Chat with us, powered by LiveChat

Marginvereisten per producttype


Als klant bij LYNX opent u een rekening die wordt aangehouden bij Interactive Brokers (‘IB’). De effectenrekening kan ofwel een ‘cashrekening’ of een ‘marginrekening’ zijn. IB past een zeer strikt marginbeleid toe. LYNX heeft geen invloed op de werking van het marginbeleid. Deze bevoegdheid ligt uitsluitend bij IB.

Opgelet: IB voorziet het recht om in specifieke situaties af te wijken van de standaard marginvereisten. Dit kan beïnvloed worden door de specifieke samenstelling van een portefeuille en algemene marktomstandigheden.

Lees hier hoe u uw effectenrekening kunt omzetten van Cash naar Margin of vice versa.

Aandelen, ETF’s en belegginsfondsen zullen doorgaans 15% tot 100% van de waarde van de positie vereisen als benodigde margin. De marginwaarborg voor shortposities ligt doorgaans tussen 30% en 100% van de absolute waarde van de shortpositie.

Een short put positie (geschreven of verkochte put) vereist maximaal de margin die nodig is om de put te assigneren. Bijvoorbeeld: een aandeel van Bedrijf A heeft een waarde van 100 $. Als het aandeel een margin vereist van 50%, dan geldt er een margin van 5.000 $ om een positie aan te gaan van 100 aandelen. Wanneer u een put verkoopt, wordt er dus maximaal 5.000 $ aan margin geëist. Hetzelfde bedrag als wanneer u 100 aandelen aankoopt.

Een short call positie (geschreven of verkochte call) vereist geen margin wanneer het gaat over een gedekte call-optie. Wanneer het gaat over een niet-gedekte call-optie, dan voert het systeem een stress-test uit op uw portefeuille met verscheidene scenario’s en wordt de vereiste margin bepaald aan de hand van het grootst mogelijke verlies in die scenario’s. U kan hier meer informatie vinden over marginberekeningen en stress-tests.

Credit spreads zullen maximaal het verschil tussen de twee uitoefenprijzen (strikes), vermenigvuldigd met de multiplicator vereisen als margin, verminderd met de waarde van de ontvangen premie voor die credit-spread. Neem bijvoorbeeld een 100/95 bull put spread. Dat is een credit spread waarbij de 100 put verkocht wordt en de 95 put wordt aangekocht, waardoor de verkoper een premie (credit) ontvangt. Veronderstel dat er 2,50 $ wordt ontvangen, ofwel 250 $ in totaal (2,50 $ * multiplicator van 100 aandelen per contract). De berekening van de vereiste margin ziet er dan als volgt uit:

$(verschil tussen de twee strikes) * 100 (de multiplicator) = 500 $.

500 $ – 250 $ (ontvangen premie) = 250 $

Uw rekening eist dus maximaal 250 $ aan margin voor deze positie.

Long opties (aangekochte opties) of debit spreads zullen maximaal 100% van de waarde van de betaalde premie vereisen als benodigde margin. IB kan echter strengere vereisten toepassen, afhankelijk van de looptijd en de liquiditeit van een contract.

Meer informatie omtrent de Marginvereisten voor Futures kunt u terugvinden op de website van Interactive Brokers.

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft met ingang van 1 augustus 2018 nieuwe regels aangenomen die van toepassing zijn op particuliere klanten die in CFD’s handelen. Nationale toezichthouders zoals de AFM hebben de ESMA-regels doorgevoerd. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze nieuwe regels en hoe deze worden geïmplementeerd. Professionele klanten worden overigens niet beïnvloed.

De nieuwe wet- en regelgeving vereist het gebruik van een meervoudige rekeningstructuur met een apart CFD-segment waar vrije beschikbare middelen worden weergeven om te voldoen aan CFD-marginvereisten en verbiedt klanten om effecten op de rekening te gebruiken als onderpand voor hun CFD-posities. Om aan deze voorwaarden te voldoen, is er een apart CFD-segment binnen uw rekening met vrije beschikbare middelen, dat kan worden gecontroleerd in het accountvenster van het traderworkstation (TWS) en de LYNX Trading-app. Hieronder vindt u uitleg over het accountvenster en over de marginvereisten voor CFD-handel.

Een CFD is een derivaat waarbij u een contract koopt of verkoopt in plaats van de onderliggende waarde zelf. In het geval van CFD’s is er geen vermindering in cash na een CFD-aankoop, maar zijn er alleen marginvereisten bij het aangaan van een positie.

CFD-segment

Het TWS-accountvenster geeft een CFD-segment weer waarop men kan controleren hoeveel cash er beschikbaar is voor het openen van CFD-posities. Dit betekent niet dat contanten daadwerkelijk in een apart segment worden aangehouden, maar geeft alleen een overzicht van de beschikbare middelen voor mogelijke CFD-transacties. Dit is te zien bij de parameter huidige beschikbare middelen (current available funds).

ESMA minimale marginvereisten

ESMA heeft limieten vastgesteld op hefbomen voor CFD’s, afhankelijk van de onderliggende waarden:

Initiële marginvereisten Type Onderliggende waarde Voorbeelden
3,33% Belangrijkste valutaparen Combinaties van USD, CAD, EUR, GBP, JPY en CHF
5% Overige valutaparen Combinaties met een valuta die hierboven niet wordt vermeld.
5% Belangrijkste indices IBUS500, IBUS30, IBUST100, IBGB100, IBDE30, IBEU50, IBFR40, IBJP225 and IBAU200
10% Overige aandelenindices IBES35, IBCH20, IBNL25, IBHK50
20% Individuele aandelen AAPL, ASML, TSLA, RDSA etc.

ESMA stelt minimale initiële marginvereisten verplicht en vereist dat IBKR openstaande posities liquideert wanneer de beschikbare liquiditeit op uw CFD-rekening (cash en ongerealiseerde CFD P&L) onder de 50% van de initiële marginvereisten voor alle CFD-posities daalt. IBKR mag daaropvolgend posities eerder sluiten als de eigen risicobeoordeling strenger blijkt dan de ESMA standaarden. IBKR stelt namelijk zijn eigen positiebehoud margin (IBKR-margin) vast op basis van de historische volatiliteit van de onderliggende waarde en andere factoren die hieronder worden beschreven. Met betrekking tot particuliere beleggers past IBKR de IBKR-margins toe wanneer deze hoger zijn dan voorgeschreven in de ESMA-maatregelen.

Marginvereisten Aandelen CFD's

Aandelen CFD’s Initiële Margin Positiebehoud Margin
Standaard IBKR Margin 1.25 x positiebehoud margin Risico gebaseerde ('risk-based') berekening hieronder uitgelegd (minimaal 10%)
ESMA Minimum 20% 50% van Initiële Margin
Toegepaste margin Max (IBKR initiële, ESMA initiële) Max (IBKR positiebehoud, ESMA positiebehoud)

Marginvereisten Index CFD's

Index CFD’S Initiële Margin Positiebehoud Margin
Standaard IBKR Margin 1.25 x positiebehoud margin Wat betreft de gerelateerde future (minimaal 5% of 5 standaarddeviaties). Intraday geldt een vermindering van 50%.
ESMA Minimum 5% voor belangrijkste indices.

10% voor overige indices.

50% van Initiële
Toegepaste margin Max (IBKR initiële, ESMA initiële) Max (IBKR positiebehoud, ESMA positiebehoud)

Marginvereisten Edelmetaal CFD's

Edelmetaal CFD’s Initiële Margin Positiebehoud Margin
Standaard IBKR Margin Goud 6.25%

Zilver 14.85%

Goud 5%

Zilver 9%

ESMA Minimum Goud 5%

Zilver 10%

50% van Initiële
Toegepaste margin Max (IBKR initiële, ESMA initiële) Max (IBKR positiebehoud, ESMA positiebehoud)

Marginvereisten Forex CFD's

Forex CFD’s Initiële Margin Positiebehoud Margin
Standaard IBKR Margin Hangt af van het valutapaar (zie margin impact in het order preview scherm bij versturen van orders) Hangt af van het valutapaar (zie margin impact in het order preview scherm bij versturen van orders)
ESMA Minimum 3.33% voor belangrijkste valutaparen en 5% voor overige paren. 50% van Initiële
Toegepaste margin Max (IBKR initiële, ESMA initiële) Max (IBKR positiebehoud, ESMA positiebehoud)

Concentration Fee

Er wordt een ‘concentration fee’ in rekening gebracht als uw portefeuille uit een klein aantal CFD-posities bestaat, of als de twee grootste posities een groot overwicht in uw portefeuille innemen. We vergelijken de portefeuille met een benchmark door een negatieve beweging van 30% toe te passen op de twee grootste posities en een negatieve beweging van 5% op de resterende posities. Het totale verlies wordt dan toegepast als positiebehoud margin indien deze groter is dan de standaardvereiste.

Liquidaties

ESMA vereist dat IBKR CFD-posities liquideert wanneer de beschikbare liquide middelen dalen tot onder de 50% van de initiële marginvereisten die nodig is om de posities te openen. IBKR mag posities eerder sluiten als de risicoberekening gedaan door IBKR strenger is dan de standaardeisen van ESMA. De beschikbare liquide middelen bestaan hiervoor uit CFD-cash en ongerealiseerde CFD P&L (positief en negatief). Belangrijk hierbij is dat in de CFD-cash geen gelden zijn meegenomen die reeds worden aangehouden als marginvereisten voor andere effecten uit de portefeuille.

De basis van de berekening is de initiële margin die wordt aangehouden op het moment dat een CFD-positie wordt geopend. In tegenstelling tot marginberekeningen voor niet-CFD-posities, verandert de initiële marginvereiste voor CFD-posities dus niet. Ook niet wanneer de waarde van de openstaande CFD-positie wel verandert.

Tot slot mag IBKR geen overige posities (anders dan CFD’s) liquideren om een CFD margintekort aan te vullen. Omgekeerd mag dat wel en kunnen er dus CFD posities worden geliquideerd om margintekorten op andere posities te kunnen blijven dekken.

exclamationamrk

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.

67.6% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Voor gestructureerde producten geldt doorgaans een marginvereisten van 100% van de transactiewaarde. In enkele gevallen kan dit verschillen op basis van de risk-based marginberekening die wordt gehanteerd.