Chat with us, powered by LiveChat

Settlement: Afwikkeling van Financiële Transacties

De Settlement is de afwikkeling van financiële transacties tussen koper en verkoper.

Daarmee bedoelen wij de betaling en levering van een transactie op spot- of derivatenmarkten. Meer informatie vindt u hier.

Definities: Settlement en Clearing

De Settlementsperiode geeft beide partijen de tijd om aan hun leveringsverplichtingen uit een transactie te voldoen, d.w.z. de levering van cash in ruil voor effecten. Gedurende deze periode moest de eigendomsoverdracht van de effecten plaatsvinden tegen betaling van de aankoopprijs. In die tijd werden fondsen overgemaakt en effecten in fysieke vorm geleverd. Betaling en levering van bijvoorbeeld een aandelentransactie, moeten binnen twee werkdagen plaatsvinden.

U wordt wel onmiddellijk na aankoop eigenaar van een aandeel, maar u hebt het effectief in bezit na de afwikkeling van deze transactie, dus na twee dagen.

Tegenwoordig worden de transacties in effecten, valuta en derivaten gecleard door centrale tegenpartijen, de zogenaamde clearinginstellingen. Het clearingsysteem fungeert als tussenpersoon tussen koper en verkoper. Daardoor wordt het risico van mislukte levering van cash geld of effecten geminimaliseerd. Transacties tussen koper en verkoper worden verrekend en vervolgens afgewikkeld door het clearing-systeem.

Effecten worden door het clearingsysteem geregistreerd en namens uw makelaar aangehouden. Bij een transactie worden vorderingen en verplichtingen gesaldeerd en worden de aandelen toegewezen aan de nieuwe aandeelhouder. Een directe transactie tussen koper en verkoper vindt niet plaats, deze verlopen telkens via een clearingsysteem. De centrale effectenbewaarinstelling voor Amerikaanse effecten is de Depository Trust & Clearing Corporation DTCC.

Settlement overzicht per product

Voor de afwikkeling van financiële transacties is een bepaald tijdsbestek nodig. Deze settlementsperiodes verschillen van product tot product. Terwijl de afwikkeling van aandelen, fondsen en warrants twee dagen in beslag neemt (T+2), worden transacties in opties en futures na één werkdag afgewikkeld (T+1).

Vanwege nationale feestdagen worden transacties in bepaalde valuta's op sommige dagen per jaar niet afgewikkeld. Als de afwikkeling op een nationale feestdag valt, wordt deze verschoven naar de volgende werkdag.

Rechts vindt u een tabel met de meest voorkomende settlementdata:

Financiële instrumenten Settlement periode
Aandelen/ETPs/ADRs[1] T+2
Warrants/Structured products T+2
Aandelen opties T+1
Index opties T+1
Futures T+1
Future opties T+1
Valuta T+2
CFDs Zelfde als onderliggend product
Metals (XAUUSD, XAGUSD) T+2
(Bedrijfs)obligaties T+2
Treasuries T+1

Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij de afwikkeling van transacties wordt vertraagd. Amerikaanse feestdagen kunnen niet enkel voor een vertraging zorgen in USD-transacties, maar in elk valutapaar, ook al is USD hierin niet betrokken.

Settlement periode: Aandelen & Valuta

Cashrekening: Handelen van aandelen in vreemde valuta

U zet valuta om van EUR naar USD om een aandeel in US dollar te kopen. Voor een cashrekening zal deze omzetting telkens nodig zijn voor de aankoop van het aandeel. Aangezien de settlementsperiode voor de aankoop van aandelen en voor de valutaconversie identiek zijn, kunt u het aandeel meestal onmiddellijk na de valutaconversie kopen. In de volgende video wordt de afwikkeling van zowel de valutaconversie als de aandelenaankoop uitgelegd. Het geeft aan dat beide settlementsperiodes (meestal) overeenkomen.

Met een cashrekening is het belangrijk om deze settlementdagen op te volgen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat uw transacties volledig gesettled zijn in een product, voor u een andere transactie zal kunnen uitvoeren in hetzelfde product. Op deze manier vermijdt u dat de settlement van beide transascties kan overlappen.

Marginrekening: debetintresten en settlement

Het bovengenoemde voorbeeld bepaald ook of er rente wordt opgebouwd door de opbrengst van een verkooptransactie direct opnieuw te beleggen (indien het nieuwe beleggingsproduct dezelfde settlementsperiode heeft).

Als men op maandag aandelen verkoopt, wordt de opbrengst van de verkoop op woensdag verrekend. Als men de opbrengst onmiddellijk in een ander aandeel belegt, zijn de middelen nog niet verrekend. Maar de betaling van dit laatste aandeel is pas verschuldigd op woensdag, wat overeenkomt met de afrekening van de opbrengst van de eerste verkoop. Er wordt dus geen rente opgebouwd zolang het saldo voor woensdag positief is. Dit geldt ook voor omzettingen van valuta en de directe aankoop van aandelen in deze munt.

Kredietintresten zullen dus ook pas opgebouwd worden na de volledige settlement van uw transacties. Dit is hetzelfde voor cashrekeningen.

Settlement periode: Opties & Valuta

Cash Account: Optiehandel in vreemde valuta 

Transacties van optiecontracten worden (doorgaans) binnen één werkdag afgewikkeld. In tegenstelling tot een aandelenaankoop kan men een optiecontract dus niet direct na een valutaconversie verhandelen. Hiervoor zal u met een cashrekening dus 1 dag dienen te wachten, zodat de settlmentperiode van uw omzetting en de aankoop van het optiecontract samen vallen.

Margin Account

Wanneer u een optiecontract aankoopt zonder deze valuta op uw rekening te hebben, zal dit saldo ook na een omzetting op dezelfde dag, voor minstens 1 dag bevoorschot worden voor uw rekening. Dit ligt aan het feit dat optiecontracten reeds na 1 dag volledig zijn gesettled, terwijl dit voor omzettingen 2 dagen duurt. Hierdoor zal u dus voor 1 dag ook debetrente dienen te betalen op dit bedrag.

Opties op expiratiedatum

Opties verschillen tussen Europese en Amerikaanse uitoefeningsstijlen. Europese opties worden pas op hun expiratiedatum afgewikkeld, terwijl Amerikaanse opties tot hun expiratiedatum kunnen worden uitgeoefend en toegewezen.
Let wel op dat de uitoefenstijl niets te maken heeft met waar het onderliggende product genoteerd staat. Indexopties hebben meestal een Europese uitoefenstijl, terwijl aandelen een Amerikaanse uitoefenstijl kennen.

Uiteindelijk worden alle opties op hun expiratiedatum afgewikkeld (als ze niet eerder zijn uitgeoefend of toegewezen). Dit leidt tot vier verschillende scenario's:

In sommige gevallen hoeft u als optiehouder geen handmatige actie te ondernemen. Als meerdere contracten op dezelfde vervaldag aflopen, kunnen hun economische effecten en risico's elkaar opheffen.

Op hun expiratiedatum worden opties ofwel contant ofwel door fysieke levering van de onderliggende waarde afgewikkeld. Een cash settlement gebeurt door het verschil te berekenen tussen de uitoefenprijs en de settlementprijs van de optie. Daarbij wordt u geld gecrediteerd of een debet van uw rekening afgeschreven.
Een fysieke levering resulteert in ontvangst of levering van de onderliggende waarde zoals gedefinieerd in de contractgegevens (multiplier en uitoefenprijs). Voor aandelenopties zijn dit de onderliggende aandelen, voor Future Options zijn dit de onderliggende futurecontracten.

Als inwoner in België dient u er wel rekening mee te houden dat op elke uitoefening van opties, de taks op beursverrichting zal aangerekend worden. Hiermee dient u dan ook rekening te houden wanneer u bepaalde optie(combinatie)s laat expireren die uitgeoefend kunnen worden.

Indien u een Call optie gekocht heeft, heeft u het recht om aan te kopen en speelt u in op een prijsstijging. Op de expiratiedatum zal het systeem het laatste half uur van de handelsdag berekenen of de optie In The Money is;

Long CallScenario (indien geen actie ondernomen)
In the money (Marktprijs > Uitoefenprijs)Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U koopt per contract 100 aandelen aan van het onderliggende effect.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Out of money (Marktprijs < Uitoefenprijs)Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Indien u een Put optie gekocht heeft, heeft u het recht om te verkopen en speelt u in op een prijsdaling. Op de expiratiedatum zal het systeem het laatste half uur van de handelsdag berekenen of de optie In The Money is;

Long PutScenario (indien geen actie ondernomen)
In the money (Marktprijs <
Uitoefenprijs)
Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U verkoopt per contract 100 aandelen aan van het onderliggende effect, het is dus mogelijk dat u short komt te staan in het onderliggende effect.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Out of money (Marktprijs > Uitoefenprijs)Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Indien u een Call optie verkocht heeft, heeft u de plicht om te verkopen en speelt u in op een prijsdaling. Op de expiratiedatum zal het systeem het laatste half uur van de handelsdag berekenen of de optie In The Money is;

Short CallScenario (indien geen actie ondernomen)
In the money (Marktprijs > Uitoefenprijs) Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U bent verplicht per contract 100 aandelen aan van het onderliggende effect te verkopen, u loopt dus het risico dat u een shortpositie inneemt.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Let op: bij Amerikaanse en Canadese opties hebben de kopers van een optie nog tot een half uur na de sluiting van de markt tijd om een verzoek tot uitvoering te geven. Dat wil zeggen dat een optie die bij het sluiten van de markt ‘out-of-the-money’ is toch kan uitgevoerd worden, naar aanleiding van koersbewegingen buiten de reguliere handelsuren.

Out of money (Marktprijs < Uitoefenprijs) Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Indien u een Put optie heeft verkocht, heeft u de plicht om aan te kopen en speelt u in op een prijsstijging. Op de expiratiedatum zal het systeem het laatste half uur van de handelsdag berekenen of de optie In The Money is;

Short Put Scenario (indien geen actie ondernomen)
In the money
(Marktprijs < Uitoefenprijs)
Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U bent verplicht per contract 100 aandelen van het onderliggende effect te kopen.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Let op: Bij Amerikaanse en Canadese opties hebben de kopers van een optie nog tot een half uur na de sluiting van de markt tijd om een verzoek tot uitvoering te geven. Dat wil zeggen dat een optie die bij het sluiten van de markt ‘out-of-the-money’ is toch kan uitgevoerd worden, naar aanleiding van koersbewegingen buiten de reguliere handelsuren.


Out of money
(Marktprijs > Uitoefenprijs)
Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Settlement periode: Futures

Futurecontracten worden de dag na de handel afgewikkeld (T+1). Als u dus vandaag een futurepositie koopt, bent u verplicht de volgende werkdag te betalen. De tegenpartij moet ook de volgende werkdag leveren.

Futures op hun expiratiedatum

Futures expireren op een bepaalde datum en worden daarna afgewikkeld. Afhankelijk van het contract worden futures contant of met fysieke levering afgewikkeld. Dit laatste betekent dat het gespecificeerde product van de verkoopzijde naar de koper wordt vervoerd. Wegens de wisselende kwaliteit van de onderliggende waarde (vooral voor obligaties of grondstoffen zoals goud of tarwe) is het aan de verkoper om de exacte specificaties van het product te bepalen. Een fysieke levering is bij LYNX over het algemeen niet toegestaan. Om vereffeningsclaims te voorkomen bent u verplicht uw toekomstige posities voor de expiratiedatum te sluiten.

First Position Date - Eerste datum waarop de verkoper het clearingsysteem in kennis kan stellen van een leveringsintentie.

First Notice Date - De eerste datum waarop een koper door het clearingsysteem kan worden geïnformeerd over een mogelijke levering.

De tabel toont zowel de First Notice Date als de First Position Date voor specifieke futurescontracten. U dient uw futurespositie twee dagen voor de sluitingsdatum te sluiten.

Long Futures Cutoff: Datum waarop long futures posities gesloten en afgewikkeld moeten zijn.

Short Futures Cutoff: Datum waarop short futures posities gesloten en afgewikkeld moeten zijn.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5 Enkel van toepassing op cashaccountsStart Close-out periodeLong futures CutoffLong futures liquidatieShort futures CutoffShort futures liquidatie
CDECGB20220310-year Canadian Government BondNo3 business days prior to cutoff2022/02/24 16:00 (ET)2022/02/22 6:00 (ET)2022/02/24 16:00 (ET)2022/02/22 6:00 (ET)Nee3 werkdagen voor cutoff24/02/2022 16:00 (ET)22/02/2022 6:00 (ET)24/02/2022 16:00 (ET)22/02/2022 6:00 (ET)
CDECGB20220610-year Canadian Government BondNo3 business days prior to cutoff2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/25 6:00 (ET)2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/25 6:00 (ET)Nee3 werkdagen voor cutoff27/05/2022 16:00 (ET)25/05/2022 6:00 (ET)27/05/2022 16:00 (ET)25/05/2022 6:00 (ET)
CDECGB20220910-year Canadian Government BondNo3 business days prior to cutoff2022/08/29 16:00 (ET)2022/08/25 6:00 (ET)2022/08/29 16:00 (ET)2022/08/25 6:00 (ET)Nee3 werkdagen voor cutoff29/08/2022 16:00 (ET)25/08/2022 6:00 (ET)29/08/2022 16:00 (ET)25/08/2022 6:00 (ET)
CDECGB20221210-year Canadian Government BondNo3 business days prior to cutoff2022/11/28 16:00 (ET)2022/11/24 6:00 (ET)2022/11/28 16:00 (ET)2022/11/24 6:00 (ET)Nee3 werkdagen voor cutoff28/11/2022 16:00 (ET)24/11/2022 6:00 (ET)28/11/2022 16:00 (ET)24/11/2022 6:00 (ET)
CDECGF2022035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2022/02/24 16:00 (ET)2022/02/23 6:00 (ET)2022/02/24 16:00 (ET)2022/02/23 6:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff24/02/2022 16:00 (ET)23/02/2022 6:00 (ET)24/02/2022 16:00 (ET)23/02/2022 6:00 (ET)
CDECGF2022065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/26 6:00 (ET)2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/26 6:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 16:00 (ET)26/05/2022 6:00 (ET)27/05/2022 16:00 (ET)26/05/2022 6:00 (ET)
CDECGF2022095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2022/08/29 16:00 (ET)2022/08/26 6:00 (ET)2022/08/29 16:00 (ET)2022/08/26 6:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/08/2022 16:00 (ET)26/08/2022 6:00 (ET)29/08/2022 16:00 (ET)26/08/2022 6:00 (ET)
CDECGF2022125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2022/11/28 16:00 (ET)2022/11/25 6:00 (ET)2022/11/28 16:00 (ET)2022/11/25 6:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/11/2022 16:00 (ET)25/11/2022 6:00 (ET)28/11/2022 16:00 (ET)25/11/2022 6:00 (ET)
DTBFBON202203BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/02/28 8:00 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/02/28 8:00 (CET)Nee7 werkdagen voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)28/02/2022 8:00 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)28/02/2022 8:00 (CET)
DTBFBON202206BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/05/31 8:00 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/05/31 8:00 (CET)Nee7 werkdagen voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)31/05/2022 8:00 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)31/05/2022 8:00 (CET)
DTBFBON202209BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/08/31 8:00 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/08/31 8:00 (CET)Nee7 werkdagen voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)31/08/2022 8:00 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)31/08/2022 8:00 (CET)
DTBFBTP202203Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)
DTBFBTP202206Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)
DTBFBTP202209Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)
DTBFBTS202203Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)
DTBFBTS202206Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)
DTBFBTS202209Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)
DTBFGBL202203Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/08 10:30 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)08/03/2022 10:30 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)08/03/2022 10:30 (CET)
DTBFGBL202206Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/08 10:30 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)08/06/2022 10:30 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)08/06/2022 10:30 (CET)
DTBFGBL202209Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/08 10:30 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)08/09/2022 10:30 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)08/09/2022 10:30 (CET)
DTBFGBM202203Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/08 10:30 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)08/03/2022 10:30 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)08/03/2022 10:30 (CET)
DTBFGBM202206Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/08 10:30 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)08/06/2022 10:30 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)08/06/2022 10:30 (CET)
DTBFGBM202209Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/08 10:30 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)08/09/2022 10:30 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)08/09/2022 10:30 (CET)
DTBFGBS202203Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/08 10:30 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)08/03/2022 10:30 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)08/03/2022 10:30 (CET)
DTBFGBS202206Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/08 10:30 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)08/06/2022 10:30 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)08/06/2022 10:30 (CET)
DTBFGBS202209Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/08 10:30 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/08 10:30 (CET)Nee2 uur voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)08/09/2022 10:30 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)08/09/2022 10:30 (CET)
DTBFGBX202203Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)
DTBFGBX202206Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)
DTBFGBX202209Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)
DTBFOAT202203Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)2022/03/08 12:30 (CET)2022/03/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)08/03/2022 12:30 (CET)07/03/2022 7:50 (CET)
DTBFOAT202206Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)2022/06/08 12:30 (CET)2022/06/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)08/06/2022 12:30 (CET)07/06/2022 7:50 (CET)
DTBFOAT202209Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)2022/09/08 12:30 (CET)2022/09/07 7:50 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)08/09/2022 12:30 (CET)07/09/2022 7:50 (CET)
ECBOT10Y20220110-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)
ECBOT10Y20220210-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)
ECBOT2YY2022012-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)
ECBOT2YY2022022-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)
ECBOT30Y20220130-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)
ECBOT30Y20220230-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)
ECBOT5YY2022015-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)2022/01/31 14:00 (CT)2022/01/28 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)31/01/2022 14:00 (CT)28/01/2022 7:20 (CT)
ECBOT5YY2022025-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)2022/02/28 14:00 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)28/02/2022 14:00 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)
ECBOTB1U20220330-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)
ECBOTB1U20220630-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202202EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 15:00 (CT)2022/01/27 8:30 (CT)2022/02/03 12:01 (CT)2022/02/02 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 15:00 (CT)27/01/2022 8:30 (CT)03/02/2022 12:01 (CT)02/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202203EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 15:00 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/03/03 12:01 (CT)2022/03/02 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 15:00 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)03/03/2022 12:01 (CT)02/03/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202204EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 15:00 (CT)2022/03/29 8:30 (CT)2022/04/05 12:01 (CT)2022/04/04 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 15:00 (CT)29/03/2022 8:30 (CT)05/04/2022 12:01 (CT)04/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202205EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 15:00 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/05/04 12:01 (CT)2022/05/03 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 15:00 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)04/05/2022 12:01 (CT)03/05/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202206EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 15:00 (CT)2022/05/26 8:30 (CT)2022/06/03 12:01 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 15:00 (CT)26/05/2022 8:30 (CT)03/06/2022 12:01 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202207EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 15:00 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/07/06 12:01 (CT)2022/07/05 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 15:00 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)06/07/2022 12:01 (CT)05/07/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202208EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 15:00 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)2022/08/03 12:01 (CT)2022/08/02 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 15:00 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)03/08/2022 12:01 (CT)02/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202209EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 15:00 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/09/06 12:01 (CT)2022/09/05 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 15:00 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)06/09/2022 12:01 (CT)05/09/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202210EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 15:00 (CT)2022/09/28 8:30 (CT)2022/10/05 12:01 (CT)2022/10/04 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 15:00 (CT)28/09/2022 8:30 (CT)05/10/2022 12:01 (CT)04/10/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202211EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 15:00 (CT)2022/10/27 8:30 (CT)2022/11/03 12:01 (CT)2022/11/02 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 15:00 (CT)27/10/2022 8:30 (CT)03/11/2022 12:01 (CT)02/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202212EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 15:00 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)2022/12/05 12:01 (CT)2022/12/02 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 15:00 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)05/12/2022 12:01 (CT)02/12/2022 8:30 (CT)
ECBOTEH202301EthanolNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 15:00 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)2023/01/05 12:01 (CT)2023/01/04 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 15:00 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)05/01/2023 12:01 (CT)04/01/2023 8:30 (CT)
ECBOTF1U2022035-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)
ECBOTF1U2022065-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTKE202203Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTKE202205Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTKE202207Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTKE202212Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTKE202209Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTN1U20220310-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)
ECBOTN1U20220610-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTT1U2022032-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)2022/03/14 14:00 (CT)2022/03/03 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 14:00 (CT)03/03/2022 8:30 (CT)
ECBOTT1U2022062-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)2022/06/13 14:00 (CT)2022/06/02 8:30 (CT)Nee8 werkdagen voor cutoff13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 14:00 (CT)02/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTTN20220310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2022/02/25 15:15 (CT)2022/02/25 7:20 (CT)2022/03/22 12:01 (CT)2022/03/22 7:20 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff25/02/2022 15:15 (CT)25/02/2022 7:20 (CT)22/03/2022 12:01 (CT)22/03/2022 7:20 (CT)
ECBOTTN20220610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2022/05/27 15:15 (CT)2022/05/27 7:20 (CT)2022/06/21 12:01 (CT)2022/06/21 7:20 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff27/05/2022 15:15 (CT)27/05/2022 7:20 (CT)21/06/2022 12:01 (CT)21/06/2022 7:20 (CT)
ECBOTTN20220910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2022/08/30 15:15 (CT)2022/08/30 7:20 (CT)2022/09/21 12:01 (CT)2022/09/21 7:20 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff30/08/2022 15:15 (CT)30/08/2022 7:20 (CT)21/09/2022 12:01 (CT)21/09/2022 7:20 (CT)
ECBOTUB202203Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2022/02/25 15:15 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/03/22 12:01 (CT)2022/03/22 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff25/02/2022 15:15 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)22/03/2022 12:01 (CT)22/03/2022 10:01 (CT)
ECBOTUB202206Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2022/05/27 15:15 (CT)2022/05/27 13:15 (CT)2022/06/21 12:01 (CT)2022/06/21 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff27/05/2022 15:15 (CT)27/05/2022 13:15 (CT)21/06/2022 12:01 (CT)21/06/2022 10:01 (CT)
ECBOTUB202209Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2022/08/30 15:15 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/09/21 12:01 (CT)2022/09/21 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff30/08/2022 15:15 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)21/09/2022 12:01 (CT)21/09/2022 10:01 (CT)
ECBOTXC202207MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/06/29 13:45 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)2022/06/29 13:45 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/06/2022 13:45 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:45 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTXC202212MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/11/29 13:45 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)2022/11/29 13:45 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/11/2022 13:45 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:45 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTXC202203MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/02/25 13:45 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)2022/02/25 13:45 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff25/02/2022 13:45 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:45 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTXC202205MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/04/28 13:45 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)2022/04/28 13:45 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff28/04/2022 13:45 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:45 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTXC202209MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/08/30 13:45 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)2022/08/30 13:45 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff30/08/2022 13:45 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:45 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTXK202207MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 13:45 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/06/29 13:45 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 13:45 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:45 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTXK202211MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 13:45 (CT)2022/10/27 8:30 (CT)2022/10/28 13:45 (CT)2022/10/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 13:45 (CT)27/10/2022 8:30 (CT)28/10/2022 13:45 (CT)27/10/2022 8:30 (CT)
ECBOTXK202203MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 13:45 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/02/25 13:45 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 13:45 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:45 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTXK202205MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 13:45 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/04/28 13:45 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 13:45 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:45 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTXK202208MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 13:45 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)2022/07/28 13:45 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 13:45 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)28/07/2022 13:45 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)
ECBOTXK202209MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 13:45 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/08/30 13:45 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 13:45 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:45 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTXK202301MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 13:45 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)2022/12/29 13:45 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 13:45 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)29/12/2022 13:45 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)
ECBOTXW202203MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/02/25 13:45 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)2022/02/25 13:45 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff25/02/2022 13:45 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:45 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTXW202205MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/04/28 13:45 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)2022/04/28 13:45 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff28/04/2022 13:45 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:45 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTXW202207MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/06/29 13:45 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)2022/06/29 13:45 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/06/2022 13:45 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:45 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTXW202209MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/08/30 13:45 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)2022/08/30 13:45 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff30/08/2022 13:45 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:45 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTXW202212MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/11/29 13:45 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)2022/11/29 13:45 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/11/2022 13:45 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:45 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTZ3N2022033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2022/02/25 15:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/03/31 12:01 (CT)2022/03/30 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 15:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)31/03/2022 12:01 (CT)30/03/2022 8:30 (CT)
ECBOTZ3N2022063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2022/05/27 15:15 (CT)2022/05/26 8:30 (CT)2022/06/30 12:01 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 15:15 (CT)26/05/2022 8:30 (CT)30/06/2022 12:01 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZ3N2022093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2022/08/30 15:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/09/30 12:01 (CT)2022/09/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 15:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/09/2022 12:01 (CT)29/09/2022 8:30 (CT)
ECBOTZB20220330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2022/02/25 15:15 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/03/22 12:01 (CT)2022/03/22 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff25/02/2022 15:15 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)22/03/2022 12:01 (CT)22/03/2022 10:01 (CT)
ECBOTZB20220630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2022/05/27 15:15 (CT)2022/05/27 13:15 (CT)2022/06/21 12:01 (CT)2022/06/21 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff27/05/2022 15:15 (CT)27/05/2022 13:15 (CT)21/06/2022 12:01 (CT)21/06/2022 10:01 (CT)
ECBOTZB20220930-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2022/08/30 15:15 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/09/21 12:01 (CT)2022/09/21 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff30/08/2022 15:15 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)21/09/2022 12:01 (CT)21/09/2022 10:01 (CT)
ECBOTZC202207Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2022/06/29 13:20 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)2022/06/29 13:20 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/06/2022 13:20 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:20 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZC202212Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2022/11/29 13:20 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)2022/11/29 13:20 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/11/2022 13:20 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:20 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTZC202203Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2022/02/25 13:20 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)2022/02/25 13:20 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff25/02/2022 13:20 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:20 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTZC202205Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2022/04/28 13:20 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)2022/04/28 13:20 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff28/04/2022 13:20 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:20 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTZC202209Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2022/08/30 13:20 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)2022/08/30 13:20 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff30/08/2022 13:20 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:20 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTZF2022035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2022/02/25 15:15 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/03/31 12:01 (CT)2022/03/31 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff25/02/2022 15:15 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)31/03/2022 12:01 (CT)31/03/2022 10:01 (CT)
ECBOTZF2022065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2022/05/27 15:15 (CT)2022/05/27 13:15 (CT)2022/06/30 12:01 (CT)2022/06/30 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff27/05/2022 15:15 (CT)27/05/2022 13:15 (CT)30/06/2022 12:01 (CT)30/06/2022 10:01 (CT)
ECBOTZF2022095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2022/08/30 15:15 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/09/30 12:01 (CT)2022/09/30 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff30/08/2022 15:15 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)30/09/2022 12:01 (CT)30/09/2022 10:01 (CT)
ECBOTZL202207SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZL202210SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 13:15 (CT)2022/09/28 8:30 (CT)2022/09/29 13:15 (CT)2022/09/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 13:15 (CT)28/09/2022 8:30 (CT)29/09/2022 13:15 (CT)28/09/2022 8:30 (CT)
ECBOTZL202212SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTZL202203SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTZL202205SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTZL202208SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 13:15 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)2022/07/28 13:15 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 13:15 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)28/07/2022 13:15 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)
ECBOTZL202209SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTZL202301SoyOilNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202207SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202210SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 13:15 (CT)2022/09/28 8:30 (CT)2022/09/29 13:15 (CT)2022/09/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 13:15 (CT)28/09/2022 8:30 (CT)29/09/2022 13:15 (CT)28/09/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202212SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202203SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202205SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202208SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 13:15 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)2022/07/28 13:15 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 13:15 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)28/07/2022 13:15 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202209SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTZM202301SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)
ECBOTZN20220310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2022/02/25 15:15 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/03/22 12:01 (CT)2022/03/22 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff25/02/2022 15:15 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)22/03/2022 12:01 (CT)22/03/2022 10:01 (CT)
ECBOTZN20220610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2022/05/27 15:15 (CT)2022/05/27 13:15 (CT)2022/06/21 12:01 (CT)2022/06/21 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff27/05/2022 15:15 (CT)27/05/2022 13:15 (CT)21/06/2022 12:01 (CT)21/06/2022 10:01 (CT)
ECBOTZN20220910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2022/08/30 15:15 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/09/21 12:01 (CT)2022/09/21 10:01 (CT)Nee2 uur voor cutoff30/08/2022 15:15 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)21/09/2022 12:01 (CT)21/09/2022 10:01 (CT)
ECBOTZO202207OatsNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZO202209OatsNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTZO202203OatsNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTZO202205OatsNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTZO202212OatsNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:15 (CT)28/11/2022 8:30 (CT)
ECBOTZR202203ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTZR202205ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTZR202207ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZR202209ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTZR202211ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 13:15 (CT)2022/10/27 8:30 (CT)2022/10/28 13:15 (CT)2022/10/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 13:15 (CT)27/10/2022 8:30 (CT)28/10/2022 13:15 (CT)27/10/2022 8:30 (CT)
ECBOTZR202301ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)
ECBOTZS202207SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:15 (CT)28/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZS202211SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 13:15 (CT)2022/10/27 8:30 (CT)2022/10/28 13:15 (CT)2022/10/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 13:15 (CT)27/10/2022 8:30 (CT)28/10/2022 13:15 (CT)27/10/2022 8:30 (CT)
ECBOTZS202203SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/24 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)24/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTZS202205SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:15 (CT)27/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTZS202208SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 13:15 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)2022/07/28 13:15 (CT)2022/07/27 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 13:15 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)28/07/2022 13:15 (CT)27/07/2022 8:30 (CT)
ECBOTZS202209SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/29 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)29/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTZS202301SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)2022/12/29 13:15 (CT)2022/12/28 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)29/12/2022 13:15 (CT)28/12/2022 8:30 (CT)
ECBOTZT2022032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2022/02/25 15:15 (CT)2022/02/24 7:20 (CT)2022/03/31 12:01 (CT)2022/03/30 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 15:15 (CT)24/02/2022 7:20 (CT)31/03/2022 12:01 (CT)30/03/2022 7:20 (CT)
ECBOTZT2022062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2022/05/30 15:15 (CT)2022/05/27 7:20 (CT)2022/06/30 12:01 (CT)2022/06/29 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/05/2022 15:15 (CT)27/05/2022 7:20 (CT)30/06/2022 12:01 (CT)29/06/2022 7:20 (CT)
ECBOTZT2022092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2022/08/30 15:15 (CT)2022/08/29 7:20 (CT)2022/09/30 12:01 (CT)2022/09/29 7:20 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 15:15 (CT)29/08/2022 7:20 (CT)30/09/2022 12:01 (CT)29/09/2022 7:20 (CT)
ECBOTZW202203WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)2022/02/25 13:15 (CT)2022/02/25 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff25/02/2022 13:15 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)25/02/2022 13:15 (CT)25/02/2022 8:30 (CT)
ECBOTZW202205WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)2022/04/28 13:15 (CT)2022/04/28 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff28/04/2022 13:15 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)28/04/2022 13:15 (CT)28/04/2022 8:30 (CT)
ECBOTZW202207WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)2022/06/29 13:15 (CT)2022/06/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/06/2022 13:15 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)29/06/2022 13:15 (CT)29/06/2022 8:30 (CT)
ECBOTZW202209WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)2022/08/30 13:15 (CT)2022/08/30 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff30/08/2022 13:15 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)30/08/2022 13:15 (CT)30/08/2022 8:30 (CT)
ECBOTZW202212WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)2022/11/29 13:15 (CT)2022/11/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff29/11/2022 13:15 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)29/11/2022 13:15 (CT)29/11/2022 8:30 (CT)
ENDEXECF202203ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2022/03/28 16:302022/03/25 7:002022/03/28 16:302022/03/25 7:00Nee2 werkdagen voor cutoff28/03/2022 16:3025/03/2022 7:0028/03/2022 16:3025/03/2022 7:00
ENDEXECF202206ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2022/06/27 16:302022/06/24 7:002022/06/27 16:302022/06/24 7:00Nee2 werkdagen voor cutoff27/06/2022 16:3024/06/2022 7:0027/06/2022 16:3024/06/2022 7:00
ENDEXECF202212ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2022/12/19 16:302022/12/16 7:002022/12/19 16:302022/12/16 7:00Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 16:3016/12/2022 7:0019/12/2022 16:3016/12/2022 7:00
ENDEXECF202209ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2022/09/26 16:302022/09/23 7:002022/09/26 16:302022/09/23 7:00Nee2 werkdagen voor cutoff26/09/2022 16:3023/09/2022 7:0026/09/2022 16:3023/09/2022 7:00
ENDEXECF202201ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2022/01/31 16:302022/01/28 7:002022/01/31 16:302022/01/28 7:00Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 16:3028/01/2022 7:0031/01/2022 16:3028/01/2022 7:00
ENDEXECF202202ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2022/02/28 16:302022/02/25 7:002022/02/28 16:302022/02/25 7:00Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 16:3025/02/2022 7:0028/02/2022 16:3025/02/2022 7:00
GLOBEX6A202203AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6A202206AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6A202209AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6A202212AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6A202202AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6A202204AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6A202205AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6B202203BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6B202206BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6B202209BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6B202212BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6B202202BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6B202204BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6B202205BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6C202203CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/15 09:16 (CT)2022/03/14 8:30 (CT)2022/03/15 09:16 (CT)2022/03/14 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff15/03/2022 09:16 (CT)14/03/2022 8:30 (CT)15/03/2022 09:16 (CT)14/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6C202206CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/14 09:16 (CT)2022/06/13 8:30 (CT)2022/06/14 09:16 (CT)2022/06/13 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/06/2022 09:16 (CT)13/06/2022 8:30 (CT)14/06/2022 09:16 (CT)13/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6C202209CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/20 09:16 (CT)2022/09/19 8:30 (CT)2022/09/20 09:16 (CT)2022/09/19 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff20/09/2022 09:16 (CT)19/09/2022 8:30 (CT)20/09/2022 09:16 (CT)19/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6C202212CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/20 09:16 (CT)2022/12/19 8:30 (CT)2022/12/20 09:16 (CT)2022/12/19 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff20/12/2022 09:16 (CT)19/12/2022 8:30 (CT)20/12/2022 09:16 (CT)19/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6C202202CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/15 09:16 (CT)2022/02/14 8:30 (CT)2022/02/15 09:16 (CT)2022/02/14 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff15/02/2022 09:16 (CT)14/02/2022 8:30 (CT)15/02/2022 09:16 (CT)14/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6C202204CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2022/04/19 09:16 (CT)2022/04/18 8:30 (CT)2022/04/19 09:16 (CT)2022/04/18 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/04/2022 09:16 (CT)18/04/2022 8:30 (CT)19/04/2022 09:16 (CT)18/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6C202205CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2022/05/17 09:16 (CT)2022/05/16 8:30 (CT)2022/05/17 09:16 (CT)2022/05/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff17/05/2022 09:16 (CT)16/05/2022 8:30 (CT)17/05/2022 09:16 (CT)16/05/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6E202203EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6E202206EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6E202209EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6E202212EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6E202202EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6E202204EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6E202205EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6J202203JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6J202206JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6J202209JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6J202212JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6J202202JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6J202204JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6J202205JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202203MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202206MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202202MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202209MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202204MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202205MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202212MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202207MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/07/18 09:16 (CT)2022/07/15 8:30 (CT)2022/07/18 09:16 (CT)2022/07/15 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/07/2022 09:16 (CT)15/07/2022 8:30 (CT)18/07/2022 09:16 (CT)15/07/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202208MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/08/15 09:16 (CT)2022/08/12 8:30 (CT)2022/08/15 09:16 (CT)2022/08/12 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff15/08/2022 09:16 (CT)12/08/2022 8:30 (CT)15/08/2022 09:16 (CT)12/08/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202210MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/10/17 09:16 (CT)2022/10/14 8:30 (CT)2022/10/17 09:16 (CT)2022/10/14 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff17/10/2022 09:16 (CT)14/10/2022 8:30 (CT)17/10/2022 09:16 (CT)14/10/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202211MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2022/11/14 09:16 (CT)2022/11/11 8:30 (CT)2022/11/14 09:16 (CT)2022/11/11 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/11/2022 09:16 (CT)11/11/2022 8:30 (CT)14/11/2022 09:16 (CT)11/11/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6M202301MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/01/13 09:16 (CT)2023/01/12 8:30 (CT)2023/01/13 09:16 (CT)2023/01/12 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff13/01/2023 09:16 (CT)12/01/2023 8:30 (CT)13/01/2023 09:16 (CT)12/01/2023 8:30 (CT)
GLOBEX6N202203NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6N202206NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6N202209NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6N202212NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6S202203SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6S202206SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6S202209SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6S202212SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202203S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202206S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202209S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202212S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202202S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202204S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202205S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202207S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/07/18 09:16 (CT)2022/07/15 8:30 (CT)2022/07/18 09:16 (CT)2022/07/15 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/07/2022 09:16 (CT)15/07/2022 8:30 (CT)18/07/2022 09:16 (CT)15/07/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202208S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/08/15 09:16 (CT)2022/08/12 8:30 (CT)2022/08/15 09:16 (CT)2022/08/12 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff15/08/2022 09:16 (CT)12/08/2022 8:30 (CT)15/08/2022 09:16 (CT)12/08/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202210S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/10/17 09:16 (CT)2022/10/14 8:30 (CT)2022/10/17 09:16 (CT)2022/10/14 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff17/10/2022 09:16 (CT)14/10/2022 8:30 (CT)17/10/2022 09:16 (CT)14/10/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202211S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2022/11/14 09:16 (CT)2022/11/11 8:30 (CT)2022/11/14 09:16 (CT)2022/11/11 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/11/2022 09:16 (CT)11/11/2022 8:30 (CT)14/11/2022 09:16 (CT)11/11/2022 8:30 (CT)
GLOBEX6Z202301S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/01/13 09:16 (CT)2023/01/12 8:30 (CT)2023/01/13 09:16 (CT)2023/01/12 8:30 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff13/01/2023 09:16 (CT)12/01/2023 8:30 (CT)13/01/2023 09:16 (CT)12/01/2023 8:30 (CT)
GLOBEXACD202203AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXACD202206AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXACD202209AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXACD202212AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXAJY202203AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXAJY202206AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXAJY202209AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXAJY202212AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCJY202203CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCJY202206CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCJY202209CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCJY202212CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCZK202203CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCZK202206CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCZK202209CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXCZK202212CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXE7202203EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXE7202206EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXEAD202203Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEAD202206Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEAD202209Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEAD202212Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXECD202203Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXECD202206Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXECD202209Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXECD202212Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXECK202203CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXECK202206CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXECK202209CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXECK202212CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEHF202203HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEHF202206HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEHF202209HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEHF202212HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEPZ202203POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEPZ202206POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEPZ202209POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXEPZ202212POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 7:20 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXHUF202203HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXHUF202206HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXHUF202209HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXHUF202212HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXILS202203SHEKELNo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXILS202206SHEKELNo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXILS202209SHEKELNo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXILS202212SHEKELNo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXJ7202203Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXJ7202206Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXLBS202203LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/03/15 12:05 (CT)2022/03/14 9:00 (CT)2022/03/15 12:05 (CT)2022/03/14 9:00 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff15/03/2022 12:05 (CT)14/03/2022 9:00 (CT)15/03/2022 12:05 (CT)14/03/2022 9:00 (CT)
GLOBEXLBS202205LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/05/13 12:05 (CT)2022/05/12 9:00 (CT)2022/05/13 12:05 (CT)2022/05/12 9:00 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff13/05/2022 12:05 (CT)12/05/2022 9:00 (CT)13/05/2022 12:05 (CT)12/05/2022 9:00 (CT)
GLOBEXLBS202207LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/07/15 12:05 (CT)2022/07/14 9:00 (CT)2022/07/15 12:05 (CT)2022/07/14 9:00 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff15/07/2022 12:05 (CT)14/07/2022 9:00 (CT)15/07/2022 12:05 (CT)14/07/2022 9:00 (CT)
GLOBEXLBS202209LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/09/15 12:05 (CT)2022/09/14 9:00 (CT)2022/09/15 12:05 (CT)2022/09/14 9:00 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff15/09/2022 12:05 (CT)14/09/2022 9:00 (CT)15/09/2022 12:05 (CT)14/09/2022 9:00 (CT)
GLOBEXLBS202211LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2022/11/15 12:05 (CT)2022/11/14 9:00 (CT)2022/11/15 12:05 (CT)2022/11/14 9:00 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff15/11/2022 12:05 (CT)14/11/2022 9:00 (CT)15/11/2022 12:05 (CT)14/11/2022 9:00 (CT)
GLOBEXLBS202301LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/01/13 12:05 (CT)2023/01/12 9:00 (CT)2023/01/13 12:05 (CT)2023/01/12 9:00 (CT)Nee2 werkdagen voor cutoff13/01/2023 12:05 (CT)12/01/2023 9:00 (CT)13/01/2023 12:05 (CT)12/01/2023 9:00 (CT)
GLOBEXLE202202LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2022/02/07 13:05 (CT)2022/02/07 8:30 (CT)2022/02/28 12:00 (CT)2022/02/28 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff07/02/2022 13:05 (CT)07/02/2022 8:30 (CT)28/02/2022 12:00 (CT)28/02/2022 8:30 (CT)
GLOBEXLE202204LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2022/04/04 13:05 (CT)2022/04/04 8:30 (CT)2022/04/29 12:00 (CT)2022/04/29 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff04/04/2022 13:05 (CT)04/04/2022 8:30 (CT)29/04/2022 12:00 (CT)29/04/2022 8:30 (CT)
GLOBEXLE202206LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2022/06/06 13:05 (CT)2022/06/06 8:30 (CT)2022/06/30 12:00 (CT)2022/06/30 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff06/06/2022 13:05 (CT)06/06/2022 8:30 (CT)30/06/2022 12:00 (CT)30/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXLE202208LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2022/08/08 13:05 (CT)2022/08/08 8:30 (CT)2022/08/31 12:00 (CT)2022/08/31 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff08/08/2022 13:05 (CT)08/08/2022 8:30 (CT)31/08/2022 12:00 (CT)31/08/2022 8:30 (CT)
GLOBEXLE202210LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2022/10/10 13:05 (CT)2022/10/10 8:30 (CT)2022/10/31 12:00 (CT)2022/10/31 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff10/10/2022 13:05 (CT)10/10/2022 8:30 (CT)31/10/2022 12:00 (CT)31/10/2022 8:30 (CT)
GLOBEXLE202212LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2022/12/05 13:05 (CT)2022/12/05 8:30 (CT)2022/12/30 12:00 (CT)2022/12/30 8:30 (CT)Nee1 werkdag voor cutoff05/12/2022 13:05 (CT)05/12/2022 8:30 (CT)30/12/2022 12:00 (CT)30/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6A202203AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6A202206AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6B202203BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6B202206BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6C202203CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/15 09:16 (CT)2022/03/14 8:30 (CT)2022/03/15 09:16 (CT)2022/03/14 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff15/03/2022 09:16 (CT)14/03/2022 8:30 (CT)15/03/2022 09:16 (CT)14/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6C202206CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/14 09:16 (CT)2022/06/13 8:30 (CT)2022/06/14 09:16 (CT)2022/06/13 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/06/2022 09:16 (CT)13/06/2022 8:30 (CT)14/06/2022 09:16 (CT)13/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6E202203EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6E202206EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6J202203JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6J202206JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6S202203SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXM6S202206SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXMCD202203USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/15 09:16 (CT)2022/03/14 8:30 (CT)2022/03/15 09:16 (CT)2022/03/14 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff15/03/2022 09:16 (CT)14/03/2022 8:30 (CT)15/03/2022 09:16 (CT)14/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXMCD202206USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/14 09:16 (CT)2022/06/13 8:30 (CT)2022/06/14 09:16 (CT)2022/06/13 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/06/2022 09:16 (CT)13/06/2022 8:30 (CT)14/06/2022 09:16 (CT)13/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXMJY202203USD/JPY MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXMSF202203USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXMSF202206USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXNOK202203NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXNOK202206NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXNOK202209NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXNOK202212NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPJY202203BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPJY202206BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPJY202209BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPJY202212BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 8:30 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPLN202203POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPLN202206POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPLN202209POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPLN202212POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXPSF202203BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXPSF202206BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXPSF202209BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXPSF202212BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRF202203Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRF202206Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRF202209Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRF202212Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRP202203Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRP202206Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRP202209Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRP202212Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRP202202Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 7:20 (CT)2022/02/14 09:16 (CT)2022/02/11 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 7:20 (CT)14/02/2022 09:16 (CT)11/02/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRP202204Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 7:20 (CT)2022/04/18 09:16 (CT)2022/04/15 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 7:20 (CT)18/04/2022 09:16 (CT)15/04/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRP202205Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 7:20 (CT)2022/05/16 09:16 (CT)2022/05/13 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 7:20 (CT)16/05/2022 09:16 (CT)13/05/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRY202203Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRY202206Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRY202209Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXRY202212Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)
GLOBEXSEK202203SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/08 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)08/03/2022 8:30 (CT)
GLOBEXSEK202206SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/07 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)07/06/2022 8:30 (CT)
GLOBEXSEK202209SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)13/09/2022 8:30 (CT)
GLOBEXSEK202212SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/13 8:30 (CT)Nee5 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)13/12/2022 8:30 (CT)
GLOBEXSJY202203SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)2022/03/14 09:16 (CT)2022/03/11 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)14/03/2022 09:16 (CT)11/03/2022 7:20 (CT)
GLOBEXSJY202206SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)2022/06/13 09:16 (CT)2022/06/10 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)13/06/2022 09:16 (CT)10/06/2022 7:20 (CT)
GLOBEXSJY202209SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)2022/09/19 09:16 (CT)2022/09/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)19/09/2022 09:16 (CT)16/09/2022 7:20 (CT)
GLOBEXSJY202212SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)2022/12/19 09:16 (CT)2022/12/16 7:20 (CT)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)19/12/2022 09:16 (CT)16/12/2022 7:20 (CT)
HKFECUS202203CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 11:002022/03/11 9:002022/03/14 11:002022/03/11 9:00Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 11:0011/03/2022 9:0014/03/2022 11:0011/03/2022 9:00
HKFECUS202206CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 11:002022/06/10 9:002022/06/13 11:002022/06/10 9:00Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 11:0010/06/2022 9:0013/06/2022 11:0010/06/2022 9:00
HKFECUS202209CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 11:002022/09/16 9:002022/09/19 11:002022/09/16 9:00Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 11:0016/09/2022 9:0019/09/2022 11:0016/09/2022 9:00
HKFECUS202212CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 11:002022/12/16 9:002022/12/19 11:002022/12/16 9:00Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 11:0016/12/2022 9:0019/12/2022 11:0016/12/2022 9:00
HKFECUS202202CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/14 11:002022/02/11 9:002022/02/14 11:002022/02/11 9:00Ja2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 11:0011/02/2022 9:0014/02/2022 11:0011/02/2022 9:00
HKFECUS202204CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2022/04/14 11:002022/04/13 9:002022/04/14 11:002022/04/13 9:00Ja2 werkdagen voor cutoff14/04/2022 11:0013/04/2022 9:0014/04/2022 11:0013/04/2022 9:00
HKFECUS202205CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2022/05/16 11:002022/05/13 9:002022/05/16 11:002022/05/13 9:00Ja2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 11:0013/05/2022 9:0016/05/2022 11:0013/05/2022 9:00
HKFEGDR202202GoldNo3 business days prior to cutoff2022/02/15 16:302022/02/11 8:302022/02/21 16:302022/02/17 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/02/2022 16:3011/02/2022 8:3021/02/2022 16:3017/02/2022 8:30
HKFEGDR202203GoldNo3 business days prior to cutoff2022/03/15 16:302022/03/11 8:302022/03/21 16:302022/03/17 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/03/2022 16:3011/03/2022 8:3021/03/2022 16:3017/03/2022 8:30
HKFEGDR202204GoldNo3 business days prior to cutoff2022/04/11 16:302022/04/07 8:302022/04/19 16:302022/04/15 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff11/04/2022 16:3007/04/2022 8:3019/04/2022 16:3015/04/2022 8:30
HKFEGDR202205GoldNo3 business days prior to cutoff2022/05/10 16:302022/05/06 8:302022/05/16 16:302022/05/12 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff10/05/2022 16:3006/05/2022 8:3016/05/2022 16:3012/05/2022 8:30
HKFEGDR202206GoldNo3 business days prior to cutoff2022/06/14 16:302022/06/10 8:302022/06/20 16:302022/06/16 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff14/06/2022 16:3010/06/2022 8:3020/06/2022 16:3016/06/2022 8:30
HKFEGDR202207GoldNo3 business days prior to cutoff2022/07/12 16:302022/07/08 8:302022/07/18 16:302022/07/14 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff12/07/2022 16:3008/07/2022 8:3018/07/2022 16:3014/07/2022 8:30
HKFEGDR202208GoldNo3 business days prior to cutoff2022/08/09 16:302022/08/05 8:302022/08/15 16:302022/08/11 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff09/08/2022 16:3005/08/2022 8:3015/08/2022 16:3011/08/2022 8:30
HKFEGDR202209GoldNo3 business days prior to cutoff2022/09/13 16:302022/09/09 8:302022/09/19 16:302022/09/15 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/09/2022 16:3009/09/2022 8:3019/09/2022 16:3015/09/2022 8:30
HKFEGDR202210GoldNo3 business days prior to cutoff2022/10/11 16:302022/10/07 8:302022/10/17 16:302022/10/13 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff11/10/2022 16:3007/10/2022 8:3017/10/2022 16:3013/10/2022 8:30
HKFEGDR202211GoldNo3 business days prior to cutoff2022/11/15 16:302022/11/11 8:302022/11/21 16:302022/11/17 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/11/2022 16:3011/11/2022 8:3021/11/2022 16:3017/11/2022 8:30
HKFEGDR202212GoldNo3 business days prior to cutoff2022/12/13 16:302022/12/09 8:302022/12/19 16:302022/12/15 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/12/2022 16:3009/12/2022 8:3019/12/2022 16:3015/12/2022 8:30
HKFEGDR202301GoldNo3 business days prior to cutoff2023/01/10 16:302023/01/06 8:302023/01/16 16:302023/01/12 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff10/01/2023 16:3006/01/2023 8:3016/01/2023 16:3012/01/2023 8:30
HKFEGDU202202GoldNo3 business days prior to cutoff2022/02/15 16:302022/02/11 8:302022/02/15 16:302022/02/11 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/02/2022 16:3011/02/2022 8:3015/02/2022 16:3011/02/2022 8:30
HKFEGDU202203GoldNo3 business days prior to cutoff2022/03/15 16:302022/03/11 8:302022/03/15 16:302022/03/11 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/03/2022 16:3011/03/2022 8:3015/03/2022 16:3011/03/2022 8:30
HKFEGDU202204GoldNo3 business days prior to cutoff2022/04/11 16:302022/04/07 8:302022/04/11 16:302022/04/07 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff11/04/2022 16:3007/04/2022 8:3011/04/2022 16:3007/04/2022 8:30
HKFEGDU202205GoldNo3 business days prior to cutoff2022/05/10 16:302022/05/06 8:302022/05/10 16:302022/05/06 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff10/05/2022 16:3006/05/2022 8:3010/05/2022 16:3006/05/2022 8:30
HKFEGDU202206GoldNo3 business days prior to cutoff2022/06/14 16:302022/06/10 8:302022/06/14 16:302022/06/10 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff14/06/2022 16:3010/06/2022 8:3014/06/2022 16:3010/06/2022 8:30
HKFEGDU202207GoldNo3 business days prior to cutoff2022/07/12 16:302022/07/08 8:302022/07/12 16:302022/07/08 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff12/07/2022 16:3008/07/2022 8:3012/07/2022 16:3008/07/2022 8:30
HKFEGDU202208GoldNo3 business days prior to cutoff2022/08/09 16:302022/08/05 8:302022/08/09 16:302022/08/05 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff09/08/2022 16:3005/08/2022 8:3009/08/2022 16:3005/08/2022 8:30
HKFEGDU202209GoldNo3 business days prior to cutoff2022/09/13 16:302022/09/09 8:302022/09/13 16:302022/09/09 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/09/2022 16:3009/09/2022 8:3013/09/2022 16:3009/09/2022 8:30
HKFEGDU202210GoldNo3 business days prior to cutoff2022/10/11 16:302022/10/07 8:302022/10/11 16:302022/10/07 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff11/10/2022 16:3007/10/2022 8:3011/10/2022 16:3007/10/2022 8:30
HKFEGDU202211GoldNo3 business days prior to cutoff2022/11/15 16:302022/11/11 8:302022/11/15 16:302022/11/11 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/11/2022 16:3011/11/2022 8:3015/11/2022 16:3011/11/2022 8:30
HKFEGDU202212GoldNo3 business days prior to cutoff2022/12/13 16:302022/12/09 8:302022/12/13 16:302022/12/09 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/12/2022 16:3009/12/2022 8:3013/12/2022 16:3009/12/2022 8:30
HKFEGDU202301GoldNo3 business days prior to cutoff2023/01/10 16:302023/01/06 8:302023/01/10 16:302023/01/06 8:30Nee3 werkdagen voor cutoff10/01/2023 16:3006/01/2023 8:3010/01/2023 16:3006/01/2023 8:30
HKFETCA202203TENCENT HOLDINGS LTDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/30 16:002022/03/29 9:302022/03/30 16:002022/03/29 9:30Ja2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 16:0029/03/2022 9:3030/03/2022 16:0029/03/2022 9:30
HKFETCA202206TENCENT HOLDINGS LTDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/29 16:002022/06/28 9:302022/06/29 16:002022/06/28 9:30Ja2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 16:0028/06/2022 9:3029/06/2022 16:0028/06/2022 9:30
HKFETCA202201TENCENT HOLDINGS LTDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/01/28 16:002022/01/27 9:302022/01/28 16:002022/01/27 9:30Ja2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 16:0027/01/2022 9:3028/01/2022 16:0027/01/2022 9:30
HKFETCA202202TENCENT HOLDINGS LTDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:002022/02/24 9:302022/02/25 16:002022/02/24 9:30Ja2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:0024/02/2022 9:3025/02/2022 16:0024/02/2022 9:30
HKFETCA202209TENCENT HOLDINGS LTDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/29 16:002022/09/28 9:302022/09/29 16:002022/09/28 9:30Ja2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 16:0028/09/2022 9:3029/09/2022 16:0028/09/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202202Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/02/16 16:002022/02/14 9:302022/02/24 14:302022/02/22 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff16/02/2022 16:0014/02/2022 9:3024/02/2022 14:3022/02/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202203Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/03/16 16:002022/03/14 9:302022/03/24 14:302022/03/22 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff16/03/2022 16:0014/03/2022 9:3024/03/2022 14:3022/03/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202204Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/04/13 16:002022/04/11 9:302022/04/28 14:302022/04/26 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/04/2022 16:0011/04/2022 9:3028/04/2022 14:3026/04/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202205Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/05/18 16:002022/05/16 9:302022/05/26 14:302022/05/24 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff18/05/2022 16:0016/05/2022 9:3026/05/2022 14:3024/05/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202206Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/06/15 16:002022/06/13 9:302022/06/23 14:302022/06/21 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/06/2022 16:0013/06/2022 9:3023/06/2022 14:3021/06/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202207Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/07/13 16:002022/07/11 9:302022/07/28 14:302022/07/26 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/07/2022 16:0011/07/2022 9:3028/07/2022 14:3026/07/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202208Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/08/17 16:002022/08/15 9:302022/08/25 14:302022/08/23 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff17/08/2022 16:0015/08/2022 9:3025/08/2022 14:3023/08/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202209Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/09/14 16:002022/09/12 9:302022/09/29 14:302022/09/27 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff14/09/2022 16:0012/09/2022 9:3029/09/2022 14:3027/09/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202210Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/10/19 16:002022/10/17 9:302022/10/27 14:302022/10/25 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff19/10/2022 16:0017/10/2022 9:3027/10/2022 14:3025/10/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202211Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/11/16 16:002022/11/14 9:302022/11/24 14:302022/11/22 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff16/11/2022 16:0014/11/2022 9:3024/11/2022 14:3022/11/2022 9:30
ICECRYPTOBTM202212Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2022/12/14 16:002022/12/12 9:302022/12/29 14:302022/12/27 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff14/12/2022 16:0012/12/2022 9:3029/12/2022 14:3027/12/2022 9:30
ICEEUG202203Short GiltNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:302022/02/24 8:002022/03/29 11:002022/03/28 8:00Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:3024/02/2022 8:0029/03/2022 11:0028/03/2022 8:00
ICEEUG202206Short GiltNo2 business days prior to cutoff2022/05/30 16:302022/05/27 8:002022/06/28 11:002022/06/27 8:00Nee2 werkdagen voor cutoff30/05/2022 16:3027/05/2022 8:0028/06/2022 11:0027/06/2022 8:00
ICEEUH202203Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:302022/02/24 8:002022/03/29 11:002022/03/28 8:00Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:3024/02/2022 8:0029/03/2022 11:0028/03/2022 8:00
ICEEUH202206Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2022/05/30 16:302022/05/27 8:002022/06/28 11:002022/06/27 8:00Nee2 werkdagen voor cutoff30/05/2022 16:3027/05/2022 8:0028/06/2022 11:0027/06/2022 8:00
ICEEUR202203Long GiltNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:302022/02/24 8:002022/03/29 11:002022/03/28 8:00Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:3024/02/2022 8:0029/03/2022 11:0028/03/2022 8:00
ICEEUR202206Long GiltNo2 business days prior to cutoff2022/05/30 16:302022/05/27 8:002022/06/28 11:002022/06/27 8:00Nee2 werkdagen voor cutoff30/05/2022 16:3027/05/2022 8:0028/06/2022 11:0027/06/2022 8:00
ICEEUR202209Long GiltNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 16:302022/08/29 8:002022/09/28 11:002022/09/27 8:00Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 16:3029/08/2022 8:0028/09/2022 11:0027/09/2022 8:00
ICEEUSA3202112Three Month SARONNo2 business days prior to cutoff2022/03/15 17:002022/03/14 7:302022/03/15 17:002022/03/14 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff15/03/2022 17:0014/03/2022 7:3015/03/2022 17:0014/03/2022 7:30
ICEEUSA3202203Three Month SARONNo2 business days prior to cutoff2022/06/14 17:002022/06/13 7:302022/06/14 17:002022/06/13 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff14/06/2022 17:0013/06/2022 7:3014/06/2022 17:0013/06/2022 7:30
ICEEUSA3202206Three Month SARONNo2 business days prior to cutoff2022/09/20 17:002022/09/19 7:302022/09/20 17:002022/09/19 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff20/09/2022 17:0019/09/2022 7:3020/09/2022 17:0019/09/2022 7:30
ICEEUSA3202209Three Month SARONNo2 business days prior to cutoff2022/12/20 17:002022/12/19 7:302022/12/20 17:002022/12/19 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff20/12/2022 17:0019/12/2022 7:3020/12/2022 17:0019/12/2022 7:30
ICEEUSO3202112Three Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/03/15 18:002022/03/14 7:302022/03/15 18:002022/03/14 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff15/03/2022 18:0014/03/2022 7:3015/03/2022 18:0014/03/2022 7:30
ICEEUSO3202203Three Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/06/14 18:002022/06/13 7:302022/06/14 18:002022/06/13 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff14/06/2022 18:0013/06/2022 7:3014/06/2022 18:0013/06/2022 7:30
ICEEUSO3202206Three Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/09/20 18:002022/09/19 7:302022/09/20 18:002022/09/19 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff20/09/2022 18:0019/09/2022 7:3020/09/2022 18:0019/09/2022 7:30
ICEEUSO3202209Three Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/12/20 18:002022/12/19 7:302022/12/20 18:002022/12/19 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff20/12/2022 18:0019/12/2022 7:3020/12/2022 18:0019/12/2022 7:30
ICEEUSOA202201One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/01/31 18:002022/01/28 7:302022/01/31 18:002022/01/28 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 18:0028/01/2022 7:3031/01/2022 18:0028/01/2022 7:30
ICEEUSOA202202One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/02/28 18:002022/02/25 7:302022/02/28 18:002022/02/25 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 18:0025/02/2022 7:3028/02/2022 18:0025/02/2022 7:30
ICEEUSOA202203One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/03/31 18:002022/03/30 7:302022/03/31 18:002022/03/30 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff31/03/2022 18:0030/03/2022 7:3031/03/2022 18:0030/03/2022 7:30
ICEEUSOA202204One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/04/29 18:002022/04/28 7:302022/04/29 18:002022/04/28 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 18:0028/04/2022 7:3029/04/2022 18:0028/04/2022 7:30
ICEEUSOA202205One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/05/31 18:002022/05/30 7:302022/05/31 18:002022/05/30 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff31/05/2022 18:0030/05/2022 7:3031/05/2022 18:0030/05/2022 7:30
ICEEUSOA202206One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/06/30 18:002022/06/29 7:302022/06/30 18:002022/06/29 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 18:0029/06/2022 7:3030/06/2022 18:0029/06/2022 7:30
ICEEUSOA202207One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/07/29 18:002022/07/28 7:302022/07/29 18:002022/07/28 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 18:0028/07/2022 7:3029/07/2022 18:0028/07/2022 7:30
ICEEUSOA202208One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/08/31 18:002022/08/30 7:302022/08/31 18:002022/08/30 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff31/08/2022 18:0030/08/2022 7:3031/08/2022 18:0030/08/2022 7:30
ICEEUSOA202209One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/09/30 18:002022/09/29 7:302022/09/30 18:002022/09/29 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff30/09/2022 18:0029/09/2022 7:3030/09/2022 18:0029/09/2022 7:30
ICEEUSOA202210One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/10/31 18:002022/10/28 7:302022/10/31 18:002022/10/28 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 18:0028/10/2022 7:3031/10/2022 18:0028/10/2022 7:30
ICEEUSOA202211One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/11/30 18:002022/11/29 7:302022/11/30 18:002022/11/29 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff30/11/2022 18:0029/11/2022 7:3030/11/2022 18:0029/11/2022 7:30
ICEEUSOA202212One Month SONIANo2 business days prior to cutoff2022/12/30 18:002022/12/29 7:302022/12/30 18:002022/12/29 7:30Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2022 18:0029/12/2022 7:3030/12/2022 18:0029/12/2022 7:30
ICEEUSOFTC202203CocoaNo3 business days prior to cutoff2022/03/16 12:002022/03/14 9:302022/03/16 12:002022/03/14 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff16/03/2022 12:0014/03/2022 9:3016/03/2022 12:0014/03/2022 9:30
ICEEUSOFTC202205CocoaNo3 business days prior to cutoff2022/05/13 12:002022/05/11 9:302022/05/13 12:002022/05/11 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/05/2022 12:0011/05/2022 9:3013/05/2022 12:0011/05/2022 9:30
ICEEUSOFTC202207CocoaNo3 business days prior to cutoff2022/07/14 12:002022/07/12 9:302022/07/14 12:002022/07/12 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff14/07/2022 12:0012/07/2022 9:3014/07/2022 12:0012/07/2022 9:30
ICEEUSOFTC202209CocoaNo3 business days prior to cutoff2022/09/15 12:002022/09/13 9:302022/09/15 12:002022/09/13 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff15/09/2022 12:0013/09/2022 9:3015/09/2022 12:0013/09/2022 9:30
ICEEUSOFTC202212CocoaNo3 business days prior to cutoff2022/12/13 12:002022/12/09 9:302022/12/13 12:002022/12/09 9:30Nee3 werkdagen voor cutoff13/12/2022 12:0009/12/2022 9:3013/12/2022 12:0009/12/2022 9:30
ICEEUSOFTRC202201Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2021/12/24 17:302021/12/22 9:002022/01/25 12:302022/01/21 9:00Nee3 werkdagen voor cutoff24/12/2021 17:3022/12/2021 9:0025/01/2022 12:3021/01/2022 9:00
ICEEUSOFTRC202203Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2022/02/23 17:302022/02/21 9:002022/03/25 12:302022/03/23 9:00Nee3 werkdagen voor cutoff23/02/2022 17:3021/02/2022 9:0025/03/2022 12:3023/03/2022 9:00
ICEEUSOFTRC202205Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2022/04/26 17:302022/04/22 9:002022/05/25 12:302022/05/23 9:00Nee3 werkdagen voor cutoff26/04/2022 17:3022/04/2022 9:0025/05/2022 12:3023/05/2022 9:00
ICEEUSOFTRC202207Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2022/06/27 17:302022/06/23 9:002022/07/25 12:302022/07/21 9:00Nee3 werkdagen voor cutoff27/06/2022 17:3023/06/2022 9:0025/07/2022 12:3021/07/2022 9:00
ICEEUSOFTRC202209Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2022/08/25 17:302022/08/23 9:002022/09/26 12:302022/09/22 9:00Nee3 werkdagen voor cutoff25/08/2022 17:3023/08/2022 9:0026/09/2022 12:3022/09/2022 9:00
ICEEUSOFTRC202211Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2022/10/26 17:302022/10/24 9:002022/11/24 12:302022/11/22 9:00Nee3 werkdagen voor cutoff26/10/2022 17:3024/10/2022 9:0024/11/2022 12:3022/11/2022 9:00
ICEEUSOFTT202203WheatNo3 business days prior to cutoff2022/02/22 16:302022/02/18 9:252022/03/23 12:302022/03/21 9:25Nee3 werkdagen voor cutoff22/02/2022 16:3018/02/2022 9:2523/03/2022 12:3021/03/2022 9:25
ICEEUSOFTT202205WheatNo3 business days prior to cutoff2022/04/25 16:302022/04/21 9:252022/05/23 12:302022/05/19 9:25Nee3 werkdagen voor cutoff25/04/2022 16:3021/04/2022 9:2523/05/2022 12:3019/05/2022 9:25
ICEEUSOFTT202211WheatNo3 business days prior to cutoff2022/10/25 16:302022/10/21 9:252022/11/23 12:302022/11/21 9:25Nee3 werkdagen voor cutoff25/10/2022 16:3021/10/2022 9:2523/11/2022 12:3021/11/2022 9:25
ICEEUSOFTT202207WheatNo3 business days prior to cutoff2022/06/24 16:302022/06/22 9:252022/07/07 12:302022/07/05 9:25Nee3 werkdagen voor cutoff24/06/2022 16:3022/06/2022 9:2507/07/2022 12:3005/07/2022 9:25
ICEEUSOFTT202301WheatNo3 business days prior to cutoff2022/12/26 16:302022/12/22 9:252023/01/23 12:302023/01/19 9:25Nee3 werkdagen voor cutoff26/12/2022 16:3022/12/2022 9:2523/01/2023 12:3019/01/2023 9:25
ICEEUSOFTW202203White sugarNo3 business days prior to cutoff2022/02/11 17:552022/02/09 8:452022/02/11 17:552022/02/09 8:45Nee3 werkdagen voor cutoff11/02/2022 17:5509/02/2022 8:4511/02/2022 17:5509/02/2022 8:45
ICEEUSOFTW202205White sugarNo3 business days prior to cutoff2022/04/14 17:552022/04/12 8:452022/04/14 17:552022/04/12 8:45Nee3 werkdagen voor cutoff14/04/2022 17:5512/04/2022 8:4514/04/2022 17:5512/04/2022 8:45
ICEEUSOFTW202208White sugarNo3 business days prior to cutoff2022/07/15 17:552022/07/13 8:452022/07/15 17:552022/07/13 8:45Nee3 werkdagen voor cutoff15/07/2022 17:5513/07/2022 8:4515/07/2022 17:5513/07/2022 8:45
ICEEUSOFTW202210White sugarNo3 business days prior to cutoff2022/09/15 17:552022/09/13 8:452022/09/15 17:552022/09/13 8:45Nee3 werkdagen voor cutoff15/09/2022 17:5513/09/2022 8:4515/09/2022 17:5513/09/2022 8:45
ICEEUSOFTW202212White sugarNo3 business days prior to cutoff2022/11/16 17:552022/11/14 8:452022/12/01 17:552022/11/29 8:45Nee3 werkdagen voor cutoff16/11/2022 17:5514/11/2022 8:4501/12/2022 17:5529/11/2022 8:45
ICEUSKAU202203AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 00:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 15:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 00:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 15:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKAU202206AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 00:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 15:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 00:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 15:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKAU202209AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 00:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 15:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 00:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 15:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKAU202212AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 00:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 15:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 00:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 15:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202203Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202206Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202209Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202212Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEO202203EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 00:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 15:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 00:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 15:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEO202206EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 00:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 15:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 00:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 15:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEO202209EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 00:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 15:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 00:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 15:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEO202212EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 00:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 15:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 00:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 15:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEP202203EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEP202206EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEP202209EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKEP202212EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSKGB202203Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKGB202206Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKGB202209Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKGB202212Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRA202203EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRA202206EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRA202209EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRA202212EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202203EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202206EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202209EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202212EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSKZY202203Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSKZY202206Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSKZY202209Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSKZY202212Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSMP202203GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 00:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 15:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 00:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 15:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSMP202206GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 00:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 15:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 00:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 15:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSMP202209GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 00:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 15:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 00:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 15:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSMP202212GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 00:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 15:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 00:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 15:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSSS202203USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 00:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 15:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 00:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 15:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSSS202206USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 00:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 15:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 00:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 15:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSSS202209USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 00:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 15:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 00:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 15:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSSS202212USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 00:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 15:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 00:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 15:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
ICEUSSY202203GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2022/03/14 00:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)2022/03/14 15:00 (ET)2022/03/11 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 00:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)14/03/2022 15:00 (ET)11/03/2022 8:05 (ET)
ICEUSSY202206GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2022/06/13 00:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)2022/06/13 15:00 (ET)2022/06/10 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 00:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)13/06/2022 15:00 (ET)10/06/2022 8:05 (ET)
ICEUSSY202209GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2022/09/19 00:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)2022/09/19 15:00 (ET)2022/09/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 00:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)19/09/2022 15:00 (ET)16/09/2022 8:05 (ET)
ICEUSSY202212GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2022/12/19 00:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)2022/12/19 15:00 (ET)2022/12/16 8:05 (ET)Ja2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 00:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)19/12/2022 15:00 (ET)16/12/2022 8:05 (ET)
IPECOIL202212Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/10/31 18:30 (GMT)2022/10/28 9:00 (GMT)2022/10/31 18:30 (GMT)2022/10/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 18:30 (GMT)28/10/2022 9:00 (GMT)31/10/2022 18:30 (GMT)28/10/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202208Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/06/30 18:30 (GMT)2022/06/29 9:00 (GMT)2022/06/30 18:30 (GMT)2022/06/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 18:30 (GMT)29/06/2022 9:00 (GMT)30/06/2022 18:30 (GMT)29/06/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202211Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/09/30 18:30 (GMT)2022/09/29 9:00 (GMT)2022/09/30 18:30 (GMT)2022/09/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/09/2022 18:30 (GMT)29/09/2022 9:00 (GMT)30/09/2022 18:30 (GMT)29/09/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202206Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/04/29 18:30 (GMT)2022/04/28 9:00 (GMT)2022/04/29 18:30 (GMT)2022/04/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 18:30 (GMT)28/04/2022 9:00 (GMT)29/04/2022 18:30 (GMT)28/04/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202209Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/07/29 18:30 (GMT)2022/07/28 9:00 (GMT)2022/07/29 18:30 (GMT)2022/07/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 18:30 (GMT)28/07/2022 9:00 (GMT)29/07/2022 18:30 (GMT)28/07/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202203Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 18:30 (GMT)2022/01/28 9:00 (GMT)2022/01/31 18:30 (GMT)2022/01/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 18:30 (GMT)28/01/2022 9:00 (GMT)31/01/2022 18:30 (GMT)28/01/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202204Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 18:30 (GMT)2022/02/25 9:00 (GMT)2022/02/28 18:30 (GMT)2022/02/25 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 18:30 (GMT)25/02/2022 9:00 (GMT)28/02/2022 18:30 (GMT)25/02/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202205Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/03/31 18:30 (GMT)2022/03/30 9:00 (GMT)2022/03/31 18:30 (GMT)2022/03/30 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/03/2022 18:30 (GMT)30/03/2022 9:00 (GMT)31/03/2022 18:30 (GMT)30/03/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202207Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/05/31 18:30 (GMT)2022/05/30 9:00 (GMT)2022/05/31 18:30 (GMT)2022/05/30 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/05/2022 18:30 (GMT)30/05/2022 9:00 (GMT)31/05/2022 18:30 (GMT)30/05/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202210Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/08/31 18:30 (GMT)2022/08/30 9:00 (GMT)2022/08/31 18:30 (GMT)2022/08/30 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff31/08/2022 18:30 (GMT)30/08/2022 9:00 (GMT)31/08/2022 18:30 (GMT)30/08/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202302Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 18:30 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)2022/12/29 18:30 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 18:30 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)29/12/2022 18:30 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)
IPECOIL202301Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2022/11/30 18:30 (GMT)2022/11/29 9:00 (GMT)2022/11/30 18:30 (GMT)2022/11/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/11/2022 18:30 (GMT)29/11/2022 9:00 (GMT)30/11/2022 18:30 (GMT)29/11/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202202Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/02/10 12:00 (GMT)2022/02/09 9:00 (GMT)2022/02/10 12:00 (GMT)2022/02/09 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff10/02/2022 12:00 (GMT)09/02/2022 9:00 (GMT)10/02/2022 12:00 (GMT)09/02/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202203Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/03/10 12:00 (GMT)2022/03/09 9:00 (GMT)2022/03/10 12:00 (GMT)2022/03/09 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff10/03/2022 12:00 (GMT)09/03/2022 9:00 (GMT)10/03/2022 12:00 (GMT)09/03/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202204Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/04/12 12:00 (GMT)2022/04/11 9:00 (GMT)2022/04/12 12:00 (GMT)2022/04/11 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff12/04/2022 12:00 (GMT)11/04/2022 9:00 (GMT)12/04/2022 12:00 (GMT)11/04/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202205Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/05/12 12:00 (GMT)2022/05/11 9:00 (GMT)2022/05/12 12:00 (GMT)2022/05/11 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff12/05/2022 12:00 (GMT)11/05/2022 9:00 (GMT)12/05/2022 12:00 (GMT)11/05/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202206Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/06/10 12:00 (GMT)2022/06/09 9:00 (GMT)2022/06/10 12:00 (GMT)2022/06/09 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff10/06/2022 12:00 (GMT)09/06/2022 9:00 (GMT)10/06/2022 12:00 (GMT)09/06/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202207Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/07/12 12:00 (GMT)2022/07/11 9:00 (GMT)2022/07/12 12:00 (GMT)2022/07/11 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff12/07/2022 12:00 (GMT)11/07/2022 9:00 (GMT)12/07/2022 12:00 (GMT)11/07/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202208Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/08/11 12:00 (GMT)2022/08/10 9:00 (GMT)2022/08/11 12:00 (GMT)2022/08/10 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff11/08/2022 12:00 (GMT)10/08/2022 9:00 (GMT)11/08/2022 12:00 (GMT)10/08/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202209Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/09/12 12:00 (GMT)2022/09/09 9:00 (GMT)2022/09/12 12:00 (GMT)2022/09/09 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff12/09/2022 12:00 (GMT)09/09/2022 9:00 (GMT)12/09/2022 12:00 (GMT)09/09/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202210Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/10/12 12:00 (GMT)2022/10/11 9:00 (GMT)2022/10/12 12:00 (GMT)2022/10/11 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff12/10/2022 12:00 (GMT)11/10/2022 9:00 (GMT)12/10/2022 12:00 (GMT)11/10/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202211Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/11/10 12:00 (GMT)2022/11/09 9:00 (GMT)2022/11/10 12:00 (GMT)2022/11/09 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff10/11/2022 12:00 (GMT)09/11/2022 9:00 (GMT)10/11/2022 12:00 (GMT)09/11/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202212Gas OilNo2 business days prior to cutoff2022/12/12 12:00 (GMT)2022/12/09 9:00 (GMT)2022/12/12 12:00 (GMT)2022/12/09 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff12/12/2022 12:00 (GMT)09/12/2022 9:00 (GMT)12/12/2022 12:00 (GMT)09/12/2022 9:00 (GMT)
IPEGOIL202301Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/01/12 12:00 (GMT)2023/01/11 9:00 (GMT)2023/01/12 12:00 (GMT)2023/01/11 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff12/01/2023 12:00 (GMT)11/01/2023 9:00 (GMT)12/01/2023 12:00 (GMT)11/01/2023 9:00 (GMT)
IPEHOIL202212Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 19:00 (GMT)2022/11/28 9:00 (GMT)2022/11/29 19:00 (GMT)2022/11/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 19:00 (GMT)28/11/2022 9:00 (GMT)29/11/2022 19:00 (GMT)28/11/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202211Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 19:00 (GMT)2022/10/27 9:00 (GMT)2022/10/28 19:00 (GMT)2022/10/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 19:00 (GMT)27/10/2022 9:00 (GMT)28/10/2022 19:00 (GMT)27/10/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202210Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 19:00 (GMT)2022/09/28 9:00 (GMT)2022/09/29 19:00 (GMT)2022/09/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 19:00 (GMT)28/09/2022 9:00 (GMT)29/09/2022 19:00 (GMT)28/09/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202209Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 19:00 (GMT)2022/08/29 9:00 (GMT)2022/08/30 19:00 (GMT)2022/08/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 19:00 (GMT)29/08/2022 9:00 (GMT)30/08/2022 19:00 (GMT)29/08/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202208Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 19:00 (GMT)2022/07/27 9:00 (GMT)2022/07/28 19:00 (GMT)2022/07/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 19:00 (GMT)27/07/2022 9:00 (GMT)28/07/2022 19:00 (GMT)27/07/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202207Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 19:00 (GMT)2022/06/28 9:00 (GMT)2022/06/29 19:00 (GMT)2022/06/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 19:00 (GMT)28/06/2022 9:00 (GMT)29/06/2022 19:00 (GMT)28/06/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202206Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 19:00 (GMT)2022/05/26 9:00 (GMT)2022/05/27 19:00 (GMT)2022/05/26 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 19:00 (GMT)26/05/2022 9:00 (GMT)27/05/2022 19:00 (GMT)26/05/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202205Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 19:00 (GMT)2022/04/27 9:00 (GMT)2022/04/28 19:00 (GMT)2022/04/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 19:00 (GMT)27/04/2022 9:00 (GMT)28/04/2022 19:00 (GMT)27/04/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202204Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 19:00 (GMT)2022/03/29 9:00 (GMT)2022/03/30 19:00 (GMT)2022/03/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 19:00 (GMT)29/03/2022 9:00 (GMT)30/03/2022 19:00 (GMT)29/03/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202203Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 19:00 (GMT)2022/02/24 9:00 (GMT)2022/02/25 19:00 (GMT)2022/02/24 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 19:00 (GMT)24/02/2022 9:00 (GMT)25/02/2022 19:00 (GMT)24/02/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202301Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 19:00 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)2022/12/29 19:00 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 19:00 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)29/12/2022 19:00 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)
IPEHOIL202202Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 19:00 (GMT)2022/01/27 9:00 (GMT)2022/01/28 19:00 (GMT)2022/01/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 19:00 (GMT)27/01/2022 9:00 (GMT)28/01/2022 19:00 (GMT)27/01/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202203Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 00:00 (GMT)2022/02/24 9:00 (GMT)2022/02/25 16:00 (GMT)2022/02/24 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 00:00 (GMT)24/02/2022 9:00 (GMT)25/02/2022 16:00 (GMT)24/02/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202202Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 00:00 (GMT)2022/01/27 9:00 (GMT)2022/01/28 16:00 (GMT)2022/01/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 00:00 (GMT)27/01/2022 9:00 (GMT)28/01/2022 16:00 (GMT)27/01/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202204Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 00:00 (GMT)2022/03/29 9:00 (GMT)2022/03/30 16:00 (GMT)2022/03/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 00:00 (GMT)29/03/2022 9:00 (GMT)30/03/2022 16:00 (GMT)29/03/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202205Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 00:00 (GMT)2022/04/27 9:00 (GMT)2022/04/28 16:00 (GMT)2022/04/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 00:00 (GMT)27/04/2022 9:00 (GMT)28/04/2022 16:00 (GMT)27/04/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202206Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 00:00 (GMT)2022/05/26 9:00 (GMT)2022/05/27 16:00 (GMT)2022/05/26 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 00:00 (GMT)26/05/2022 9:00 (GMT)27/05/2022 16:00 (GMT)26/05/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202207Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 00:00 (GMT)2022/06/28 9:00 (GMT)2022/06/29 16:00 (GMT)2022/06/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 00:00 (GMT)28/06/2022 9:00 (GMT)29/06/2022 16:00 (GMT)28/06/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202208Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 00:00 (GMT)2022/07/27 9:00 (GMT)2022/07/28 16:00 (GMT)2022/07/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 00:00 (GMT)27/07/2022 9:00 (GMT)28/07/2022 16:00 (GMT)27/07/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202209Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 00:00 (GMT)2022/08/29 9:00 (GMT)2022/08/30 16:00 (GMT)2022/08/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 00:00 (GMT)29/08/2022 9:00 (GMT)30/08/2022 16:00 (GMT)29/08/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202210Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 00:00 (GMT)2022/09/28 9:00 (GMT)2022/09/29 16:00 (GMT)2022/09/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 00:00 (GMT)28/09/2022 9:00 (GMT)29/09/2022 16:00 (GMT)28/09/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202211Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 00:00 (GMT)2022/10/27 9:00 (GMT)2022/10/28 16:00 (GMT)2022/10/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 00:00 (GMT)27/10/2022 9:00 (GMT)28/10/2022 16:00 (GMT)27/10/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202212Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 00:00 (GMT)2022/11/28 9:00 (GMT)2022/11/29 16:00 (GMT)2022/11/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 00:00 (GMT)28/11/2022 9:00 (GMT)29/11/2022 16:00 (GMT)28/11/2022 9:00 (GMT)
IPENGF202301Natural GasNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 00:00 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)2022/12/29 16:00 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 00:00 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)29/12/2022 16:00 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202207NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 19:00 (GMT)2022/06/28 9:00 (GMT)2022/06/29 19:00 (GMT)2022/06/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 19:00 (GMT)28/06/2022 9:00 (GMT)29/06/2022 19:00 (GMT)28/06/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202206NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 19:00 (GMT)2022/05/26 9:00 (GMT)2022/05/27 19:00 (GMT)2022/05/26 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 19:00 (GMT)26/05/2022 9:00 (GMT)27/05/2022 19:00 (GMT)26/05/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202212NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 19:00 (GMT)2022/11/28 9:00 (GMT)2022/11/29 19:00 (GMT)2022/11/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 19:00 (GMT)28/11/2022 9:00 (GMT)29/11/2022 19:00 (GMT)28/11/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202211NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 19:00 (GMT)2022/10/27 9:00 (GMT)2022/10/28 19:00 (GMT)2022/10/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 19:00 (GMT)27/10/2022 9:00 (GMT)28/10/2022 19:00 (GMT)27/10/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202210NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 19:00 (GMT)2022/09/28 9:00 (GMT)2022/09/29 19:00 (GMT)2022/09/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 19:00 (GMT)28/09/2022 9:00 (GMT)29/09/2022 19:00 (GMT)28/09/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202209NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 19:00 (GMT)2022/08/29 9:00 (GMT)2022/08/30 19:00 (GMT)2022/08/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 19:00 (GMT)29/08/2022 9:00 (GMT)30/08/2022 19:00 (GMT)29/08/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202208NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 19:00 (GMT)2022/07/27 9:00 (GMT)2022/07/28 19:00 (GMT)2022/07/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 19:00 (GMT)27/07/2022 9:00 (GMT)28/07/2022 19:00 (GMT)27/07/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202205NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 19:00 (GMT)2022/04/27 9:00 (GMT)2022/04/28 19:00 (GMT)2022/04/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 19:00 (GMT)27/04/2022 9:00 (GMT)28/04/2022 19:00 (GMT)27/04/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202204NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 19:00 (GMT)2022/03/29 9:00 (GMT)2022/03/30 19:00 (GMT)2022/03/29 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 19:00 (GMT)29/03/2022 9:00 (GMT)30/03/2022 19:00 (GMT)29/03/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202203NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 19:00 (GMT)2022/02/24 9:00 (GMT)2022/02/25 19:00 (GMT)2022/02/24 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 19:00 (GMT)24/02/2022 9:00 (GMT)25/02/2022 19:00 (GMT)24/02/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202301NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 19:00 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)2022/12/29 19:00 (GMT)2022/12/28 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 19:00 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)29/12/2022 19:00 (GMT)28/12/2022 9:00 (GMT)
IPERBOB202202NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 19:00 (GMT)2022/01/27 9:00 (GMT)2022/01/28 19:00 (GMT)2022/01/27 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 19:00 (GMT)27/01/2022 9:00 (GMT)28/01/2022 19:00 (GMT)27/01/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202212Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/11/18 19:00 (GMT)2022/11/17 9:00 (GMT)2022/11/18 19:00 (GMT)2022/11/17 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/11/2022 19:00 (GMT)17/11/2022 9:00 (GMT)18/11/2022 19:00 (GMT)17/11/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202206Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/05/19 19:00 (GMT)2022/05/18 9:00 (GMT)2022/05/19 19:00 (GMT)2022/05/18 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/05/2022 19:00 (GMT)18/05/2022 9:00 (GMT)19/05/2022 19:00 (GMT)18/05/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202203Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/02/18 19:00 (GMT)2022/02/17 9:00 (GMT)2022/02/18 19:00 (GMT)2022/02/17 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/02/2022 19:00 (GMT)17/02/2022 9:00 (GMT)18/02/2022 19:00 (GMT)17/02/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202204Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/03/21 19:00 (GMT)2022/03/18 9:00 (GMT)2022/03/21 19:00 (GMT)2022/03/18 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff21/03/2022 19:00 (GMT)18/03/2022 9:00 (GMT)21/03/2022 19:00 (GMT)18/03/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202205Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/04/19 19:00 (GMT)2022/04/18 9:00 (GMT)2022/04/19 19:00 (GMT)2022/04/18 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/04/2022 19:00 (GMT)18/04/2022 9:00 (GMT)19/04/2022 19:00 (GMT)18/04/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202207Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/06/17 19:00 (GMT)2022/06/16 9:00 (GMT)2022/06/17 19:00 (GMT)2022/06/16 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff17/06/2022 19:00 (GMT)16/06/2022 9:00 (GMT)17/06/2022 19:00 (GMT)16/06/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202208Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/07/19 19:00 (GMT)2022/07/18 9:00 (GMT)2022/07/19 19:00 (GMT)2022/07/18 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/07/2022 19:00 (GMT)18/07/2022 9:00 (GMT)19/07/2022 19:00 (GMT)18/07/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202209Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/08/19 19:00 (GMT)2022/08/18 9:00 (GMT)2022/08/19 19:00 (GMT)2022/08/18 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/08/2022 19:00 (GMT)18/08/2022 9:00 (GMT)19/08/2022 19:00 (GMT)18/08/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202210Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/09/19 19:00 (GMT)2022/09/16 9:00 (GMT)2022/09/19 19:00 (GMT)2022/09/16 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 19:00 (GMT)16/09/2022 9:00 (GMT)19/09/2022 19:00 (GMT)16/09/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202211Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/10/19 19:00 (GMT)2022/10/18 9:00 (GMT)2022/10/19 19:00 (GMT)2022/10/18 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/10/2022 19:00 (GMT)18/10/2022 9:00 (GMT)19/10/2022 19:00 (GMT)18/10/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202301Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2022/12/19 19:00 (GMT)2022/12/16 9:00 (GMT)2022/12/19 19:00 (GMT)2022/12/16 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 19:00 (GMT)16/12/2022 9:00 (GMT)19/12/2022 19:00 (GMT)16/12/2022 9:00 (GMT)
IPEWTI202302Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/01/19 19:00 (GMT)2023/01/18 9:00 (GMT)2023/01/19 19:00 (GMT)2023/01/18 9:00 (GMT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/01/2023 19:00 (GMT)18/01/2023 9:00 (GMT)19/01/2023 19:00 (GMT)18/01/2023 9:00 (GMT)
KSE175202203USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/03/21 11:302022/03/18 9:002022/03/21 11:302022/03/18 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff21/03/2022 11:3018/03/2022 9:0021/03/2022 11:3018/03/2022 9:00
KSE175202206USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/06/20 11:302022/06/17 9:002022/06/20 11:302022/06/17 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff20/06/2022 11:3017/06/2022 9:0020/06/2022 11:3017/06/2022 9:00
KSE175202209USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/09/19 11:302022/09/16 9:002022/09/19 11:302022/09/16 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 11:3016/09/2022 9:0019/09/2022 11:3016/09/2022 9:00
KSE175202212USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/12/19 11:302022/12/16 9:002022/12/19 11:302022/12/16 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 11:3016/12/2022 9:0019/12/2022 11:3016/12/2022 9:00
KSE175202202USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/02/21 11:302022/02/18 9:002022/02/21 11:302022/02/18 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff21/02/2022 11:3018/02/2022 9:0021/02/2022 11:3018/02/2022 9:00
KSE175202204USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/04/18 11:302022/04/15 9:002022/04/18 11:302022/04/15 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 11:3015/04/2022 9:0018/04/2022 11:3015/04/2022 9:00
KSE175202205USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/05/16 11:302022/05/13 9:002022/05/16 11:302022/05/13 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 11:3013/05/2022 9:0016/05/2022 11:3013/05/2022 9:00
KSE175202207USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/07/18 11:302022/07/15 9:002022/07/18 11:302022/07/15 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff18/07/2022 11:3015/07/2022 9:0018/07/2022 11:3015/07/2022 9:00
KSE175202208USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/08/12 11:302022/08/11 9:002022/08/12 11:302022/08/11 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff12/08/2022 11:3011/08/2022 9:0012/08/2022 11:3011/08/2022 9:00
KSE175202210USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/10/17 11:302022/10/14 9:002022/10/17 11:302022/10/14 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff17/10/2022 11:3014/10/2022 9:0017/10/2022 11:3014/10/2022 9:00
KSE175202211USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2022/11/21 11:302022/11/18 9:002022/11/21 11:302022/11/18 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff21/11/2022 11:3018/11/2022 9:0021/11/2022 11:3018/11/2022 9:00
KSE175202301USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/01/16 11:302023/01/13 9:002023/01/16 11:302023/01/13 9:00Nee2 werkdagen voor cutoff16/01/2023 11:3013/01/2023 9:0016/01/2023 11:3013/01/2023 9:00
LMEOTCAH202202AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/02/16 0:002022/02/08 9:102022/02/16 17:002022/02/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/02/2022 0:0008/02/2022 9:1016/02/2022 17:0008/02/2022 9:10
LMEOTCAH202203AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/03/16 0:002022/03/08 9:102022/03/16 17:002022/03/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/03/2022 0:0008/03/2022 9:1016/03/2022 17:0008/03/2022 9:10
LMEOTCAH202204AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/04/20 0:002022/04/12 9:102022/04/20 17:002022/04/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/04/2022 0:0012/04/2022 9:1020/04/2022 17:0012/04/2022 9:10
LMEOTCAH202205AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/05/18 0:002022/05/10 9:102022/05/18 17:002022/05/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/05/2022 0:0010/05/2022 9:1018/05/2022 17:0010/05/2022 9:10
LMEOTCAH202206AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/06/15 0:002022/06/07 9:102022/06/15 17:002022/06/07 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff15/06/2022 0:0007/06/2022 9:1015/06/2022 17:0007/06/2022 9:10
LMEOTCAH202207AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/07/20 0:002022/07/12 9:102022/07/20 17:002022/07/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/07/2022 0:0012/07/2022 9:1020/07/2022 17:0012/07/2022 9:10
LMEOTCAH202208AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/08/17 0:002022/08/09 9:102022/08/17 17:002022/08/09 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff17/08/2022 0:0009/08/2022 9:1017/08/2022 17:0009/08/2022 9:10
LMEOTCAH202209AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/09/21 0:002022/09/13 9:102022/09/21 17:002022/09/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/09/2022 0:0013/09/2022 9:1021/09/2022 17:0013/09/2022 9:10
LMEOTCAH202210AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/10/19 0:002022/10/11 9:102022/10/19 17:002022/10/11 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff19/10/2022 0:0011/10/2022 9:1019/10/2022 17:0011/10/2022 9:10
LMEOTCAH202211AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/11/16 0:002022/11/08 9:102022/11/16 17:002022/11/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/11/2022 0:0008/11/2022 9:1016/11/2022 17:0008/11/2022 9:10
LMEOTCAH202212AluminumNo7 business days prior to cutoff2022/12/21 0:002022/12/13 9:102022/12/21 17:002022/12/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/12/2022 0:0013/12/2022 9:1021/12/2022 17:0013/12/2022 9:10
LMEOTCAH202301AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/01/18 0:002023/01/10 9:102023/01/18 17:002023/01/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/01/2023 0:0010/01/2023 9:1018/01/2023 17:0010/01/2023 9:10
LMEOTCCA202202CopperNo7 business days prior to cutoff2022/02/16 0:002022/02/08 9:102022/02/16 17:002022/02/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/02/2022 0:0008/02/2022 9:1016/02/2022 17:0008/02/2022 9:10
LMEOTCCA202203CopperNo7 business days prior to cutoff2022/03/16 0:002022/03/08 9:102022/03/16 17:002022/03/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/03/2022 0:0008/03/2022 9:1016/03/2022 17:0008/03/2022 9:10
LMEOTCCA202204CopperNo7 business days prior to cutoff2022/04/20 0:002022/04/12 9:102022/04/20 17:002022/04/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/04/2022 0:0012/04/2022 9:1020/04/2022 17:0012/04/2022 9:10
LMEOTCCA202205CopperNo7 business days prior to cutoff2022/05/18 0:002022/05/10 9:102022/05/18 17:002022/05/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/05/2022 0:0010/05/2022 9:1018/05/2022 17:0010/05/2022 9:10
LMEOTCCA202206CopperNo7 business days prior to cutoff2022/06/15 0:002022/06/07 9:102022/06/15 17:002022/06/07 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff15/06/2022 0:0007/06/2022 9:1015/06/2022 17:0007/06/2022 9:10
LMEOTCCA202207CopperNo7 business days prior to cutoff2022/07/20 0:002022/07/12 9:102022/07/20 17:002022/07/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/07/2022 0:0012/07/2022 9:1020/07/2022 17:0012/07/2022 9:10
LMEOTCCA202208CopperNo7 business days prior to cutoff2022/08/17 0:002022/08/09 9:102022/08/17 17:002022/08/09 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff17/08/2022 0:0009/08/2022 9:1017/08/2022 17:0009/08/2022 9:10
LMEOTCCA202209CopperNo7 business days prior to cutoff2022/09/21 0:002022/09/13 9:102022/09/21 17:002022/09/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/09/2022 0:0013/09/2022 9:1021/09/2022 17:0013/09/2022 9:10
LMEOTCCA202210CopperNo7 business days prior to cutoff2022/10/19 0:002022/10/11 9:102022/10/19 17:002022/10/11 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff19/10/2022 0:0011/10/2022 9:1019/10/2022 17:0011/10/2022 9:10
LMEOTCCA202211CopperNo7 business days prior to cutoff2022/11/16 0:002022/11/08 9:102022/11/16 17:002022/11/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/11/2022 0:0008/11/2022 9:1016/11/2022 17:0008/11/2022 9:10
LMEOTCCA202212CopperNo7 business days prior to cutoff2022/12/21 0:002022/12/13 9:102022/12/21 17:002022/12/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/12/2022 0:0013/12/2022 9:1021/12/2022 17:0013/12/2022 9:10
LMEOTCCA202301CopperNo7 business days prior to cutoff2023/01/18 0:002023/01/10 9:102023/01/18 17:002023/01/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/01/2023 0:0010/01/2023 9:1018/01/2023 17:0010/01/2023 9:10
LMEOTCNI202202NickelNo7 business days prior to cutoff2022/02/16 0:002022/02/08 9:102022/02/16 17:002022/02/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/02/2022 0:0008/02/2022 9:1016/02/2022 17:0008/02/2022 9:10
LMEOTCNI202203NickelNo7 business days prior to cutoff2022/03/16 0:002022/03/08 9:102022/03/16 17:002022/03/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/03/2022 0:0008/03/2022 9:1016/03/2022 17:0008/03/2022 9:10
LMEOTCNI202204NickelNo7 business days prior to cutoff2022/04/20 0:002022/04/12 9:102022/04/20 17:002022/04/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/04/2022 0:0012/04/2022 9:1020/04/2022 17:0012/04/2022 9:10
LMEOTCNI202205NickelNo7 business days prior to cutoff2022/05/18 0:002022/05/10 9:102022/05/18 17:002022/05/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/05/2022 0:0010/05/2022 9:1018/05/2022 17:0010/05/2022 9:10
LMEOTCNI202206NickelNo7 business days prior to cutoff2022/06/15 0:002022/06/07 9:102022/06/15 17:002022/06/07 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff15/06/2022 0:0007/06/2022 9:1015/06/2022 17:0007/06/2022 9:10
LMEOTCNI202207NickelNo7 business days prior to cutoff2022/07/20 0:002022/07/12 9:102022/07/20 17:002022/07/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/07/2022 0:0012/07/2022 9:1020/07/2022 17:0012/07/2022 9:10
LMEOTCNI202208NickelNo7 business days prior to cutoff2022/08/17 0:002022/08/09 9:102022/08/17 17:002022/08/09 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff17/08/2022 0:0009/08/2022 9:1017/08/2022 17:0009/08/2022 9:10
LMEOTCNI202209NickelNo7 business days prior to cutoff2022/09/21 0:002022/09/13 9:102022/09/21 17:002022/09/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/09/2022 0:0013/09/2022 9:1021/09/2022 17:0013/09/2022 9:10
LMEOTCNI202210NickelNo7 business days prior to cutoff2022/10/19 0:002022/10/11 9:102022/10/19 17:002022/10/11 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff19/10/2022 0:0011/10/2022 9:1019/10/2022 17:0011/10/2022 9:10
LMEOTCNI202211NickelNo7 business days prior to cutoff2022/11/16 0:002022/11/08 9:102022/11/16 17:002022/11/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/11/2022 0:0008/11/2022 9:1016/11/2022 17:0008/11/2022 9:10
LMEOTCNI202212NickelNo7 business days prior to cutoff2022/12/21 0:002022/12/13 9:102022/12/21 17:002022/12/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/12/2022 0:0013/12/2022 9:1021/12/2022 17:0013/12/2022 9:10
LMEOTCNI202301NickelNo7 business days prior to cutoff2023/01/18 0:002023/01/10 9:102023/01/18 17:002023/01/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/01/2023 0:0010/01/2023 9:1018/01/2023 17:0010/01/2023 9:10
LMEOTCPB202202LeadNo7 business days prior to cutoff2022/02/16 0:002022/02/08 9:102022/02/16 17:002022/02/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/02/2022 0:0008/02/2022 9:1016/02/2022 17:0008/02/2022 9:10
LMEOTCPB202203LeadNo7 business days prior to cutoff2022/03/16 0:002022/03/08 9:102022/03/16 17:002022/03/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/03/2022 0:0008/03/2022 9:1016/03/2022 17:0008/03/2022 9:10
LMEOTCPB202204LeadNo7 business days prior to cutoff2022/04/20 0:002022/04/12 9:102022/04/20 17:002022/04/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/04/2022 0:0012/04/2022 9:1020/04/2022 17:0012/04/2022 9:10
LMEOTCPB202205LeadNo7 business days prior to cutoff2022/05/18 0:002022/05/10 9:102022/05/18 17:002022/05/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/05/2022 0:0010/05/2022 9:1018/05/2022 17:0010/05/2022 9:10
LMEOTCPB202206LeadNo7 business days prior to cutoff2022/06/15 0:002022/06/07 9:102022/06/15 17:002022/06/07 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff15/06/2022 0:0007/06/2022 9:1015/06/2022 17:0007/06/2022 9:10
LMEOTCPB202207LeadNo7 business days prior to cutoff2022/07/20 0:002022/07/12 9:102022/07/20 17:002022/07/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/07/2022 0:0012/07/2022 9:1020/07/2022 17:0012/07/2022 9:10
LMEOTCPB202208LeadNo7 business days prior to cutoff2022/08/17 0:002022/08/09 9:102022/08/17 17:002022/08/09 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff17/08/2022 0:0009/08/2022 9:1017/08/2022 17:0009/08/2022 9:10
LMEOTCPB202209LeadNo7 business days prior to cutoff2022/09/21 0:002022/09/13 9:102022/09/21 17:002022/09/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/09/2022 0:0013/09/2022 9:1021/09/2022 17:0013/09/2022 9:10
LMEOTCPB202210LeadNo7 business days prior to cutoff2022/10/19 0:002022/10/11 9:102022/10/19 17:002022/10/11 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff19/10/2022 0:0011/10/2022 9:1019/10/2022 17:0011/10/2022 9:10
LMEOTCPB202211LeadNo7 business days prior to cutoff2022/11/16 0:002022/11/08 9:102022/11/16 17:002022/11/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/11/2022 0:0008/11/2022 9:1016/11/2022 17:0008/11/2022 9:10
LMEOTCPB202212LeadNo7 business days prior to cutoff2022/12/21 0:002022/12/13 9:102022/12/21 17:002022/12/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/12/2022 0:0013/12/2022 9:1021/12/2022 17:0013/12/2022 9:10
LMEOTCPB202301LeadNo7 business days prior to cutoff2023/01/18 0:002023/01/10 9:102023/01/18 17:002023/01/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/01/2023 0:0010/01/2023 9:1018/01/2023 17:0010/01/2023 9:10
LMEOTCSN202202TinNo7 business days prior to cutoff2022/02/16 0:002022/02/08 9:102022/02/16 17:002022/02/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/02/2022 0:0008/02/2022 9:1016/02/2022 17:0008/02/2022 9:10
LMEOTCSN202203TinNo7 business days prior to cutoff2022/03/16 0:002022/03/08 9:102022/03/16 17:002022/03/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/03/2022 0:0008/03/2022 9:1016/03/2022 17:0008/03/2022 9:10
LMEOTCSN202204TinNo7 business days prior to cutoff2022/04/20 0:002022/04/12 9:102022/04/20 17:002022/04/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/04/2022 0:0012/04/2022 9:1020/04/2022 17:0012/04/2022 9:10
LMEOTCSN202205TinNo7 business days prior to cutoff2022/05/18 0:002022/05/10 9:102022/05/18 17:002022/05/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/05/2022 0:0010/05/2022 9:1018/05/2022 17:0010/05/2022 9:10
LMEOTCSN202206TinNo7 business days prior to cutoff2022/06/15 0:002022/06/07 9:102022/06/15 17:002022/06/07 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff15/06/2022 0:0007/06/2022 9:1015/06/2022 17:0007/06/2022 9:10
LMEOTCSN202207TinNo7 business days prior to cutoff2022/07/20 0:002022/07/12 9:102022/07/20 17:002022/07/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/07/2022 0:0012/07/2022 9:1020/07/2022 17:0012/07/2022 9:10
LMEOTCSN202208TinNo7 business days prior to cutoff2022/08/17 0:002022/08/09 9:102022/08/17 17:002022/08/09 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff17/08/2022 0:0009/08/2022 9:1017/08/2022 17:0009/08/2022 9:10
LMEOTCSN202209TinNo7 business days prior to cutoff2022/09/21 0:002022/09/13 9:102022/09/21 17:002022/09/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/09/2022 0:0013/09/2022 9:1021/09/2022 17:0013/09/2022 9:10
LMEOTCSN202210TinNo7 business days prior to cutoff2022/10/19 0:002022/10/11 9:102022/10/19 17:002022/10/11 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff19/10/2022 0:0011/10/2022 9:1019/10/2022 17:0011/10/2022 9:10
LMEOTCSN202211TinNo7 business days prior to cutoff2022/11/16 0:002022/11/08 9:102022/11/16 17:002022/11/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/11/2022 0:0008/11/2022 9:1016/11/2022 17:0008/11/2022 9:10
LMEOTCSN202212TinNo7 business days prior to cutoff2022/12/21 0:002022/12/13 9:102022/12/21 17:002022/12/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/12/2022 0:0013/12/2022 9:1021/12/2022 17:0013/12/2022 9:10
LMEOTCSN202301TinNo7 business days prior to cutoff2023/01/18 0:002023/01/10 9:102023/01/18 17:002023/01/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/01/2023 0:0010/01/2023 9:1018/01/2023 17:0010/01/2023 9:10
LMEOTCZS202202ZincNo7 business days prior to cutoff2022/02/16 0:002022/02/08 9:102022/02/16 17:002022/02/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/02/2022 0:0008/02/2022 9:1016/02/2022 17:0008/02/2022 9:10
LMEOTCZS202203ZincNo7 business days prior to cutoff2022/03/16 0:002022/03/08 9:102022/03/16 17:002022/03/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/03/2022 0:0008/03/2022 9:1016/03/2022 17:0008/03/2022 9:10
LMEOTCZS202204ZincNo7 business days prior to cutoff2022/04/20 0:002022/04/12 9:102022/04/20 17:002022/04/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/04/2022 0:0012/04/2022 9:1020/04/2022 17:0012/04/2022 9:10
LMEOTCZS202205ZincNo7 business days prior to cutoff2022/05/18 0:002022/05/10 9:102022/05/18 17:002022/05/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/05/2022 0:0010/05/2022 9:1018/05/2022 17:0010/05/2022 9:10
LMEOTCZS202206ZincNo7 business days prior to cutoff2022/06/15 0:002022/06/07 9:102022/06/15 17:002022/06/07 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff15/06/2022 0:0007/06/2022 9:1015/06/2022 17:0007/06/2022 9:10
LMEOTCZS202207ZincNo7 business days prior to cutoff2022/07/20 0:002022/07/12 9:102022/07/20 17:002022/07/12 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff20/07/2022 0:0012/07/2022 9:1020/07/2022 17:0012/07/2022 9:10
LMEOTCZS202208ZincNo7 business days prior to cutoff2022/08/17 0:002022/08/09 9:102022/08/17 17:002022/08/09 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff17/08/2022 0:0009/08/2022 9:1017/08/2022 17:0009/08/2022 9:10
LMEOTCZS202209ZincNo7 business days prior to cutoff2022/09/21 0:002022/09/13 9:102022/09/21 17:002022/09/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/09/2022 0:0013/09/2022 9:1021/09/2022 17:0013/09/2022 9:10
LMEOTCZS202210ZincNo7 business days prior to cutoff2022/10/19 0:002022/10/11 9:102022/10/19 17:002022/10/11 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff19/10/2022 0:0011/10/2022 9:1019/10/2022 17:0011/10/2022 9:10
LMEOTCZS202211ZincNo7 business days prior to cutoff2022/11/16 0:002022/11/08 9:102022/11/16 17:002022/11/08 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff16/11/2022 0:0008/11/2022 9:1016/11/2022 17:0008/11/2022 9:10
LMEOTCZS202212ZincNo7 business days prior to cutoff2022/12/21 0:002022/12/13 9:102022/12/21 17:002022/12/13 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff21/12/2022 0:0013/12/2022 9:1021/12/2022 17:0013/12/2022 9:10
LMEOTCZS202301ZincNo7 business days prior to cutoff2023/01/18 0:002023/01/10 9:102023/01/18 17:002023/01/10 9:10Nee7 werkdagen voor cutoff18/01/2023 0:0010/01/2023 9:1018/01/2023 17:0010/01/2023 9:10
MATIFEBM202203Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2022/03/03 17:30 (CET)2022/03/02 10:45 (CET)2022/03/03 17:30 (CET)2022/03/02 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff03/03/2022 17:30 (CET)02/03/2022 10:45 (CET)03/03/2022 17:30 (CET)02/03/2022 10:45 (CET)
MATIFEBM202205Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2022/05/03 17:30 (CET)2022/05/02 10:45 (CET)2022/05/03 17:30 (CET)2022/05/02 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff03/05/2022 17:30 (CET)02/05/2022 10:45 (CET)03/05/2022 17:30 (CET)02/05/2022 10:45 (CET)
MATIFEBM202209Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2022/09/05 17:30 (CET)2022/09/02 10:45 (CET)2022/09/05 17:30 (CET)2022/09/02 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff05/09/2022 17:30 (CET)02/09/2022 10:45 (CET)05/09/2022 17:30 (CET)02/09/2022 10:45 (CET)
MATIFEBM202212Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2022/12/05 17:30 (CET)2022/12/02 10:45 (CET)2022/12/05 17:30 (CET)2022/12/02 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff05/12/2022 17:30 (CET)02/12/2022 10:45 (CET)05/12/2022 17:30 (CET)02/12/2022 10:45 (CET)
MATIFECO202202RapeseedNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 17:30 (CET)2022/01/28 10:45 (CET)2022/01/31 17:30 (CET)2022/01/28 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 17:30 (CET)28/01/2022 10:45 (CET)31/01/2022 17:30 (CET)28/01/2022 10:45 (CET)
MATIFECO202205RapeseedNo2 business days prior to cutoff2022/04/29 17:30 (CET)2022/04/28 10:45 (CET)2022/04/29 17:30 (CET)2022/04/28 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 17:30 (CET)28/04/2022 10:45 (CET)29/04/2022 17:30 (CET)28/04/2022 10:45 (CET)
MATIFECO202208RapeseedNo2 business days prior to cutoff2022/07/29 17:30 (CET)2022/07/28 10:45 (CET)2022/07/29 17:30 (CET)2022/07/28 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 17:30 (CET)28/07/2022 10:45 (CET)29/07/2022 17:30 (CET)28/07/2022 10:45 (CET)
MATIFECO202211RapeseedNo2 business days prior to cutoff2022/10/31 17:30 (CET)2022/10/28 10:45 (CET)2022/10/31 17:30 (CET)2022/10/28 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 17:30 (CET)28/10/2022 10:45 (CET)31/10/2022 17:30 (CET)28/10/2022 10:45 (CET)
MATIFEMA202203CornNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 17:30 (CET)2022/02/25 10:45 (CET)2022/03/07 17:30 (CET)2022/03/04 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 17:30 (CET)25/02/2022 10:45 (CET)07/03/2022 17:30 (CET)04/03/2022 10:45 (CET)
MATIFEMA202206CornNo2 business days prior to cutoff2022/05/30 17:30 (CET)2022/05/27 10:45 (CET)2022/06/06 17:30 (CET)2022/06/03 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/05/2022 17:30 (CET)27/05/2022 10:45 (CET)06/06/2022 17:30 (CET)03/06/2022 10:45 (CET)
MATIFEMA202208CornNo2 business days prior to cutoff2022/07/29 17:30 (CET)2022/07/28 10:45 (CET)2022/08/05 17:30 (CET)2022/08/04 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 17:30 (CET)28/07/2022 10:45 (CET)05/08/2022 17:30 (CET)04/08/2022 10:45 (CET)
MATIFEMA202211CornNo2 business days prior to cutoff2022/10/31 17:30 (CET)2022/10/28 10:45 (CET)2022/11/07 17:30 (CET)2022/11/04 10:45 (CET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 17:30 (CET)28/10/2022 10:45 (CET)07/11/2022 17:30 (CET)04/11/2022 10:45 (CET)
MEXDERDA202207Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/07/18 14:00 (CDT)2022/07/15 7:30 (CDT)2022/07/18 14:00 (CDT)2022/07/15 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/07/2022 14:00 (CDT)15/07/2022 7:30 (CDT)18/07/2022 14:00 (CDT)15/07/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202301Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/01/16 14:00 (CDT)2023/01/13 7:30 (CDT)2023/01/16 14:00 (CDT)2023/01/13 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff16/01/2023 14:00 (CDT)13/01/2023 7:30 (CDT)16/01/2023 14:00 (CDT)13/01/2023 7:30 (CDT)
MEXDERDA202202Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/02/14 14:00 (CDT)2022/02/11 7:30 (CDT)2022/02/14 14:00 (CDT)2022/02/11 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/02/2022 14:00 (CDT)11/02/2022 7:30 (CDT)14/02/2022 14:00 (CDT)11/02/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202203Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/03/14 14:00 (CDT)2022/03/11 7:30 (CDT)2022/03/14 14:00 (CDT)2022/03/11 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 14:00 (CDT)11/03/2022 7:30 (CDT)14/03/2022 14:00 (CDT)11/03/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202204Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/04/18 14:00 (CDT)2022/04/15 7:30 (CDT)2022/04/18 14:00 (CDT)2022/04/15 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff18/04/2022 14:00 (CDT)15/04/2022 7:30 (CDT)18/04/2022 14:00 (CDT)15/04/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202205Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/05/16 14:00 (CDT)2022/05/13 7:30 (CDT)2022/05/16 14:00 (CDT)2022/05/13 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff16/05/2022 14:00 (CDT)13/05/2022 7:30 (CDT)16/05/2022 14:00 (CDT)13/05/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202206Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/06/13 14:00 (CDT)2022/06/10 7:30 (CDT)2022/06/13 14:00 (CDT)2022/06/10 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 14:00 (CDT)10/06/2022 7:30 (CDT)13/06/2022 14:00 (CDT)10/06/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202208Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/08/15 14:00 (CDT)2022/08/12 7:30 (CDT)2022/08/15 14:00 (CDT)2022/08/12 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff15/08/2022 14:00 (CDT)12/08/2022 7:30 (CDT)15/08/2022 14:00 (CDT)12/08/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202209Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/09/19 14:00 (CDT)2022/09/16 7:30 (CDT)2022/09/19 14:00 (CDT)2022/09/16 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 14:00 (CDT)16/09/2022 7:30 (CDT)19/09/2022 14:00 (CDT)16/09/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202210Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/10/17 14:00 (CDT)2022/10/14 7:30 (CDT)2022/10/17 14:00 (CDT)2022/10/14 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff17/10/2022 14:00 (CDT)14/10/2022 7:30 (CDT)17/10/2022 14:00 (CDT)14/10/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202211Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/11/14 14:00 (CDT)2022/11/11 7:30 (CDT)2022/11/14 14:00 (CDT)2022/11/11 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff14/11/2022 14:00 (CDT)11/11/2022 7:30 (CDT)14/11/2022 14:00 (CDT)11/11/2022 7:30 (CDT)
MEXDERDA202212Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2022/12/19 14:00 (CDT)2022/12/16 7:30 (CDT)2022/12/19 14:00 (CDT)2022/12/16 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 14:00 (CDT)16/12/2022 7:30 (CDT)19/12/2022 14:00 (CDT)16/12/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM10202203Spanish 10 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/03/28 14:00 (CDT)2022/03/25 7:30 (CDT)2022/03/28 14:00 (CDT)2022/03/25 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/03/2022 14:00 (CDT)25/03/2022 7:30 (CDT)28/03/2022 14:00 (CDT)25/03/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM10202206Spanish 10 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/06/27 14:00 (CDT)2022/06/24 7:30 (CDT)2022/06/27 14:00 (CDT)2022/06/24 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/06/2022 14:00 (CDT)24/06/2022 7:30 (CDT)27/06/2022 14:00 (CDT)24/06/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM10202209Spanish 10 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/09/27 14:00 (CDT)2022/09/26 7:30 (CDT)2022/09/27 14:00 (CDT)2022/09/26 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/09/2022 14:00 (CDT)26/09/2022 7:30 (CDT)27/09/2022 14:00 (CDT)26/09/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM10202212Spanish 10 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/12/27 14:00 (CDT)2022/12/26 7:30 (CDT)2022/12/27 14:00 (CDT)2022/12/26 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/12/2022 14:00 (CDT)26/12/2022 7:30 (CDT)27/12/2022 14:00 (CDT)26/12/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM3202203Spanish 3 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/03/28 14:00 (CDT)2022/03/25 7:30 (CDT)2022/03/28 14:00 (CDT)2022/03/25 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff28/03/2022 14:00 (CDT)25/03/2022 7:30 (CDT)28/03/2022 14:00 (CDT)25/03/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM3202206Spanish 3 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/06/27 14:00 (CDT)2022/06/24 7:30 (CDT)2022/06/27 14:00 (CDT)2022/06/24 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/06/2022 14:00 (CDT)24/06/2022 7:30 (CDT)27/06/2022 14:00 (CDT)24/06/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM3202209Spanish 3 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/09/27 14:00 (CDT)2022/09/26 7:30 (CDT)2022/09/27 14:00 (CDT)2022/09/26 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/09/2022 14:00 (CDT)26/09/2022 7:30 (CDT)27/09/2022 14:00 (CDT)26/09/2022 7:30 (CDT)
MEXDERM3202212Spanish 3 years bondsNo2 business days prior to cutoff2022/12/27 14:00 (CDT)2022/12/26 7:30 (CDT)2022/12/27 14:00 (CDT)2022/12/26 7:30 (CDT)Nee2 werkdagen voor cutoff27/12/2022 14:00 (CDT)26/12/2022 7:30 (CDT)27/12/2022 14:00 (CDT)26/12/2022 7:30 (CDT)
NYBOTCC202203COCOANo2 business days prior to cutoff2022/02/11 13:30 (ET)2022/02/10 8:00 (ET)2022/02/11 13:30 (ET)2022/02/10 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff11/02/2022 13:30 (ET)10/02/2022 8:00 (ET)11/02/2022 13:30 (ET)10/02/2022 8:00 (ET)
NYBOTCC202205COCOANo2 business days prior to cutoff2022/04/14 13:30 (ET)2022/04/13 8:00 (ET)2022/04/14 13:30 (ET)2022/04/13 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff14/04/2022 13:30 (ET)13/04/2022 8:00 (ET)14/04/2022 13:30 (ET)13/04/2022 8:00 (ET)
NYBOTCC202207COCOANo2 business days prior to cutoff2022/06/16 13:30 (ET)2022/06/15 8:00 (ET)2022/06/16 13:30 (ET)2022/06/15 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff16/06/2022 13:30 (ET)15/06/2022 8:00 (ET)16/06/2022 13:30 (ET)15/06/2022 8:00 (ET)
NYBOTCC202209COCOANo2 business days prior to cutoff2022/08/17 13:30 (ET)2022/08/16 8:00 (ET)2022/08/17 13:30 (ET)2022/08/16 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff17/08/2022 13:30 (ET)16/08/2022 8:00 (ET)17/08/2022 13:30 (ET)16/08/2022 8:00 (ET)
NYBOTCC202212COCOANo2 business days prior to cutoff2022/11/15 13:30 (ET)2022/11/14 8:00 (ET)2022/11/15 13:30 (ET)2022/11/14 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff15/11/2022 13:30 (ET)14/11/2022 8:00 (ET)15/11/2022 13:30 (ET)14/11/2022 8:00 (ET)
NYBOTCT202203COTTONNo2 business days prior to cutoff2022/02/18 14:20 (ET)2022/02/17 8:00 (ET)2022/02/18 14:20 (ET)2022/02/17 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff18/02/2022 14:20 (ET)17/02/2022 8:00 (ET)18/02/2022 14:20 (ET)17/02/2022 8:00 (ET)
NYBOTCT202205COTTONNo2 business days prior to cutoff2022/04/22 14:20 (ET)2022/04/21 8:00 (ET)2022/04/22 14:20 (ET)2022/04/21 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff22/04/2022 14:20 (ET)21/04/2022 8:00 (ET)22/04/2022 14:20 (ET)21/04/2022 8:00 (ET)
NYBOTCT202207COTTONNo2 business days prior to cutoff2022/06/23 14:20 (ET)2022/06/22 8:00 (ET)2022/06/23 14:20 (ET)2022/06/22 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff23/06/2022 14:20 (ET)22/06/2022 8:00 (ET)23/06/2022 14:20 (ET)22/06/2022 8:00 (ET)
NYBOTCT202210COTTONNo2 business days prior to cutoff2022/09/23 14:20 (ET)2022/09/22 8:00 (ET)2022/09/23 14:20 (ET)2022/09/22 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff23/09/2022 14:20 (ET)22/09/2022 8:00 (ET)23/09/2022 14:20 (ET)22/09/2022 8:00 (ET)
NYBOTCT202212COTTONNo2 business days prior to cutoff2022/11/22 14:20 (ET)2022/11/21 8:00 (ET)2022/11/22 14:20 (ET)2022/11/21 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff22/11/2022 14:20 (ET)21/11/2022 8:00 (ET)22/11/2022 14:20 (ET)21/11/2022 8:00 (ET)
NYBOTDX202203US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:00 (ET)2022/03/14 10:16 (ET)2022/03/11 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:00 (ET)14/03/2022 10:16 (ET)11/03/2022 8:00 (ET)
NYBOTDX202206US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:00 (ET)2022/06/13 10:16 (ET)2022/06/10 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:00 (ET)13/06/2022 10:16 (ET)10/06/2022 8:00 (ET)
NYBOTDX202209US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:00 (ET)2022/09/19 10:16 (ET)2022/09/16 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:00 (ET)19/09/2022 10:16 (ET)16/09/2022 8:00 (ET)
NYBOTDX202212US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:00 (ET)2022/12/19 10:16 (ET)2022/12/16 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:00 (ET)19/12/2022 10:16 (ET)16/12/2022 8:00 (ET)
NYBOTKC202203COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2022/02/16 13:30 (ET)2022/02/15 8:00 (ET)2022/02/16 13:30 (ET)2022/02/15 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff16/02/2022 13:30 (ET)15/02/2022 8:00 (ET)16/02/2022 13:30 (ET)15/02/2022 8:00 (ET)
NYBOTKC202205COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2022/04/20 13:30 (ET)2022/04/19 8:00 (ET)2022/04/20 13:30 (ET)2022/04/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/04/2022 13:30 (ET)19/04/2022 8:00 (ET)20/04/2022 13:30 (ET)19/04/2022 8:00 (ET)
NYBOTKC202207COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2022/06/21 13:30 (ET)2022/06/20 8:00 (ET)2022/06/21 13:30 (ET)2022/06/20 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff21/06/2022 13:30 (ET)20/06/2022 8:00 (ET)21/06/2022 13:30 (ET)20/06/2022 8:00 (ET)
NYBOTKC202209COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2022/08/22 13:30 (ET)2022/08/19 8:00 (ET)2022/08/22 13:30 (ET)2022/08/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff22/08/2022 13:30 (ET)19/08/2022 8:00 (ET)22/08/2022 13:30 (ET)19/08/2022 8:00 (ET)
NYBOTKC202212COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2022/11/18 13:30 (ET)2022/11/17 8:00 (ET)2022/11/18 13:30 (ET)2022/11/17 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff18/11/2022 13:30 (ET)17/11/2022 8:00 (ET)18/11/2022 13:30 (ET)17/11/2022 8:00 (ET)
NYBOTOJ202201FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2021/12/31 14:00 (ET)2021/12/30 8:00 (ET)2021/12/31 14:00 (ET)2021/12/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/12/2021 14:00 (ET)30/12/2021 8:00 (ET)31/12/2021 14:00 (ET)30/12/2021 8:00 (ET)
NYBOTOJ202203FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)
NYBOTOJ202205FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)
NYBOTOJ202207FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)
NYBOTOJ202209FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)
NYBOTOJ202211FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)
NYBOTOJ202301FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)
NYBOTRS202203CANOLANo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:20 (ET)2022/02/25 09:30 (ET)2022/02/28 14:20 (ET)2022/02/25 09:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:20 (ET)25/02/2022 09:30 (ET)28/02/2022 14:20 (ET)25/02/2022 09:30 (ET)
NYBOTRS202205CANOLANo2 business days prior to cutoff2022/04/29 14:20 (ET)2022/04/28 09:30 (ET)2022/04/29 14:20 (ET)2022/04/28 09:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 14:20 (ET)28/04/2022 09:30 (ET)29/04/2022 14:20 (ET)28/04/2022 09:30 (ET)
NYBOTRS202207CANOLANo2 business days prior to cutoff2022/06/30 14:20 (ET)2022/06/29 09:30 (ET)2022/06/30 14:20 (ET)2022/06/29 09:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 14:20 (ET)29/06/2022 09:30 (ET)30/06/2022 14:20 (ET)29/06/2022 09:30 (ET)
NYBOTRS202211CANOLANo2 business days prior to cutoff2022/10/31 14:20 (ET)2022/10/28 09:30 (ET)2022/10/31 14:20 (ET)2022/10/28 09:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 14:20 (ET)28/10/2022 09:30 (ET)31/10/2022 14:20 (ET)28/10/2022 09:30 (ET)
NYBOTRS202301CANOLANo2 business days prior to cutoff2022/12/30 14:20 (ET)2022/12/29 09:30 (ET)2022/12/30 14:20 (ET)2022/12/29 09:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2022 14:20 (ET)29/12/2022 09:30 (ET)30/12/2022 14:20 (ET)29/12/2022 09:30 (ET)
NYBOTSB202203SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 12:55 (ET)2022/02/25 8:10 (ET)2022/02/28 12:55 (ET)2022/02/25 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 12:55 (ET)25/02/2022 8:10 (ET)28/02/2022 12:55 (ET)25/02/2022 8:10 (ET)
NYBOTSB202205SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2022/04/29 12:55 (ET)2022/04/28 8:10 (ET)2022/04/29 12:55 (ET)2022/04/28 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 12:55 (ET)28/04/2022 8:10 (ET)29/04/2022 12:55 (ET)28/04/2022 8:10 (ET)
NYBOTSB202207SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2022/06/30 12:55 (ET)2022/06/29 8:10 (ET)2022/06/30 12:55 (ET)2022/06/29 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 12:55 (ET)29/06/2022 8:10 (ET)30/06/2022 12:55 (ET)29/06/2022 8:10 (ET)
NYBOTSB202210SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2022/09/30 12:55 (ET)2022/09/29 8:10 (ET)2022/09/30 12:55 (ET)2022/09/29 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/09/2022 12:55 (ET)29/09/2022 8:10 (ET)30/09/2022 12:55 (ET)29/09/2022 8:10 (ET)
NYBOTSF202203Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2022/02/08 13:00 (ET)2022/02/07 9:00 (ET)2022/03/01 12:45 (ET)2022/02/28 9:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/02/2022 13:00 (ET)07/02/2022 9:00 (ET)01/03/2022 12:45 (ET)28/02/2022 9:00 (ET)
NYBOTSF202205Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2022/04/08 13:00 (ET)2022/04/07 9:00 (ET)2022/05/01 12:45 (ET)2022/04/28 9:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/04/2022 13:00 (ET)07/04/2022 9:00 (ET)01/05/2022 12:45 (ET)28/04/2022 9:00 (ET)
NYBOTSF202207Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2022/06/08 13:00 (ET)2022/06/07 9:00 (ET)2022/07/01 12:45 (ET)2022/06/30 9:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/06/2022 13:00 (ET)07/06/2022 9:00 (ET)01/07/2022 12:45 (ET)30/06/2022 9:00 (ET)
NYBOTSF202209Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2022/08/08 13:00 (ET)2022/08/05 9:00 (ET)2022/09/01 12:45 (ET)2022/08/31 9:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/08/2022 13:00 (ET)05/08/2022 9:00 (ET)01/09/2022 12:45 (ET)31/08/2022 9:00 (ET)
NYBOTSF202211Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2022/10/07 13:00 (ET)2022/10/06 9:00 (ET)2022/11/01 12:45 (ET)2022/10/31 9:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff07/10/2022 13:00 (ET)06/10/2022 9:00 (ET)01/11/2022 12:45 (ET)31/10/2022 9:00 (ET)
NYBOTSF202301Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2022/12/08 13:00 (ET)2022/12/07 9:00 (ET)2023/01/01 12:45 (ET)2022/12/29 9:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff08/12/2022 13:00 (ET)07/12/2022 9:00 (ET)01/01/2023 12:45 (ET)29/12/2022 9:00 (ET)
NYMEXALI202205AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/04/28 14:30 (ET)2022/04/06 08:30 (ET)2022/04/28 14:30 (ET)2022/04/06 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff28/04/2022 14:30 (ET)06/04/2022 08:30 (ET)28/04/2022 14:30 (ET)06/04/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202206AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/05/27 14:30 (ET)2022/05/05 08:30 (ET)2022/05/27 14:30 (ET)2022/05/05 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff27/05/2022 14:30 (ET)05/05/2022 08:30 (ET)27/05/2022 14:30 (ET)05/05/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202209AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/08/30 14:30 (ET)2022/08/08 08:30 (ET)2022/08/30 14:30 (ET)2022/08/08 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff30/08/2022 14:30 (ET)08/08/2022 08:30 (ET)30/08/2022 14:30 (ET)08/08/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202203AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/02/25 14:30 (ET)2022/02/03 08:30 (ET)2022/02/25 14:30 (ET)2022/02/03 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff25/02/2022 14:30 (ET)03/02/2022 08:30 (ET)25/02/2022 14:30 (ET)03/02/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202204AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/03/30 14:30 (ET)2022/03/08 08:30 (ET)2022/03/30 14:30 (ET)2022/03/08 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff30/03/2022 14:30 (ET)08/03/2022 08:30 (ET)30/03/2022 14:30 (ET)08/03/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202208AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/07/28 14:30 (ET)2022/07/06 08:30 (ET)2022/07/28 14:30 (ET)2022/07/06 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff28/07/2022 14:30 (ET)06/07/2022 08:30 (ET)28/07/2022 14:30 (ET)06/07/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202210AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/09/29 14:30 (ET)2022/09/07 08:30 (ET)2022/09/29 14:30 (ET)2022/09/07 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff29/09/2022 14:30 (ET)07/09/2022 08:30 (ET)29/09/2022 14:30 (ET)07/09/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202201AluminumNo17 business days prior to cutoff2021/12/30 14:30 (ET)2021/12/08 08:30 (ET)2021/12/30 14:30 (ET)2021/12/08 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff30/12/2021 14:30 (ET)08/12/2021 08:30 (ET)30/12/2021 14:30 (ET)08/12/2021 08:30 (ET)
NYMEXALI202212AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/11/29 14:30 (ET)2022/11/07 08:30 (ET)2022/11/29 14:30 (ET)2022/11/07 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff29/11/2022 14:30 (ET)07/11/2022 08:30 (ET)29/11/2022 14:30 (ET)07/11/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202211AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/10/28 14:30 (ET)2022/10/06 08:30 (ET)2022/10/28 14:30 (ET)2022/10/06 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff28/10/2022 14:30 (ET)06/10/2022 08:30 (ET)28/10/2022 14:30 (ET)06/10/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202202AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/01/28 14:30 (ET)2022/01/06 08:30 (ET)2022/01/28 14:30 (ET)2022/01/06 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff28/01/2022 14:30 (ET)06/01/2022 08:30 (ET)28/01/2022 14:30 (ET)06/01/2022 08:30 (ET)
NYMEXALI202207AluminumNo17 business days prior to cutoff2022/06/29 14:30 (ET)2022/06/07 08:30 (ET)2022/06/29 14:30 (ET)2022/06/07 08:30 (ET)Nee17 werkdagen voor cutoff29/06/2022 14:30 (ET)07/06/2022 08:30 (ET)29/06/2022 14:30 (ET)07/06/2022 08:30 (ET)
NYMEXBB202209Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 14:00 (ET)2022/07/27 8:00 (ET)2022/07/28 14:00 (ET)2022/07/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 14:00 (ET)27/07/2022 8:00 (ET)28/07/2022 14:00 (ET)27/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202208Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 14:00 (ET)2022/06/28 8:00 (ET)2022/06/29 14:00 (ET)2022/06/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 14:00 (ET)28/06/2022 8:00 (ET)29/06/2022 14:00 (ET)28/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202207Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 14:00 (ET)2022/05/26 8:00 (ET)2022/05/27 14:00 (ET)2022/05/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 14:00 (ET)26/05/2022 8:00 (ET)27/05/2022 14:00 (ET)26/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202205Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 14:00 (ET)2022/03/29 8:00 (ET)2022/03/30 14:00 (ET)2022/03/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 14:00 (ET)29/03/2022 8:00 (ET)30/03/2022 14:00 (ET)29/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202211Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 14:00 (ET)2022/09/28 8:00 (ET)2022/09/29 14:00 (ET)2022/09/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 14:00 (ET)28/09/2022 8:00 (ET)29/09/2022 14:00 (ET)28/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202203Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 14:00 (ET)2022/01/27 8:00 (ET)2022/01/28 14:00 (ET)2022/01/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 14:00 (ET)27/01/2022 8:00 (ET)28/01/2022 14:00 (ET)27/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202206Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 14:00 (ET)2022/04/27 8:00 (ET)2022/04/28 14:00 (ET)2022/04/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 14:00 (ET)27/04/2022 8:00 (ET)28/04/2022 14:00 (ET)27/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202210Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 14:00 (ET)2022/08/29 8:00 (ET)2022/08/30 14:00 (ET)2022/08/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 14:00 (ET)29/08/2022 8:00 (ET)30/08/2022 14:00 (ET)29/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202204Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 14:00 (ET)2022/02/24 8:00 (ET)2022/02/25 14:00 (ET)2022/02/24 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 14:00 (ET)24/02/2022 8:00 (ET)25/02/2022 14:00 (ET)24/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202212Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 14:00 (ET)2022/10/27 8:00 (ET)2022/10/28 14:00 (ET)2022/10/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 14:00 (ET)27/10/2022 8:00 (ET)28/10/2022 14:00 (ET)27/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202301Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 14:00 (ET)2022/11/28 8:00 (ET)2022/11/29 14:00 (ET)2022/11/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 14:00 (ET)28/11/2022 8:00 (ET)29/11/2022 14:00 (ET)28/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXBB202302Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2022/12/28 14:00 (ET)2022/12/27 8:00 (ET)2022/12/28 14:00 (ET)2022/12/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/12/2022 14:00 (ET)27/12/2022 8:00 (ET)28/12/2022 14:00 (ET)27/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202209Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202210Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202211Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202206Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202208Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202212Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202204Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202205Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202207Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202203Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202301Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXBZ202302Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2022/12/29 14:00 (ET)2022/12/28 8:00 (ET)2022/12/29 14:00 (ET)2022/12/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/12/2022 14:00 (ET)28/12/2022 8:00 (ET)29/12/2022 14:00 (ET)28/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202212Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/11/21 14:00 (ET)2022/11/18 8:00 (ET)2022/11/21 14:00 (ET)2022/11/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff21/11/2022 14:00 (ET)18/11/2022 8:00 (ET)21/11/2022 14:00 (ET)18/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202206Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/05/20 14:00 (ET)2022/05/19 8:00 (ET)2022/05/20 14:00 (ET)2022/05/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/05/2022 14:00 (ET)19/05/2022 8:00 (ET)20/05/2022 14:00 (ET)19/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202203Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/02/22 14:00 (ET)2022/02/21 8:00 (ET)2022/02/22 14:00 (ET)2022/02/21 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff22/02/2022 14:00 (ET)21/02/2022 8:00 (ET)22/02/2022 14:00 (ET)21/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202204Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/03/22 14:00 (ET)2022/03/21 8:00 (ET)2022/03/22 14:00 (ET)2022/03/21 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff22/03/2022 14:00 (ET)21/03/2022 8:00 (ET)22/03/2022 14:00 (ET)21/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202205Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/04/20 14:00 (ET)2022/04/19 8:00 (ET)2022/04/20 14:00 (ET)2022/04/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/04/2022 14:00 (ET)19/04/2022 8:00 (ET)20/04/2022 14:00 (ET)19/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202207Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/06/21 14:00 (ET)2022/06/20 8:00 (ET)2022/06/21 14:00 (ET)2022/06/20 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff21/06/2022 14:00 (ET)20/06/2022 8:00 (ET)21/06/2022 14:00 (ET)20/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202208Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/07/20 14:00 (ET)2022/07/19 8:00 (ET)2022/07/20 14:00 (ET)2022/07/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/07/2022 14:00 (ET)19/07/2022 8:00 (ET)20/07/2022 14:00 (ET)19/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202209Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/08/22 14:00 (ET)2022/08/19 8:00 (ET)2022/08/22 14:00 (ET)2022/08/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff22/08/2022 14:00 (ET)19/08/2022 8:00 (ET)22/08/2022 14:00 (ET)19/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202210Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/09/20 14:00 (ET)2022/09/19 8:00 (ET)2022/09/20 14:00 (ET)2022/09/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/09/2022 14:00 (ET)19/09/2022 8:00 (ET)20/09/2022 14:00 (ET)19/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202211Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/10/20 14:00 (ET)2022/10/19 8:00 (ET)2022/10/20 14:00 (ET)2022/10/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/10/2022 14:00 (ET)19/10/2022 8:00 (ET)20/10/2022 14:00 (ET)19/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202301Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/12/20 14:00 (ET)2022/12/19 8:00 (ET)2022/12/20 14:00 (ET)2022/12/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/12/2022 14:00 (ET)19/12/2022 8:00 (ET)20/12/2022 14:00 (ET)19/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXCL202302Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/01/20 14:00 (ET)2023/01/19 8:00 (ET)2023/01/20 14:00 (ET)2023/01/19 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/01/2023 14:00 (ET)19/01/2023 8:00 (ET)20/01/2023 14:00 (ET)19/01/2023 8:00 (ET)
NYMEXGC202206GoldNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/26 8:20 (ET)2022/06/28 13:30 (ET)2022/06/27 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 16:00 (ET)26/05/2022 8:20 (ET)28/06/2022 13:30 (ET)27/06/2022 8:20 (ET)
NYMEXGC202212GoldNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 16:00 (ET)2022/11/28 8:20 (ET)2022/12/28 13:30 (ET)2022/12/27 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 16:00 (ET)28/11/2022 8:20 (ET)28/12/2022 13:30 (ET)27/12/2022 8:20 (ET)
NYMEXGC202202GoldNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 16:00 (ET)2022/01/27 8:20 (ET)2022/02/24 13:30 (ET)2022/02/23 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 16:00 (ET)27/01/2022 8:20 (ET)24/02/2022 13:30 (ET)23/02/2022 8:20 (ET)
NYMEXGC202204GoldNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 16:00 (ET)2022/03/29 8:20 (ET)2022/04/27 13:30 (ET)2022/04/26 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 16:00 (ET)29/03/2022 8:20 (ET)27/04/2022 13:30 (ET)26/04/2022 8:20 (ET)
NYMEXGC202208GoldNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 16:00 (ET)2022/07/27 8:20 (ET)2022/08/29 13:30 (ET)2022/08/26 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 16:00 (ET)27/07/2022 8:20 (ET)29/08/2022 13:30 (ET)26/08/2022 8:20 (ET)
NYMEXGC202210GoldNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 16:00 (ET)2022/09/28 8:20 (ET)2022/10/27 13:30 (ET)2022/10/26 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 16:00 (ET)28/09/2022 8:20 (ET)27/10/2022 13:30 (ET)26/10/2022 8:20 (ET)
NYMEXGC202201GoldNo2 business days prior to cutoff2021/12/30 16:00 (ET)2021/12/29 8:20 (ET)2022/01/27 13:30 (ET)2022/01/26 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2021 16:00 (ET)29/12/2021 8:20 (ET)27/01/2022 13:30 (ET)26/01/2022 8:20 (ET)
NYMEXGC202203GoldNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:00 (ET)2022/02/24 8:20 (ET)2022/03/29 13:30 (ET)2022/03/28 8:20 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:00 (ET)24/02/2022 8:20 (ET)29/03/2022 13:30 (ET)28/03/2022 8:20 (ET)
NYMEXHG202203CopperNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:00 (ET)2022/02/24 8:10 (ET)2022/03/29 13:00 (ET)2022/03/28 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:00 (ET)24/02/2022 8:10 (ET)29/03/2022 13:00 (ET)28/03/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202205CopperNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 16:00 (ET)2022/04/27 8:10 (ET)2022/05/26 13:00 (ET)2022/05/25 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 16:00 (ET)27/04/2022 8:10 (ET)26/05/2022 13:00 (ET)25/05/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202207CopperNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 16:00 (ET)2022/06/28 8:10 (ET)2022/07/27 13:00 (ET)2022/07/26 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 16:00 (ET)28/06/2022 8:10 (ET)27/07/2022 13:00 (ET)26/07/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202209CopperNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 16:00 (ET)2022/08/29 8:10 (ET)2022/09/28 13:00 (ET)2022/09/27 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 16:00 (ET)29/08/2022 8:10 (ET)28/09/2022 13:00 (ET)27/09/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202212CopperNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 16:00 (ET)2022/11/28 8:10 (ET)2022/12/28 13:00 (ET)2022/12/27 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 16:00 (ET)28/11/2022 8:10 (ET)28/12/2022 13:00 (ET)27/12/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202201CopperNo2 business days prior to cutoff2021/12/30 16:00 (ET)2021/12/29 8:10 (ET)2022/01/27 13:00 (ET)2022/01/26 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2021 16:00 (ET)29/12/2021 8:10 (ET)27/01/2022 13:00 (ET)26/01/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202202CopperNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 16:00 (ET)2022/01/27 8:10 (ET)2022/02/24 13:00 (ET)2022/02/23 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 16:00 (ET)27/01/2022 8:10 (ET)24/02/2022 13:00 (ET)23/02/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202204CopperNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 16:00 (ET)2022/03/29 8:10 (ET)2022/04/27 13:00 (ET)2022/04/26 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 16:00 (ET)29/03/2022 8:10 (ET)27/04/2022 13:00 (ET)26/04/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202206CopperNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/26 8:10 (ET)2022/06/28 13:00 (ET)2022/06/27 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 16:00 (ET)26/05/2022 8:10 (ET)28/06/2022 13:00 (ET)27/06/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202208CopperNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 16:00 (ET)2022/07/27 8:10 (ET)2022/08/29 13:00 (ET)2022/08/26 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 16:00 (ET)27/07/2022 8:10 (ET)29/08/2022 13:00 (ET)26/08/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202210CopperNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 16:00 (ET)2022/09/28 8:10 (ET)2022/10/27 13:00 (ET)2022/10/26 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 16:00 (ET)28/09/2022 8:10 (ET)27/10/2022 13:00 (ET)26/10/2022 8:10 (ET)
NYMEXHG202211CopperNo2 business days prior to cutoff2022/10/28 16:00 (ET)2022/10/27 8:10 (ET)2022/11/28 13:00 (ET)2022/11/25 8:10 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/10/2022 16:00 (ET)27/10/2022 8:10 (ET)28/11/2022 13:00 (ET)25/11/2022 8:10 (ET)
NYMEXHH202202Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/01/27 14:00 (ET)2022/01/26 8:00 (ET)2022/01/27 14:00 (ET)2022/01/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/01/2022 14:00 (ET)26/01/2022 8:00 (ET)27/01/2022 14:00 (ET)26/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202203Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/02/24 14:00 (ET)2022/02/23 8:00 (ET)2022/02/24 14:00 (ET)2022/02/23 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff24/02/2022 14:00 (ET)23/02/2022 8:00 (ET)24/02/2022 14:00 (ET)23/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202204Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/03/29 14:00 (ET)2022/03/28 8:00 (ET)2022/03/29 14:00 (ET)2022/03/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/03/2022 14:00 (ET)28/03/2022 8:00 (ET)29/03/2022 14:00 (ET)28/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202205Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/04/27 14:00 (ET)2022/04/26 8:00 (ET)2022/04/27 14:00 (ET)2022/04/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/04/2022 14:00 (ET)26/04/2022 8:00 (ET)27/04/2022 14:00 (ET)26/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202206Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/05/26 14:00 (ET)2022/05/25 8:00 (ET)2022/05/26 14:00 (ET)2022/05/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/05/2022 14:00 (ET)25/05/2022 8:00 (ET)26/05/2022 14:00 (ET)25/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202207Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/06/28 14:00 (ET)2022/06/27 8:00 (ET)2022/06/28 14:00 (ET)2022/06/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/06/2022 14:00 (ET)27/06/2022 8:00 (ET)28/06/2022 14:00 (ET)27/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202208Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/07/27 14:00 (ET)2022/07/26 8:00 (ET)2022/07/27 14:00 (ET)2022/07/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/07/2022 14:00 (ET)26/07/2022 8:00 (ET)27/07/2022 14:00 (ET)26/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202209Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/08/29 14:00 (ET)2022/08/26 8:00 (ET)2022/08/29 14:00 (ET)2022/08/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/08/2022 14:00 (ET)26/08/2022 8:00 (ET)29/08/2022 14:00 (ET)26/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202210Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/09/28 14:00 (ET)2022/09/27 8:00 (ET)2022/09/28 14:00 (ET)2022/09/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/09/2022 14:00 (ET)27/09/2022 8:00 (ET)28/09/2022 14:00 (ET)27/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202211Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/10/27 14:00 (ET)2022/10/26 8:00 (ET)2022/10/27 14:00 (ET)2022/10/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/10/2022 14:00 (ET)26/10/2022 8:00 (ET)27/10/2022 14:00 (ET)26/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202212Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/11/28 14:00 (ET)2022/11/25 8:00 (ET)2022/11/28 14:00 (ET)2022/11/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/11/2022 14:00 (ET)25/11/2022 8:00 (ET)28/11/2022 14:00 (ET)25/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXHH202301Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2022/12/28 14:00 (ET)2022/12/27 8:00 (ET)2022/12/28 14:00 (ET)2022/12/27 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/12/2022 14:00 (ET)27/12/2022 8:00 (ET)28/12/2022 14:00 (ET)27/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202204Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202202Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202203Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202205Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202206Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202207Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202208Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202209Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202210Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202211Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202212Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXHO202301Heating OilNo2 business days prior to cutoff2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202202Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/01/26 14:00 (ET)2022/01/25 8:00 (ET)2022/01/26 14:00 (ET)2022/01/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/01/2022 14:00 (ET)25/01/2022 8:00 (ET)26/01/2022 14:00 (ET)25/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202203Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/02/23 14:00 (ET)2022/02/22 8:00 (ET)2022/02/23 14:00 (ET)2022/02/22 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff23/02/2022 14:00 (ET)22/02/2022 8:00 (ET)23/02/2022 14:00 (ET)22/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202204Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/03/28 14:00 (ET)2022/03/25 8:00 (ET)2022/03/28 14:00 (ET)2022/03/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/03/2022 14:00 (ET)25/03/2022 8:00 (ET)28/03/2022 14:00 (ET)25/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202205Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/04/26 14:00 (ET)2022/04/25 8:00 (ET)2022/04/26 14:00 (ET)2022/04/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/04/2022 14:00 (ET)25/04/2022 8:00 (ET)26/04/2022 14:00 (ET)25/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202206Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/05/25 14:00 (ET)2022/05/24 8:00 (ET)2022/05/25 14:00 (ET)2022/05/24 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/05/2022 14:00 (ET)24/05/2022 8:00 (ET)25/05/2022 14:00 (ET)24/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202207Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/06/27 14:00 (ET)2022/06/24 8:00 (ET)2022/06/27 14:00 (ET)2022/06/24 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/06/2022 14:00 (ET)24/06/2022 8:00 (ET)27/06/2022 14:00 (ET)24/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202208Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/07/26 14:00 (ET)2022/07/25 8:00 (ET)2022/07/26 14:00 (ET)2022/07/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/07/2022 14:00 (ET)25/07/2022 8:00 (ET)26/07/2022 14:00 (ET)25/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202209Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/08/26 14:00 (ET)2022/08/25 8:00 (ET)2022/08/26 14:00 (ET)2022/08/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/08/2022 14:00 (ET)25/08/2022 8:00 (ET)26/08/2022 14:00 (ET)25/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202210Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/09/27 14:00 (ET)2022/09/26 8:00 (ET)2022/09/27 14:00 (ET)2022/09/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/09/2022 14:00 (ET)26/09/2022 8:00 (ET)27/09/2022 14:00 (ET)26/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202211Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/10/26 14:00 (ET)2022/10/25 8:00 (ET)2022/10/26 14:00 (ET)2022/10/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/10/2022 14:00 (ET)25/10/2022 8:00 (ET)26/10/2022 14:00 (ET)25/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202212Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/11/25 14:00 (ET)2022/11/24 8:00 (ET)2022/11/25 14:00 (ET)2022/11/24 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/11/2022 14:00 (ET)24/11/2022 8:00 (ET)25/11/2022 14:00 (ET)24/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXHP202301Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2022/12/27 14:00 (ET)2022/12/26 8:00 (ET)2022/12/27 14:00 (ET)2022/12/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/12/2022 14:00 (ET)26/12/2022 8:00 (ET)27/12/2022 14:00 (ET)26/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202212Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202201Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202202Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202203Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202204Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202205Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202206Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202207Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202208Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202209Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202210Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXLT202211Gulf Coast ULSD (Platts) Up-Down FuturesNo2 business days prior to cutoff2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202203Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/02/18 14:00 (ET)2022/02/17 8:00 (ET)2022/02/18 14:00 (ET)2022/02/17 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff18/02/2022 14:00 (ET)17/02/2022 8:00 (ET)18/02/2022 14:00 (ET)17/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202204Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/03/21 14:00 (ET)2022/03/18 8:00 (ET)2022/03/21 14:00 (ET)2022/03/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff21/03/2022 14:00 (ET)18/03/2022 8:00 (ET)21/03/2022 14:00 (ET)18/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202205Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/04/19 14:00 (ET)2022/04/18 8:00 (ET)2022/04/19 14:00 (ET)2022/04/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/04/2022 14:00 (ET)18/04/2022 8:00 (ET)19/04/2022 14:00 (ET)18/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202206Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/05/19 14:00 (ET)2022/05/18 8:00 (ET)2022/05/19 14:00 (ET)2022/05/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/05/2022 14:00 (ET)18/05/2022 8:00 (ET)19/05/2022 14:00 (ET)18/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202207Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/06/17 14:00 (ET)2022/06/16 8:00 (ET)2022/06/17 14:00 (ET)2022/06/16 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff17/06/2022 14:00 (ET)16/06/2022 8:00 (ET)17/06/2022 14:00 (ET)16/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202212Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/12/01 14:00 (ET)2022/11/30 8:00 (ET)2022/12/01 14:00 (ET)2022/11/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff01/12/2022 14:00 (ET)30/11/2022 8:00 (ET)01/12/2022 14:00 (ET)30/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202208Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/08/01 14:00 (ET)2022/07/29 8:00 (ET)2022/08/01 14:00 (ET)2022/07/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff01/08/2022 14:00 (ET)29/07/2022 8:00 (ET)01/08/2022 14:00 (ET)29/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202209Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/09/01 14:00 (ET)2022/08/31 8:00 (ET)2022/09/01 14:00 (ET)2022/08/31 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff01/09/2022 14:00 (ET)31/08/2022 8:00 (ET)01/09/2022 14:00 (ET)31/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202210Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/10/01 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)2022/10/01 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff01/10/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)01/10/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202211Crude oilNo2 business days prior to cutoff2022/11/01 14:00 (ET)2022/10/31 8:00 (ET)2022/11/01 14:00 (ET)2022/10/31 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff01/11/2022 14:00 (ET)31/10/2022 8:00 (ET)01/11/2022 14:00 (ET)31/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXMCL202301Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/01/01 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)2023/01/01 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff01/01/2023 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)01/01/2023 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXMGC202202E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 16:00 (ET)2022/01/27 8:30 (ET)2022/01/28 16:00 (ET)2022/01/27 8:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 16:00 (ET)27/01/2022 8:30 (ET)28/01/2022 16:00 (ET)27/01/2022 8:30 (ET)
NYMEXMGC202204E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 16:00 (ET)2022/03/29 8:30 (ET)2022/03/30 16:00 (ET)2022/03/29 8:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 16:00 (ET)29/03/2022 8:30 (ET)30/03/2022 16:00 (ET)29/03/2022 8:30 (ET)
NYMEXMGC202206E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/26 8:30 (ET)2022/05/27 16:00 (ET)2022/05/26 8:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/05/2022 16:00 (ET)26/05/2022 8:30 (ET)27/05/2022 16:00 (ET)26/05/2022 8:30 (ET)
NYMEXMGC202208E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2022/07/28 16:00 (ET)2022/07/27 8:30 (ET)2022/07/28 16:00 (ET)2022/07/27 8:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/07/2022 16:00 (ET)27/07/2022 8:30 (ET)28/07/2022 16:00 (ET)27/07/2022 8:30 (ET)
NYMEXMGC202210E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 16:00 (ET)2022/09/28 8:30 (ET)2022/09/29 16:00 (ET)2022/09/28 8:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 16:00 (ET)28/09/2022 8:30 (ET)29/09/2022 16:00 (ET)28/09/2022 8:30 (ET)
NYMEXMGC202212E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 16:00 (ET)2022/11/28 8:30 (ET)2022/11/29 16:00 (ET)2022/11/28 8:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 16:00 (ET)28/11/2022 8:30 (ET)29/11/2022 16:00 (ET)28/11/2022 8:30 (ET)
NYMEXNG202202Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/01/27 14:00 (ET)2022/01/27 8:00 (ET)2022/01/27 14:00 (ET)2022/01/27 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff27/01/2022 14:00 (ET)27/01/2022 8:00 (ET)27/01/2022 14:00 (ET)27/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202212Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/11/28 14:00 (ET)2022/11/28 8:00 (ET)2022/11/28 14:00 (ET)2022/11/28 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff28/11/2022 14:00 (ET)28/11/2022 8:00 (ET)28/11/2022 14:00 (ET)28/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202203Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/02/24 14:00 (ET)2022/02/24 8:00 (ET)2022/02/24 14:00 (ET)2022/02/24 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff24/02/2022 14:00 (ET)24/02/2022 8:00 (ET)24/02/2022 14:00 (ET)24/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202204Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/03/29 14:00 (ET)2022/03/29 8:00 (ET)2022/03/29 14:00 (ET)2022/03/29 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff29/03/2022 14:00 (ET)29/03/2022 8:00 (ET)29/03/2022 14:00 (ET)29/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202207Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/06/28 14:00 (ET)2022/06/28 8:00 (ET)2022/06/28 14:00 (ET)2022/06/28 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff28/06/2022 14:00 (ET)28/06/2022 8:00 (ET)28/06/2022 14:00 (ET)28/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202211Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/10/27 14:00 (ET)2022/10/27 8:00 (ET)2022/10/27 14:00 (ET)2022/10/27 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff27/10/2022 14:00 (ET)27/10/2022 8:00 (ET)27/10/2022 14:00 (ET)27/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202206Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/05/26 14:00 (ET)2022/05/26 8:00 (ET)2022/05/26 14:00 (ET)2022/05/26 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff26/05/2022 14:00 (ET)26/05/2022 8:00 (ET)26/05/2022 14:00 (ET)26/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202208Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/07/27 14:00 (ET)2022/07/27 8:00 (ET)2022/07/27 14:00 (ET)2022/07/27 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff27/07/2022 14:00 (ET)27/07/2022 8:00 (ET)27/07/2022 14:00 (ET)27/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202205Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/04/27 14:00 (ET)2022/04/27 8:00 (ET)2022/04/27 14:00 (ET)2022/04/27 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff27/04/2022 14:00 (ET)27/04/2022 8:00 (ET)27/04/2022 14:00 (ET)27/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202209Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/08/29 14:00 (ET)2022/08/29 8:00 (ET)2022/08/29 14:00 (ET)2022/08/29 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff29/08/2022 14:00 (ET)29/08/2022 8:00 (ET)29/08/2022 14:00 (ET)29/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202210Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/09/28 14:00 (ET)2022/09/28 8:00 (ET)2022/09/28 14:00 (ET)2022/09/28 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff28/09/2022 14:00 (ET)28/09/2022 8:00 (ET)28/09/2022 14:00 (ET)28/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXNG202301Natural gasNo1 business day prior to cutoff2022/12/28 14:00 (ET)2022/12/28 8:00 (ET)2022/12/28 14:00 (ET)2022/12/28 8:00 (ET)Nee1 werkdag voor cutoff28/12/2022 14:00 (ET)28/12/2022 8:00 (ET)28/12/2022 14:00 (ET)28/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXPA202203PalladiumNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:00 (ET)2022/02/24 9:30 (ET)2022/02/25 16:00 (ET)2022/02/24 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:00 (ET)24/02/2022 9:30 (ET)25/02/2022 16:00 (ET)24/02/2022 9:30 (ET)
NYMEXPA202206PalladiumNo2 business days prior to cutoff2022/05/30 16:00 (ET)2022/05/27 9:30 (ET)2022/05/30 16:00 (ET)2022/05/27 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/05/2022 16:00 (ET)27/05/2022 9:30 (ET)30/05/2022 16:00 (ET)27/05/2022 9:30 (ET)
NYMEXPA202209PalladiumNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 16:00 (ET)2022/08/29 9:30 (ET)2022/08/30 16:00 (ET)2022/08/29 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 16:00 (ET)29/08/2022 9:30 (ET)30/08/2022 16:00 (ET)29/08/2022 9:30 (ET)
NYMEXPA202212PalladiumNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 16:00 (ET)2022/11/28 9:30 (ET)2022/11/29 16:00 (ET)2022/11/28 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 16:00 (ET)28/11/2022 9:30 (ET)29/11/2022 16:00 (ET)28/11/2022 9:30 (ET)
NYMEXPL202201PlatinumNo2 business days prior to cutoff2021/12/30 16:00 (ET)2021/12/29 9:30 (ET)2021/12/30 16:00 (ET)2021/12/29 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2021 16:00 (ET)29/12/2021 9:30 (ET)30/12/2021 16:00 (ET)29/12/2021 9:30 (ET)
NYMEXPL202204PlatinumNo2 business days prior to cutoff2022/03/30 16:00 (ET)2022/03/29 9:30 (ET)2022/03/30 16:00 (ET)2022/03/29 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/03/2022 16:00 (ET)29/03/2022 9:30 (ET)30/03/2022 16:00 (ET)29/03/2022 9:30 (ET)
NYMEXPL202207PlatinumNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 16:00 (ET)2022/06/28 9:30 (ET)2022/06/29 16:00 (ET)2022/06/28 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 16:00 (ET)28/06/2022 9:30 (ET)29/06/2022 16:00 (ET)28/06/2022 9:30 (ET)
NYMEXPL202210PlatinumNo2 business days prior to cutoff2022/09/29 16:00 (ET)2022/09/28 9:30 (ET)2022/09/29 16:00 (ET)2022/09/28 9:30 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/09/2022 16:00 (ET)28/09/2022 9:30 (ET)29/09/2022 16:00 (ET)28/09/2022 9:30 (ET)
NYMEXQG202202Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/01/26 14:00 (ET)2022/01/25 8:00 (ET)2022/01/26 14:00 (ET)2022/01/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/01/2022 14:00 (ET)25/01/2022 8:00 (ET)26/01/2022 14:00 (ET)25/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202203Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/02/23 14:00 (ET)2022/02/22 8:00 (ET)2022/02/23 14:00 (ET)2022/02/22 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff23/02/2022 14:00 (ET)22/02/2022 8:00 (ET)23/02/2022 14:00 (ET)22/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202204Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/03/28 14:00 (ET)2022/03/25 8:00 (ET)2022/03/28 14:00 (ET)2022/03/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/03/2022 14:00 (ET)25/03/2022 8:00 (ET)28/03/2022 14:00 (ET)25/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202205Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/04/26 14:00 (ET)2022/04/25 8:00 (ET)2022/04/26 14:00 (ET)2022/04/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/04/2022 14:00 (ET)25/04/2022 8:00 (ET)26/04/2022 14:00 (ET)25/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202206Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/05/25 14:00 (ET)2022/05/24 8:00 (ET)2022/05/25 14:00 (ET)2022/05/24 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/05/2022 14:00 (ET)24/05/2022 8:00 (ET)25/05/2022 14:00 (ET)24/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202207Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/06/27 14:00 (ET)2022/06/24 8:00 (ET)2022/06/27 14:00 (ET)2022/06/24 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/06/2022 14:00 (ET)24/06/2022 8:00 (ET)27/06/2022 14:00 (ET)24/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202208Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/07/26 14:00 (ET)2022/07/25 8:00 (ET)2022/07/26 14:00 (ET)2022/07/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/07/2022 14:00 (ET)25/07/2022 8:00 (ET)26/07/2022 14:00 (ET)25/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202209Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/08/26 14:00 (ET)2022/08/25 8:00 (ET)2022/08/26 14:00 (ET)2022/08/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/08/2022 14:00 (ET)25/08/2022 8:00 (ET)26/08/2022 14:00 (ET)25/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202210Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/09/27 14:00 (ET)2022/09/26 8:00 (ET)2022/09/27 14:00 (ET)2022/09/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/09/2022 14:00 (ET)26/09/2022 8:00 (ET)27/09/2022 14:00 (ET)26/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202211Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/10/26 14:00 (ET)2022/10/25 8:00 (ET)2022/10/26 14:00 (ET)2022/10/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff26/10/2022 14:00 (ET)25/10/2022 8:00 (ET)26/10/2022 14:00 (ET)25/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202212Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/11/25 14:00 (ET)2022/11/24 8:00 (ET)2022/11/25 14:00 (ET)2022/11/24 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/11/2022 14:00 (ET)24/11/2022 8:00 (ET)25/11/2022 14:00 (ET)24/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXQG202301Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/12/27 14:00 (ET)2022/12/26 8:00 (ET)2022/12/27 14:00 (ET)2022/12/26 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff27/12/2022 14:00 (ET)26/12/2022 8:00 (ET)27/12/2022 14:00 (ET)26/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202203Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/02/18 14:00 (ET)2022/02/17 8:00 (ET)2022/02/18 14:00 (ET)2022/02/17 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff18/02/2022 14:00 (ET)17/02/2022 8:00 (ET)18/02/2022 14:00 (ET)17/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202204Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/03/21 14:00 (ET)2022/03/18 8:00 (ET)2022/03/21 14:00 (ET)2022/03/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff21/03/2022 14:00 (ET)18/03/2022 8:00 (ET)21/03/2022 14:00 (ET)18/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202205Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/04/19 14:00 (ET)2022/04/18 8:00 (ET)2022/04/19 14:00 (ET)2022/04/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/04/2022 14:00 (ET)18/04/2022 8:00 (ET)19/04/2022 14:00 (ET)18/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202206Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/05/19 14:00 (ET)2022/05/18 8:00 (ET)2022/05/19 14:00 (ET)2022/05/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/05/2022 14:00 (ET)18/05/2022 8:00 (ET)19/05/2022 14:00 (ET)18/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202207Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/06/20 14:00 (ET)2022/06/17 8:00 (ET)2022/06/20 14:00 (ET)2022/06/17 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff20/06/2022 14:00 (ET)17/06/2022 8:00 (ET)20/06/2022 14:00 (ET)17/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202208Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/07/19 14:00 (ET)2022/07/18 8:00 (ET)2022/07/19 14:00 (ET)2022/07/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/07/2022 14:00 (ET)18/07/2022 8:00 (ET)19/07/2022 14:00 (ET)18/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202209Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/08/19 14:00 (ET)2022/08/18 8:00 (ET)2022/08/19 14:00 (ET)2022/08/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/08/2022 14:00 (ET)18/08/2022 8:00 (ET)19/08/2022 14:00 (ET)18/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202210Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/09/19 14:00 (ET)2022/09/16 8:00 (ET)2022/09/19 14:00 (ET)2022/09/16 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/09/2022 14:00 (ET)16/09/2022 8:00 (ET)19/09/2022 14:00 (ET)16/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202211Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/10/19 14:00 (ET)2022/10/18 8:00 (ET)2022/10/19 14:00 (ET)2022/10/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/10/2022 14:00 (ET)18/10/2022 8:00 (ET)19/10/2022 14:00 (ET)18/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202212Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/11/18 14:00 (ET)2022/11/17 8:00 (ET)2022/11/18 14:00 (ET)2022/11/17 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff18/11/2022 14:00 (ET)17/11/2022 8:00 (ET)18/11/2022 14:00 (ET)17/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202301Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2022/12/19 14:00 (ET)2022/12/16 8:00 (ET)2022/12/19 14:00 (ET)2022/12/16 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/12/2022 14:00 (ET)16/12/2022 8:00 (ET)19/12/2022 14:00 (ET)16/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXQM202302Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/01/19 14:00 (ET)2023/01/18 8:00 (ET)2023/01/19 14:00 (ET)2023/01/18 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff19/01/2023 14:00 (ET)18/01/2023 8:00 (ET)19/01/2023 14:00 (ET)18/01/2023 8:00 (ET)
NYMEXRB202301RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)2022/12/30 14:00 (ET)2022/12/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)30/12/2022 14:00 (ET)29/12/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202202RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)2022/01/31 14:00 (ET)2022/01/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)31/01/2022 14:00 (ET)28/01/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202203RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)2022/02/28 14:00 (ET)2022/02/25 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)28/02/2022 14:00 (ET)25/02/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202204RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)2022/03/31 14:00 (ET)2022/03/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)31/03/2022 14:00 (ET)30/03/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202205RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)2022/04/29 14:00 (ET)2022/04/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)29/04/2022 14:00 (ET)28/04/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202206RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)2022/05/31 14:00 (ET)2022/05/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)31/05/2022 14:00 (ET)30/05/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202207RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)2022/06/30 14:00 (ET)2022/06/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)30/06/2022 14:00 (ET)29/06/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202208RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)2022/07/29 14:00 (ET)2022/07/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)29/07/2022 14:00 (ET)28/07/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202209RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)2022/08/31 14:00 (ET)2022/08/30 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)31/08/2022 14:00 (ET)30/08/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202210RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)2022/09/30 14:00 (ET)2022/09/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)30/09/2022 14:00 (ET)29/09/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202211RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)2022/10/31 14:00 (ET)2022/10/28 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)31/10/2022 14:00 (ET)28/10/2022 8:00 (ET)
NYMEXRB202212RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)2022/11/30 14:00 (ET)2022/11/29 8:00 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)30/11/2022 14:00 (ET)29/11/2022 8:00 (ET)
NYMEXSI202207SilverNo2 business days prior to cutoff2022/06/29 16:00 (ET)2022/06/28 8:25 (ET)2022/07/27 13:25 (ET)2022/07/26 8:25 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/06/2022 16:00 (ET)28/06/2022 8:25 (ET)27/07/2022 13:25 (ET)26/07/2022 8:25 (ET)
NYMEXSI202212SilverNo2 business days prior to cutoff2022/11/29 16:00 (ET)2022/11/28 8:25 (ET)2022/12/28 13:25 (ET)2022/12/27 8:25 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff29/11/2022 16:00 (ET)28/11/2022 8:25 (ET)28/12/2022 13:25 (ET)27/12/2022 8:25 (ET)
NYMEXSI202201SilverNo2 business days prior to cutoff2021/12/30 16:00 (ET)2021/12/29 8:25 (ET)2022/01/27 13:25 (ET)2022/01/26 8:25 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/12/2021 16:00 (ET)29/12/2021 8:25 (ET)27/01/2022 13:25 (ET)26/01/2022 8:25 (ET)
NYMEXSI202203SilverNo2 business days prior to cutoff2022/02/25 16:00 (ET)2022/02/24 8:25 (ET)2022/03/29 13:25 (ET)2022/03/28 8:25 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff25/02/2022 16:00 (ET)24/02/2022 8:25 (ET)29/03/2022 13:25 (ET)28/03/2022 8:25 (ET)
NYMEXSI202205SilverNo2 business days prior to cutoff2022/04/28 16:00 (ET)2022/04/27 8:25 (ET)2022/05/26 13:25 (ET)2022/05/25 8:25 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/04/2022 16:00 (ET)27/04/2022 8:25 (ET)26/05/2022 13:25 (ET)25/05/2022 8:25 (ET)
NYMEXSI202209SilverNo2 business days prior to cutoff2022/08/30 16:00 (ET)2022/08/29 8:25 (ET)2022/09/28 13:25 (ET)2022/09/27 8:25 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff30/08/2022 16:00 (ET)29/08/2022 8:25 (ET)28/09/2022 13:25 (ET)27/09/2022 8:25 (ET)
NYMEXSI202202SilverNo2 business days prior to cutoff2022/01/28 16:00 (ET)2022/01/27 8:25 (ET)2022/02/24 13:25 (ET)2022/02/23 8:25 (ET)Nee2 werkdagen voor cutoff28/01/2022 16:00 (ET)27/01/2022 8:25 (ET)24/02/2022 13:25 (ET)23/02/2022 8:25 (ET)

Settlement - Veelgestelde vragen

De laatste dag om in aanmerking te komen voor dividenduitkeringen is de werkdag vóór de ex-datum.

Waarom? De ex-date is de eerste dag waarop een aandeel wordt verhandeld zonder recht op dividend. Details over ex-dividenddata vindt u door met de muis (rechts) te klikken op een aandelennaam in TWS en dan Dividend Schema te selecteren.

De ex-date van 6 november is vrijdag. Een aankoop op 5 november stelt de koper dus in staat om op 9 november in aanmerking te komen voor het dividend.

Het record geeft aan tot wanneer de koper als aandeelhouder geregistreerd moet zijn geweest, om in aanmerking te komen voor dividend.

 

Onder bepaalde omstandigheden kan de vervroegde uitoefening van een optiecontract economisch voordelig zijn. Daarbij ontvangt een optiehouder het stockdividend en ziet hij af van de resterende tijdswaarde van het optiecontract. Cliënten worden via TWS, het klantenportaal en per e-mail op de hoogte gebracht van aanstaande dividenden, indien een onderliggend aandeel van een optiecontract dividend uitkeert. Ook worden de economische gevolgen van vervroegde uitoefening of toewijzing geprognosticeerd. Meer informatie over de uitoefening van opties vindt u hier: Uitoefening van opties

Volgens de EUREX-beurs worden toegewezen aandelen uit optiecontracten binnen 2 werkdagen afgewikkeld.
In de clearinginstructies staat ook dat de eigenaar van het optiecontract na uitoefening van de optie recht heeft op dividenden.
De uitoefening van een optiecontract één werkdag voor de ex-date is voldoende om in aanmerking te komen voor een stockdividend!

Met name grondstoffenfutures houden een risico in van een mogelijke fysieke levering van de onderliggende waarde. Daarom moet een dergelijke positie worden gesloten en afgewikkeld vóór de datum van de eerste positie of de eerste kennisgeving. U kan deze tabel terugvinden hierboven onder Futures Settlement overzicht.

 

Nee. Als de opbrengst van bijvoorbeeld een aandelenverkoop dezelfde handelsdag wordt herbelegd, moet de betaling van de aandelen nog twee werkdagen later plaatsvinden. Dit komt overeen met de verrekening van uw verkoopopbrengst. Als de opbrengst het aankoopbedrag van de nieuwe aandelen dekt, wordt er geen geld geleend en loopt er dus geen rente op.

Er wordt alleen rente opgebouwd voor positieve of negatieve kassaldi aan het einde van elke handelsdag.

Warrants en gestructureerde producten zoals certificaten en knock-outs worden doorgaans in contanten afgewikkeld. De afwikkelingsdetails worden gespecificeerd door de uitgever van het product. Meer details vindt u in het Key Information Document (KID) van het betreffende product. Deze documenten zijn beschikbaar via Client Portal (Account Management) via het Support menu. Kies hier de sectie PRIIPS Kid.

Opties en optiecombinaties zijn doorgaans verhandelbaar met een cashrekening. Dit is echter alleen mogelijk voor gedekte opties, waarvoor voldoende contanten of de onderliggende waarde moeten worden aangehouden. Anders is de handel beperkt tot Europese opties. Over het algemeen is de handel in opties op een cashrekening alleen mogelijk voor cash settled opties.

De afwikkeling van opties verschilt per beurs en per optiestijl.

EUREX: Op de expiratiedag vindt tussen 13.00 en 13.05 uur een veiling plaats om de afwikkelingsprijs van alle DAX-opties te bepalen. Op basis van de openingsprijs na de veiling wordt de afwikkelingsprijs bepaald en worden de opties later die dag afgewikkeld.

EUREX-aandelenopties: Aandelenopties worden op de laatste handelsdag na sluiting van de beurs om 17.30 uur afgewikkeld.

S&P 500 (SPX) opties: De laatste handelsdag eindigt op de dag voor de expiratie van de optie. Op de expiratiedatum wordt de openingsprijs van alle SPX-onderdelen bepaald en gebruikt als afwikkelingsprijs. Opmerking: Deze methode wordt alleen toegepast op regelmatig aflopende opties (3e vrijdag van de week).

Amerikaanse aandelenopties: Aandelenopties worden tot het einde van de laatste handelsdag verhandeld en daarna afgewikkeld.

Informatie over de afwikkelingsmethode is beschikbaar op de handelsplatforms. Meer informatie over afwikkeling en expiratie van opties is ook te vinden op de beurswebsites van EUREX en CBOE.

De afwikkeling wordt uitgelegd in de contractdetails van elk contract. Richt klik op een product en selecteer Financieel instrument info -> Details.

Finanzinstrument-Info

Er wordt een nieuwe pagina geopend met de contractdetails voor elk product. De settlementsspecificaties worden uiteengezet in de sectie Settlement Methode.

Settlement-Methode

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX