Chat with us, powered by LiveChat

Voorinstellingen

In het artikel over het configureren van uw platform hebben we kort de mogelijkheid besproken om voorinstellingen op te geven. In dit artikel gaan we hier wat dieper op in. We bespreken hoe de hiërarchie van voorinstellingen geregeld is, hoe en welke voorinstellingen u kunt opgeven en hoe u in het handelsscherm snel een van tevoren ingestelde strategie kunt selecteren.

De hiërarchie van voorinstellingen

Er bestaan drie levels van hiërarchie voor de voorinstellingen; de algemene voorinstellingen (te herkennen aan het blauwe kroontje) 1, de voorinstellingen per instrument bijvoorbeeld Aandelen, Opties, etc. (te herkennen aan het tandwiel) 2 en de voorinstellingen per contract bijvoorbeeld de EOE future, de ES future etc. (te herkennen aan de witte bladzijde met een blauwe “T”) 3. Los daarvan kunt u specifieke strategieën opgeven welke te herkennen zijn aan de witte bladzijde met de paarse pion 4.

voorinstellingen1
1
2
3
4
5
De algemene voorinstellingen zijn het hoogste level en deze voorinstellingen gelden voor alle orders op alle instrumenten. De strategieën die onder de algemene voorinstellingen staan (Bracketorder, Trailingstop en Winstorder) kunnen voor elk instrument worden gebruikt, maar kunnen niet “actief” gemaakt worden.

Daarnaast kunt u per instrument (Aandelen, Opties, Futures etc.) voorinstellingen opgeven. Deze instellingen gelden voor alle contracten die tot dit instrument behoren, tenzij een bepaalde strategie “actief” is gemaakt. De strategieën die u onder een instrument aanmaakt, kunt u namelijk activeren. In bovenstaand voorbeeld is de Bracketorder strategie onder Futures geactiveerd 5. U kunt dit zien aan het groene bolletje.

Tot slot is het ook mogelijk om per contract voorinstellingen op te geven. Deze instellingen gelden alleen voor het desbetreffende contract en zijn niet beschikbaar voor andere contracten zelfs niet als deze tot hetzelfde instrumenttype behoren. In bovenstaand voorbeeld zijn specifieke voorinstellingen voor de contracten van de EOE en ES future aangemaakt.

Onderaan de afbeelding staan een aantal iconen waarvan de functie hieronder kort wordt beschreven:

Preset…   

Klik hierop om een nieuwe strategie aan te maken.

Ticker…      

Klik hierop om voorinstellingen voor een specifiek contract op te geven. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u een instrument heeft geselecteerd in het menu.

Maak Actief  

Klik hierop om de geselecteerde voorinstelling actief te maken voor alle contracten van desbetreffend instrument met uitzondering van de contracten die contract-specifieke voorinstellingen hebben.

Kopieer

Klik hierop om de geselecteerde strategie te kopiëren.

Plakken

Klik hierop om voorinstellingen van de geselecteerde strategie te overschrijven met de gekopieerde instellingen.

Verwijder

Klik hierop om de geselecteerde strategie te verwijderen.

Herbenoem  

Klik hierop om de naam van een strategie te wijzigen.

LET OP: Sneltoetsen staan hoger in de algehele hiërarchie dan voorinstellingen.

Heeft u bepaalde voorinstellingen ingesteld, maar blijken deze niet te werken? Controleer dan de instellingen van uw sneltoetsen.

Selecteer in het configuratiescherm aan de linkerkant Sneltoetsen 1, selecteer vervolgens de sneltoets waarvan u de instellingen wilt controleren (in dit geval Koop2 en klik op de Configureer knop 3 om de instellingen te bekijken / wijzigen.  Zie ook onderstaande afbeeldingen:

voorinstellingen2
1
2
3
voorinstellingen3
4
4
4
4
Zorg ervoor dat alle instellingen hier op standaard/default/none/geen 4 staan, anders dan zullen deze instellingen de voorinstellingen overrulen.

Voorinstellingen opgeven

De voorinstellingen die u kunt opgeven variëren enigszins op basis van het instrument/contract dat u selecteert. In dit voorbeeld gaan we uit van de voorinstellingen voor aandelen en bespreken we alleen de meest relevante instellingen voor de gemiddelde belegger.

Timing & Aantal

Geef de door u gewenste voorinstellingen op voor:

voorinstellingen4
1
2
3
4
Primaire order

De primaire order wordt ook wel de hoofdorder genoemd. U kunt meerdere velden opgeven, maar het geselecteerde ordertype bepaalt welke velden gebruikt worden. In onderstaand voorbeeld worden alle hoofdorders als limietorder aangemaakt waarbij de limietprijs gelijk is aan de laatprijs.

voorinstellingen5

Doel Order (Winst-nemer) & Toegevoegde Stop Order

Geef de instellingen van een doel order en toegevoegde stop order op ten opzichte van de hoofdorder. Als u bij ordertype “None” of “Geen” opgeeft, dan zal geen doel order of stop order aangemaakt worden. In onderstaand voorbeeld stellen we een doel order in met een limietprijs die 5% boven de aankoopprijs van de hoofdorder ligt. Daarnaast wordt ook een toegevoegde stop order ingesteld op 3% onder de aankoopprijs van de hoofdorder. Zoals te zien is in onderstaande afbeelding is het ook mogelijk om met schaalorders te werken of een aangepaste stop te gebruiken.

voorinstellingen6

Op basis van de hierboven beschreven instellingen, verschijnen de onderstaande orders als u op de laatprijs van een aandeel klikt:

voorinstellingen7

Hedge and Pair Trader Order

Onder Hedge and Pair Trader Order kunt u instellen hoe eventuele hedge orders worden aangemaakt.

voorinstellingen8

U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een valuta hedge order zoals in onderstaande afbeelding:

voorinstellingen9

Diversen

Hier kunt diverse overige voorinstellingen opgeven zoals de triggermethode 1, prefereer SMART 2, overweeg kosten bij het routen van de order 3 en de manier waarop orders die deel uitmaken van OCA groepen worden verwerkt bij deeluitvoering 4.

voorinstellingen10
1
2
3
4
Als u bij OCA Groep “Gereduceerd in Aantal” heeft ingesteld, dan worden bij een deeluitvoering van een van de orders in een OCA groep standaard de andere orders in de OCA groep proportioneel gereduceerd op basis van de hoeveelheid van de deeluitvoering.

Heeft u “Geannuleerd” geselecteerd, dan worden bij een deeluitvoering van een van de orders in een OCA groep standaard de andere orders in de OCA groep geannuleerd.

Door een vinkje te zetten bij “Overuitvoering Beveiliging” sluit u de mogelijkheid op overuitvoering uit, doordat slechts één van de OCA orders tegelijkertijd op de beurs inligt.

Voorzorgsinstellingen

De voorzorgsinstellingen kunt u gebruiken als extra veiligheidscontrole. Als u namelijk een order probeert te versturen die een van de ingestelde voorzorgsinstellingen schendt, dan wordt u gevraagd om eerst te bevestigen dat het uw intentie is om desbetreffende order te versturen alvorens de order daadwerkelijk naar de beurs gestuurd wordt. Hiermee wordt gepoogd te voorkomen dat u door bijvoorbeeld een typefout een verkeerde order verstuurt.

voorinstellingen11

In bovenstaand voorbeeld is ingesteld dat als u een order probeert te versturen waarvan de prijs meer dan 3% afwijkt van de op dat moment geldende marktprijs, u een waarschuwing krijgt en de order expliciet dient te bevestigen. Ook als u een order opgeeft met een transactiewaarde van meer dan 5,000 euro of voor meer dan 100 aandelen, krijgt u een extra waarschuwing voordat de order wordt verstuurd.

Toon Instellingen

Hier kunt u een aantal instellingen opgeven met betrekking tot de manier waarop waarden worden weergegeven in het handelsscherm. Zo kunt u bijvoorbeeld een hefboom/multiplier opgeven waardoor de prijzen van alle aandelen (of een ander instrument) worden vermenigvuldigd met deze hefboom. Ook kunt u hier instellen hoe de afronding geregeld wordt.

voorinstellingen12

En door een vinkje te zetten voor “Toon Wederkerig” worden de prijzen herberekend en als 1/prijs getoond. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u de prijsstelling van een bepaald valutapaar andersom wilt zien.

Voorinstellingen als kolom toevoegen aan uw handelsscherm

Door de kolom Voorinstelling toe te voegen aan uw handelsscherm kunt u snel en eenvoudig een bepaalde strategie selecteren. Dit kan handig zijn als u regelmatig verschillende strategieën wilt gebruiken voor een bepaald instrument of product.

Klik hier voor een uitleg hoe u een kolom kunt toevoegen aan uw handelsplatform. De kolom Voorinstelling valt onder de koersdata kolommen.

Nadat u deze kolom heeft toegevoegd, ziet uw handelsscherm eruit zoals in onderstaande afbeelding. Momenteel zijn de standaardvoorinstellingen voor aandelen van kracht voor alle getoonde aandelen 1.

voorinstellingen13
1
1
Klik in de kolom Voorinstelling om een andere strategie te selecteren 2. In bovenstaande afbeelding zijn de standaard-, bracketorder-, trailingstop- en winstorder-strategie beschikbaar 3. Ook kunt u er eventueel voor kiezen om de voorinstellingen opnieuw te configureren 4.

voorinstellingen14
2
3
4
Indien een aangepaste strategie/voorkeursorder is ingeschakeld voor een bepaald product, is dit te zien aan het symbool achteraan in de Effect kolom 5.

voorinstellingen15
5
5
5
Met een simpele klik op de laatprijzen van AALB, ABN, AGN en AKZA worden nu de onderstaande orders aangemaakt:

voorinstellingen16

Dit artikel is bedoeld om LYNX klanten bekend te maken met alle mogelijkheden die het uitgebreide LYNX Handelsplatform hen te bieden heeft. Bent u een actieve handelaar die volgens een of meerdere vaste strategieën handelt, dan kunt u door gebruik te maken van de hierboven besproken voorinstellingen snel en eenvoudig uw orders inleggen.