Chat with us, powered by LiveChat

Restricties op de handel in turbo’s vanuit de AFM

Met ingang van 1 oktober 2021 legt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) restricties op op de handel in turbo’s. Deze restricties gelden voor particuliere beleggers en bestaan uit een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de AFM particuliere Nederlandse beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s, ook wel ‘boosters’, ‘speeders’, of ‘sprinters’ genoemd. De nieuwe maatregelen gelden ook voor klanten van LYNX. Graag verwijzen we u naar de volledige uitleg van de AFM hierover. Hieronder wordt vervolgens uiteengezet wat de implicaties van deze restricties zijn op de handel in turbo’s via LYNX.

Wat betekent dit voor mij als klant van LYNX?

Doordat LYNX uitsluitend nog turbo’s kan aanbieden die binnen de regels van de maximale hefboom vallen, zijn wij helaas genoodzaakt om de handel in bepaalde turbo’s te beperken. Hieruit volgt dat we uitsluitend turbo’s aan blijven bieden welke verhandeld worden via de Amsterdamse Effectenbeurs (AEB). Turbo’s verhandelen via overige beurzen is hierdoor niet meer mogelijk. Concreet betekent dit dat turbo’s geblokkeerd kunnen worden, of in een zogeheten ‘bid-only’ situatie terechtkomen waardoor u de betreffende turbo uitsluitend kunt verkopen.

Hefboombeperkingen

Turbo’s zijn hefboomproducten waarmee beleggers long of short kunnen gaan en daarmee dus speculeren op een onderliggende waarde. De onderliggende waarde wordt voor een groot deel gefinancierd met geleend geld. Dit is handelen met een verhoogd risico en kan ertoe leiden dat beleggers hun volledige inleg verliezen. Om dat risico te verlagen, past de AFM hier een hefboombeperking toe. Op basis van dit besluit zijn de volgende maximale hefbomen van toepassing voor alle type turbo’s: 

Maximale hefboomGeldig op onderliggende waarden
Hefboom 30Valutaparen bestaande uit: USD, EUR, JPY, GBP, CAD of CHF.
Hefboom 20- Indices: FTSE 100, CAC 40, DAX 30, DOW 30, S&P 500, NASDAQ Composite, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50.
- Valutaparen bestaande uit andere valuta’s dan reeds hierboven genoemd.
- Goud.
Hefboom 10Aandelenindices of grondstoffen anders dan reeds hierboven genoemd.
Hefboom 5- Individuele aandelen.
- Overige effecten .
Hefboom 2Cryptovaluta
Bid-only

Uitgevende aanbieders van turbo’s geven onder normale omstandigheden een bied- en laatkoers af. Er kunnen zich echter een aantal situaties voordoen waarin een uitgevende instelling enkel turbo’s terugkoopt en geen laatkoers meer afgeeft. Dit wordt een ‘bid-only’-situatie genoemd. In de ‘bid-only’-situatie kunt u nog wel uw product verkopen (tegen de biedprijs) maar de uitgevende instellingen bieden u niet de mogelijkheid om nog aan te kunnen kopen. De ‘bid-only’-situatie is onderhevig aan specifieke regels van Euronext.

Wanneer uitgevende instellingen enkel een biedprijs voor een turbo afgeven, wordt er door Euronext een theoretische laatprijs berekend door een bepaald bedrag bij de biedprijs van de uitgevende instelling op te tellen. Op basis van de beursregels kan er in een ‘bid-only’ situatie alleen gehandeld worden op koersen tussen of op de biedprijs en theoretische laatprijs. Binnen deze bandbreedte kunnen beleggers met elkaar handelen.

Turbo’s worden ‘bid-only’ wanneer de hefboom, berekend op basis van de intrinsieke waarde van de turbo, te groot wordt. Dit wil zeggen dat de uitgevende aanbieders van turbo’s enkel nog stukken terugkoopt en geen nieuwe stukken meer verkoopt. Indien u reeds stukken in bezit heeft, kunt u deze blijven verkopen tegen de biedprijs. De turbo ‘bid-only’ regeling treedt in werking als de afstand tussen de (indicatieve) koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau te klein wordt:

HefboomAfstand financieringsniveau tot koers onderliggende waarde
303,33%
205%
1010%
520%
Aanvullende toelichting op een ‘bid-only’ situatie

Onder normale omstandigheden worden er dus bied- en laatkoersen afgegeven door de uitgevende instellingen van turbo’s indien dus de hefboombeperkingen gerespecteerd worden. Zoals bovenstaand aangegeven wordt er enkel een biedprijs afgegeven zodra de hefboom te hoog wordt. In dit geval kunt u geen stukken meer kopen van de uitgevende instelling.

Zodra een turbo ‘bid-only’ is, wordt er door Euronext een virtuele laatprijs berekend. Handelen is dan alleen mogelijk tussen of op de biedprijs en de virtuele laatprijs. Het verschil tussen de biedprijs en de virtuele laatprijs wordt bepaald door Euronext en is afhankelijk van de waarde van de biedprijs, zoals in onderstaande tabel te zien is.

Biedprijs turbo aanbiederVirtuele laatprijs
Biedprijs < 0,10Biedprijs + 0,02
Biedprijs tussen 0,10 en 0,20Biedprijs + 0,04
Biedprijs tussen 0,20 en 0,75Biedprijs + 0,06
Biedprijs tussen 0,75 en 1,25Biedprijs + 0,08
Biedprijs tussen 1.25 en 2,00Biedprijs + 0,10
Biedprijs tussen 2,00 en 5,00Biedprijs + 0,14
Biedprijs tussen 5,00 en 10,00Biedprijs + 0,30
Biedprijs tussen 10,00 en 50,00Biedprijs + 1,50
Biedprijs tussen 50,00 en 100,00Biedprijs + 3,00
Biedprijs >= 100,00Biedprijs + 5,00

Wanneer er een transactie tegen een hogere prijs dan de virtuele laatprijs wordt gematcht, wordt deze niet uitgevoerd door Euronext. Euronext legt tijdelijk de handel stil en hervat deze weer (naar verwachting na 30 seconden). Daarna wordt opnieuw het orderboek opengesteld door Euronext. Indien er weer wordt gematcht buiten de virtuele laatprijs, wordt wederom de handel stil gelegd en wederom hervat (naar verwachting na 30 seconden). Dit blijft het geval tot er niet meer gematcht wordt buiten de virtuele laatprijs. In dit scenario kan er wel nog verkocht worden tegen de biedprijs van de uitgevende instelling.

In de praktijk kunt u in het orderboek van een turbo lastig inzien welke prijs door de turboaanbieder wordt afgegeven. Een extra mogelijkheid om dat te controleren is te kijken op de websites van de uitgevende aanbieders van de turbo’s. Hier staan dan op de productpagina van de turbo de bied- en/of laatprijzen weergegeven.

Zie ook: https://www.euronext.com/nl/reglementen/euronext-gereguleerde-markten

Let op: Euronext kan deze regels omtrent de ‘virtual offer price’ van tijd tot tijd aanpassen.

Meer informatie over de werking van turbo’s

Turbo’s zijn complexe financiële instrumenten, brengen veel risico met zich mee en vereisen daarom kennis van het product. LYNX raadt u aan om aansluiting te zoeken bij de uitslag van de kennistoets. Daarnaast verwijzen wij u naar Essentiële Informatie Document (te vinden via Account Management) voor meer informatie van de uitgever over het product. Voor meer informatie over de werking van deze financiële producten kunt u via deze LYNX pagina’s meer kennisgeving vinden waarin de werking van deze producten verder wordt toegelicht:

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.

52.71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.