Chat with us, powered by LiveChat

Product Search Tool

Via de Product Search Tool kunt u bekijken welke producten verhandelbaar zijn via LYNX. U kunt op verschillende manieren fondsen zoeken, zoals bijvoorbeeld:

– de naam van het fonds,
– de tickercode,
– de ISIN code.

De informatie die via deze tool wordt verkregen via het Interactive Brokers (IB) Contract Information Center, worden “onder voorbehoud” getoond en zonder enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of geldigheid daarvan. Daarnaast biedt IB links aan naar andere websites (van derden) die niet door IB of LYNX worden onderhouden. IB of LYNX zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Niet alle producten zijn beschikbaar voor de verschillende accounttypes.

Het aanbod van producten kan verschillend zijn tussen die van IB en die van LYNX. Dit kan te maken hebben met de huidige wet- en regelgeving die momenteel van toepassing is. Tevens nodigen we u uit om de risicowaarschuwingen en essentiële beleggersinformatie (PRIIPs en KIDs) van opgezochte (complexe) producten zorgvuldig door te nemen voordat u deze instrumenten verhandelt.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling sluit niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. Ook is geen rekening gehouden met transactiekosten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een belegging voor u passend is. Financiële instrumenten bevatten risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten niet voor iedere belegger geschikt zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. LYNX raadt u aan om te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze pagina kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Waar in dit artikel wordt gesproken over complexe financiële instrumenten (zoals Futures, CFD’s en gestructureerde producten) , en/of ETF’s willen wij u wijzen op het volgende. Voornoemde producten brengen (hoge) risico’s met zich mee en het uiteindelijke rendement en risico van deze producten is moeilijker te bepalen. Met de risico-indicator in het document essentiële beleggersinformatie (Ebi) of het essentiële informatiedocument (Eid) kunt u het risico van een belegging inschatten en beleggingen onderling vergelijken. Het risico van beleggingen wordt voornamelijk bepaald op basis van de beweeglijkheid van de waarde van de beleggingen. Hoe harder de koersen van de belegging stijgen of dalen, hoe groter het risico.