelen gaan naar de belegger, terwijl de broker zichzelf beschermt door minimaal EUR 2.500,- eigen vermogen te eisen om de positie te behouden. Als het eigen vermogen van de belegger onder de EUR 2.500,- daalt, kan de broker een deel van de positie liquideren om het kapitaal te beschermen dat aan de belegger geleend wordt.

Vergroot risico

In ruimere zin kan margin worden gebruikt om verplichtingen aan te gaan zonder dat u over het nodige cash beschikt om aan de verplichtingen te voldoen.

Dit is het geval bij het verhandelen van future contracten of bij het verkopen van opties. Aangezien margin en de daarmee gepaard gaande hefboom u helpt uw winsten te vergroten wanneer u met succes handelt, maar wordt ook het verlies vergroot wanneer de markt zich tegen uw posities keert. Het hefboomeffect beschrijft het effect van schulden op het rendement op uw eigen vermogen: een verhoogde schuldgraad kan het rendement op eigen vermogen van een belegger vergroten. Dit is zo, zolang het totale rendement van de investering groter is dan de kost voor de aangegane schulden. Hier is een vereenvoudigd voorbeeld van hoe hefboomwerking uw rendement kan beïnvloeden.

Voorbeeld

Laten we een rekening nemen met een totale saldo van EUR 10.000,-. Een marginrekening geeft de mogelijkheid om meer te beleggen dan het eigen vermogen dat de belegger heeft gestort, bijvoorbeeld EUR 20.000,-. De rekening heeft nu twee keer een hefboomwerking (EUR 20.000,-investering gedeeld door EUR 10.000,- storting). Een waardestijging van 1% leidt tot een winst van EUR 200,- op het eigen vermogen (1% maal EUR 20.000,-), of twee keer de winst van een portefeuille van EUR 10.000,-. Een waardedaling van 1% resulteert ook in een verlies van EUR 200,- op het eigen vermogen. Dit is een vereenvoudigd voorbeeld van hoe hefboomwerking de winst kan verhogen maar ook tot grotere verliezen kan leiden. Kortom, hefboomwerking is een tweesnijdend zwaard.
 

Marginmogelijkheden per rekening

Met een cashrekening  kunnen beleggers niet meer beleggen dan het geld dat ze op de rekening hebben gestort. Bepaalde producten, zoals het verkopen van ongedekte callopties (het verkopen van een optie zonder een positie in het onderliggend effect te hebben), zijn niet verhandelbaar op een cashrekening. Beleggers dienen ook rekening te houden met de settlement periode om te handelen. Nadat de belegger bijvoorbeeld een aandeel heeft verkocht kan hij dat geld normaal gesproken pas herbeleggen als de settlement periode (meestal 2 werkdagen na de dag van de transactie) voorbij is. Cashrekeningen zijn ook beperkt met betrekking tot het verhandelen van producten die in verschillende valuta’s zijn genoteerd. Omdat lenen bij dit type rekening niet is toegestaan, moeten beleggers de valuta bezitten waarin ze een bepaald product willen kopen. Dit betekent dat om aandelen in de Verenigde Staten te kopen, een belegger die alleen euro’s heeft gestort, die euro’s moet omwisselen in Amerikaanse dollars en vervolgens moet wachten tot het geld daadwerkelijk is vereffend voordat hij/zij zijn order kan plaatsen.

Een marginrekening daarentegen is een rekening die meer flexibiliteit biedt bij het verhandelen van producten in ruil voor rente die in rekening wordt gebracht wanneer geld daadwerkelijk van de broker wordt geleend.

Met een marginrekening kunnen beleggers zoveel investeren als de broker hen toestaat. De beperkingen van de broker zijn terug te vinden in de vorm van marginverplichtingen. Met marginrekeningen kunnen beleggers alle producten verhandelen zolang ze over het eigen vermogen en de liquiditeit beschikken die de broker nodig heeft als onderpand. Beleggers kunnen hun geld onmiddellijk na het sluiten van een positie herbeleggen, waardoor ze het geld effectief lenen van de broker totdat de transactie is afgewikkeld. Beleggers kunnen ook valuta’s lenen om hun valutarisico af te dekken en kunnen producten kopen die in andere valuta’s zijn genoteerd zonder de valuta te bezitten.

Men moet aan bepaalde eisen voldoen met betrekking tot ervaring, investeringsprofiel, handelpermissies en feitelijke vermogensvereisten om op margin te kunnen handelen.

Handelen op margin kan zowel uw winst als uw verliezen aanzienlijk verhogen.

Intraday marginleningen zijn vrij van rentekosten. Er wordt uitsluitend rente in rekening gebracht op debetstanden die overnight worden meegenomen.

Lees hier hoe u uw effectenrekening kunt omzetten van Cash naar Margin of vice versa.

CashrekeningMarginrekening
Minimum leeftijd 18Minimum leeftijd 21
Aandelen / ETF's / beleggingsfondsen

Pennystocks

Obligaties

Warrants

Long opties en gedekte short opties (minimum leeftijd 21 jaar)

Valuta conversies
Aandelen / ETF's / beleggingsfondsen

Pennystocks

Obligaties

Warrants

Opties

Valuta conversies

Futures

Future opties

CFD's

(Leveraged forex)

Metalen

Complexe of verhandelde producten met hefboomwerking
Geen minimum saldo vereistMinimum saldo vereist van 2000 EUR voor het handelen op margin. Onder deze drempel wordt de rekening gezien als een cashrekening.
Geen handel op margin mogelijk: cash moet altijd eerst gesetteld worden.IBIE risk-based margin systeem + ESMA CFD regelgeving + future marginvereisten.

Beschikbare middelen voor CFD-handel: vrije beschikbare cash.
Settlement:
T+1 voor opties, futures en future opties.
T+2 voor overige producten.
Settlement:
T+1 voor opties, futures en future opties.
T+2 voor overige producten.

Cash beschikbaar voor nieuwe transacties vóór daadwerkelijke settlement (i.v.m. bevoorschotting).
Shortselling niet beschikbaarShortselling beschikbaar
Daghandelen niet beschikbaarDaghandelen beschikbaar
Rekeningstructuur:
Eenvoudig, namelijk uitsluitend een ‘securities' segment.
Rekeningstructuur:
Meervoudig, namelijk een ‘securities' segment en mogelijk een CFD-segment.

Disclaimer: LYNX heeft de intentie om haar klanten zo goed mogelijk te informeren. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee LYNX het Service Center bijhoudt, door bronnen te gebruiken die als betrouwbaar gekenmerkt kunnen worden, kan LYNX de volledigheid en nauwkeurigheid niet garanderen. De informatie en data die LYNX ter beschikking stelt is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen aanvullende dienst waar LYNX toe verplicht is. De klant erkent en accepteert dat LYNX geen garantie biedt noch verantwoordelijk is voor de legaliteit, kwaliteit, functionaliteit, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie en data zoals die gepresenteerd zijn. Als “Executing Broker” is alleen Interactive Brokers verantwoordelijk voor het berekenen en toepassen van de marginvereisten.

CashrekeningMarginrekening
Minimum leeftijd 18Minimum leeftijd 21
Aandelen / ETF's / beleggingsfondsen

Pennystocks

Obligaties

Warrants

Long opties en gedekte short opties (minimum leeftijd 21 jaar)

Valuta conversies
Aandelen / ETF's / beleggingsfondsen

Pennystocks

Obligaties

Warrants

Opties

Valuta conversies

Futures

Future opties

Metalen

Complexe of verhandelde producten met hefboomwerking
Geen minimum saldo vereistMinimum saldo vereist van 2000 EUR voor het handelen op margin. Onder deze drempel wordt de rekening gezien als een cashrekening.
Geen handel op margin mogelijk: cash moet altijd eerst gesetteld worden.IBIE risk-based margin systeem + future marginvereisten.
Settlement:
T+1 voor opties, futures en future opties.
T+2 voor overige producten.
Settlement:
T+1 voor opties, futures en future opties.
T+2 voor overige producten.

Cash beschikbaar voor nieuwe transacties vóór daadwerkelijke settlement (i.v.m. bevoorschotting).
Shortselling niet beschikbaarShortselling beschikbaar
Daghandelen niet beschikbaarDaghandelen beschikbaar
Rekeningstructuur:
Eenvoudig, namelijk uitsluitend een ‘securities' segment.
Rekeningstructuur:
Meervoudig

Disclaimer: LYNX heeft de intentie om haar klanten zo goed mogelijk te informeren. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee LYNX het Service Center bijhoudt, door bronnen te gebruiken die als betrouwbaar gekenmerkt kunnen worden, kan LYNX de volledigheid en nauwkeurigheid niet garanderen. De informatie en data die LYNX ter beschikking stelt is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen aanvullende dienst waar LYNX toe verplicht is. De klant erkent en accepteert dat LYNX geen garantie biedt noch verantwoordelijk is voor de legaliteit, kwaliteit, functionaliteit, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie en data zoals die gepresenteerd zijn. Als “Executing Broker” is alleen Interactive Brokers verantwoordelijk voor het berekenen en toepassen van de marginvereisten.