Chat with us, powered by LiveChat

Wat is een multivalutarekening?


Uw rekening die u via LYNX aanhoudt betreft een zogenaamde multivalutarekening. Dit houdt in dat u op één rekening meerdere valuta’s kunt bezitten en hier gemakkelijk in kunt handelen. U hoeft hier dus geen extra effectenrekening voor te openen. Een effect wordt altijd verhandeld in de valuta waarin het genoteerd staat; bijvoorbeeld Europese effecten in euro’s en Amerikaanse effecten in Amerikaanse dollars. Met uw effectenrekening is het dus erg gemakkelijk om te handelen in buitenlandse aandelen.

LET OP: Indien u een cashrekening heeft, dient u altijd eerst een valutatransactie te doen voordat u een buitenlands effect kunt aanschaffen.

Stel dat u een Amerikaans effect wilt aanschaffen met enkel euro’s op uw rekening. Wanneer u dan een marginrekening heeft, kunt u deze transactie direct uitvoeren zonder eerst uw euro’s om te wisselen voor dollars. De dollars die benodigd zijn om de aankoop te verrichten, leent u op dat moment. Dit heeft tot gevolg dat uw eurosaldo ongewijzigd blijft en een negatief Amerikaanse dollarsaldo ontstaat. Op het moment dat u de positie in het effect sluit, ontvangt u weer Amerikaanse dollars, welke direct op uw Amerikaanse dollar rekening worden bijgeschreven.

Een overzicht van uw valutaposities kunt u terugvinden door linksboven in het TWS Handelsplatform te klikken op Rekening 1 .

1
Vervolgens ziet u onder het kopje Marktwaarde – Werkelijke Valutapositie 2 al uw huidige valutaposities terug. In onderstaand voorbeeld zien we een negatief saldo voor Amerikaanse dollars . Dit terwijl er in totaal wel een positief saldo op de rekening staat. Deze situatie is ontstaan door het aanschaffen van een Amerikaans aandeel zonder eerst euro’s om te wisselen voor Amerikaanse dollars.
2
3
Het voordeel hiervan is dat u met deze cashpositie geen valutarisico loopt. Als de koers van de dollar daalt, worden uw Amerikaanse effecten, uitgedrukt in euro’s, minder waard. Maar omdat uw euro’s nu meer waard zijn, hoeft u nu ook minder euro’s om te wisselen om de negatieve dollarstand op te heffen. Op deze manier heeft u over uw initiële investering geen valutarisico.

U dient echter wel rekening te houden met de debetrente die betaald moet worden over het negatieve saldo (u heeft immers geld geleend). Deze debetrente wordt per dag berekend en aan het begin van de volgende kalendermaand van uw rekening afgeschreven. Het debetrentepercentage verschilt per valuta en de hoogte van de te betalen rente hangt daarnaast af van de omvang van het negatieve saldo. In uw rekeningoverzicht vindt u onder Opgebouwde Rente 3 de opgebouwde rente vanaf het begin van de maand.

Denkt u dat de dollar gelijk blijft of zal stijgen ten opzichte van de euro, dan kunt u beter direct euro’s omwisselen voor Amerikaanse dollars middels het koppelen van een forex order of u kunt het negatieve dollarsaldo salderen na de transactie. Hiermee voorkomt u dat u debetrente betaalt over uw negatieve dollarsaldo en profiteert u van een eventuele stijging van de Amerikaanse dollar. Om een bepaalde valutapositie (anders dan uw basisvaluta) te salderen, klikt u met de rechter muisknop op de desbetreffende valutaregel. In het pop-upscherm dat vervolgens verschijnt, kiest u voor Sluit restant van Valutapositie 4.

4
In uw hoofdscherm staat nu een EUR.USD order voor het juiste aantal klaar. U dient nog wel op de V van verzenden te klikken om de order uit te voeren.  Nadat de order is uitgevoerd, moet de cashpositie in Amerikaanse dollars vereffend zijn. LET OP: Het is mogelijk dat er na het salderen een klein bedrag (positief of negatief) overblijft. Dit bedrag wordt in de loop van de handelsweek automatisch verrekend. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

LET OP: Controleer regelmatig uw valutaposities als u in buitenlandse effecten handelt.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX