Chat with us, powered by LiveChat

Monthly Minimum Activity Fee

Klanten van LYNX kunnen gebruik maken van een geavanceerd handelsplatform, hebben toegang tot uitgebreide content en kunnen wekelijks meerdere Masterclasses volgen. Voor het totaalpakket brengt LYNX voor elke klant EUR 5,00 per maand in rekening. Of u deze kosten daadwerkelijk betaalt hangt af van de gemaakte transactiekosten per maand of de hoogte van uw portefeuillewaarde.

Let op: Voor zakelijke rekeningen bedraagt de Monthly Minimum Activity Fee EUR 15,00 in plaats van EUR 5,00. Meer informatie hierover vindt u op onze tarievenpagina.

Per effectenrekening bedraagt de Monthly Minimum Activity Fee standaard EUR 5,00 per kalendermaand en wordt deze verminderd met de gemaakte transactiekosten. De fee vervalt daarmee al wanneer u in een maand meer dan EUR 5,00 aan transactiekosten heeft gemaakt. Het onderstaande voorbeeld toont de berekening van de fee.

Transacties in een maand Gemaakte transactiekosten Monthly Minimum Activity Fee
Geen transacties EUR 0,00 EUR 5,00
5 AEX-indexopties EUR 4,95 EUR 0,05
1 aandelenorder ING EUR 6,00 EUR 0,00

 

Klanten met een portefeuillewaarde (exclusief cash) boven de EUR 100.000 zijn uitgesloten van de Monthly Minimum Activity Fee. Nieuwe klanten zijn na het verrichten van hun eerste storting de lopende kalendermaand en de drie daaropvolgende maanden uitgesloten voor de Monthly Minimum Activity Fee. Wanneer een klant bijvoorbeeld zijn storting op 15 oktober verricht, is deze tot en met januari vrijgesteld van de fee.

Transactiekosten in andere valuta

Gemaakte transactiekosten in andere valuta’s worden ook weggestreept tegen de Monthly Minimum Activity Fee. De transactiekosten worden omgerekend naar de basisvaluta, welke standaard euro is. Een aandelentransactie in Amerika waar u bijvoorbeeld USD 5,00 aan transactiekosten voor heeft betaald, wordt omgerekend naar de basisvaluta en komt daarmee uit op ongeveer EUR 4,00. Heeft u geen andere transacties gedaan in deze kalendermaand, dan wordt er EUR 1,00 aan Monthly Minimum Activity Fee in rekening gebracht.

Afschrijving Monthly Minimum Activity Fee

De Monthly Minimum Activity Fee wordt aan het begin van de volgende kalendermaand van uw rekening afgeschreven. Deze afschrijving wordt automatisch verrekend met uw cashsaldo in de basisvaluta. Het afgeschreven bedrag vindt u terug onder de kolom ‘Fees’ in uw rekeningafschrift.

Risico’s

Om ongewenste sluiting van posities te voorkomen dient u met het volgende rekening te houden.

Heeft u een cashrekening dan mag u niet negatief staan in een betreffende valuta. Mocht u nog maar EUR 3,00 op uw rekening hebben staan en er wordt de volle Monthly Minimum Activity Fee à EUR 5,00 in rekening gebracht dan zal het systeem overgaan op een (gedeeltelijke) liquidatie van uw positie(s) om de EUR 2,00 aan te zuiveren.

Heeft u een marginrekening dan dient u te letten op de Excess Liquidity (beschikbare liquiditeit). Deze parameter mag niet negatief komen te staan. Indien dat het wel het geval is zal het systeem overgaan op een (gedeeltelijke) liquidatie van uw positie(s). Mocht u negatief komen te staan in euro’s door de Monthly Minimum Activity Fee maar uw Excess Liquidity is nog positief omdat u positief staat in bijvoorbeeld Amerikaanse Dollars, houd er dan rekening mee dat u rente betaalt over het bedrag wat u negatief staat in euro’s.

Houd bovendien rekening met het risico dat de effectenrekening gesloten kan worden in het geval deze geen posities en geen cashgelden (meer) bevat, en de genoemde fee niet meer in rekening gebracht kan worden.