Chat with us, powered by LiveChat

Hoe wordt de Margin berekend?

Als klant bij LYNX opent u een effectenrekening die aangehouden wordt bij Interactive Brokers (“IB”). De effectenrekening kan een cashrekening zijn of een marginrekening. In het geval van een marginrekening hanteert IB zeer strikte marginvereisten. LYNX heeft geen invloed op de werking van het marginbeleid. Deze bevoegdheid ligt uitsluitend bij IB. Ter illustratie heeft LYNX voor u de informatie over margin hieronder weergegeven zoals deze op de website van IB te vinden is. Hoewel margin een nuttig instrument is voor ervaren beleggers om risico’s te beheren en het rendement te verhogen, is het belangrijk om te begrijpen hoe het systeem waarmee u werkt de marginvereisten van uw portefeuille berekent. Het is belangrijk om zowel de basis van margin te begrijpen als hoe de broker het berekent om het meeste te halen uit de flexibiliteit die handelen op margin aanbiedt.

Het systeem van Interactive Brokers gebruikt voor de berekening van de portefeuillemargin een methode die gebaseerd is op risico. Deze methode heeft talrijke voordelen voor uw marginrekening. Eén voorbeeld hiervan is dat het rekening houdt met de verschillende posities in plaats van per positie een marginvereisten wordt toegewezen. Vanwege de complexiteit zal dit marginsysteem over het algemeen het risico nauwkeuriger modelleren en een grotere marginruimte bieden. Dit betekent daarnaast ook dat de marginvereisten niet vast en statisch zijn. Naarmate u uw portefeuille optimaliseert op basis van risicomanagement, ontstaat er bijvoorbeeld meer ruimte om te beleggen. Hieronder worden de twee gebruikte marginsystemen voor verschillende producttypes toegelicht.

 

Het Theoretical Intermarket Margin System (TIMS)

TIMS is de huidige methode voor de marginberekening voor uw effectenrekening. Deze is van toepassing op Amerikaanse aandelen, ETF’s, opties, single stock futures, niet-Amerikaanse aandelen en opties die voldoen aan de ready market test van de SEC. TIMS is een op risico gebaseerde methode die is ontwikkeld door de Options Clearing Corporation (OCC).

De OCC-methodologie maakt gebruik van een optieprijsmodel om opties te herwaarderen en de OCC-scenario’s worden aangevuld met een aantal huisscenario’s van Interactive Brokers. Deze dienen om extra risico’s op te vangen zoals extreme koersbewegingen, geconcentreerde posities en verschuivingen in de impliciete volatiliteit van opties.

Het systeem voert stresstests uit op de portefeuille om de risico’s te evalueren en scant op extreme prijsschommelingen in de markt. Het systeem zal ook een marginopslag toepassen voor grote posities om rekening te houden met het concentratierisico. Concentratierisico’s zijn de risico’s die voortkomen uit het concentreren van een hele portefeuille in enkele (grote) posities. Een negatief resultaat voor een van deze posities kan een grote impact hebben op de waarde van uw portefeuille. Om het concentratierisico te evalueren, voert het systeem een stresstest uit (cf. stresstests) waarbij het een koersschommeling van ±40% projecteert voor de 2 meest risicovolle producten en ±5% voor de overige aandelen. Dit scenario wordt vervolgens gebruikt als marginverplichting. Andere parameters die van invloed kunnen zijn op de marginvereisten zijn:

  • Beweging in implied volatilities (opties): Wanneer deze stijgt, stijgt de marginvereiste ook mee.
  • Grote posities: >1% van alle uitstaande aandelen
  • Dagen tot liquidatie: Als u een grote positie heeft ten opzichte van het gemiddelde volume in dat product, dan brengt het systeem ook een hogere marginvereiste in rekening.

De onderhoudsmargin (marginvereiste positiebehoud) zal hoogstwaarschijnlijk lager zijn dan de initiële margin. Hoeveel hoger de initiële margin is dan de onderhoudsmargin hangt af van of het een Amerikaans of niet-Amerikaans effect is. De initiële margin is 110% van de onderhoudsmargin voor Amerikaanse effecten en 125% voor niet-Amerikaanse effecten.

De Singleton margin-methode wordt gebruikt om aandelen aan stresstests te onderwerpen. Met deze methode worden small cap-aandelen met een gemodelleerde prijsverandering van $500 miljoen marktkapitalisatie aan een stresstest onderworpen. De standaard Singleton methode wordt gebruikt voor stresstests met een gemodelleerde koersverandering van +30% en -25%.

Zodra al deze parameters en scenario’s in aanmerking zijn genomen, selecteert het systeem het scenario met het grootste potentiële verlies en hanteert aan de hand hiervan vervolgens de bijbehorende marginvereiste.

Vanwege de complexiteit is het dus zeer moeilijk om deze verplichting met de hand te berekenen. Ter indicatie voor aandelen: de marginvereisten volgens de TIMS-methode variëren in het algemeen van 15% tot 30%. Waarbij 15% marginvereiste geldt voor de meest gediversifieerde portefeuilles.

 

Standaardportefeuilleanalyse van risico’s (SPAN)

SPAN is een risicogebaseerde marginmethode die is ontwikkeld door de Chicago Mercantile Exchange (CME) en wordt toegepast voor futures en opties. De SPAN-methodologie berekent de marginvereisten door de waarde van de portefeuille te berekenen op basis van een reeks hypothetische marktscenario’s. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de onderliggende prijsbeweging en de impliciete volatiliteit van de opties veranderen. Op basis van die veronderstellingen berekent IB “in-house” scenario’s die rekening houden met extreme prijsbewegingen en de impact die dergelijke bewegingen kunnen hebben op diepe “out-of-the-money” opties. Het scenario dat het grootste verlies voorspelt, wordt de marginvereisten.

Opgelet: IB voorziet het recht om in specifieke situaties af te wijken van de standaard marginvereisten. Dit kan beïnvloed worden door de specifieke samenstelling van een portefeuille en algemene marktomstandigheden.

Voordat u een order verstuurt, kunt u te allen tijde de margin impact van deze mogelijke nieuwe posities inzien. De verschillende handelsplatformen hebben de mogelijkheid om de impact van een transactie op uw marginvereisten te tonen door een preview van de order te bekijken. Hieronder vindt u de instructies per handelsplatform.

Klik met de rechtermuisknop op de order die u wilt bekijken en selecteer ‘Controleer Margin Impact’.

Het voorbeeldvenster toont de impact van deze transactie op uw totale marginpositie in de rechter benedenhoek, in de kolom ‘Verschil’. Zoals in dit voorbeeld te zien is, zijn de marginvereisten voor het kopen van deze future 1267 EUR initiële margin en 1152 EUR onderhoudsmargin.

Klik op ‘Preview’ in de linker benedenhoek om een voorbeeld van de order te zien. Er klapt een veld uit met een overzicht van de margin impact die deze transactie heeft op deze portefeuille.

U kunt op het pictogram rechtsonder klikken om de margin impact te bekijken.

Zoals u kunt zien, komt er een pop-up op uw scherm om u de margin impact van deze transactie te tonen.

 

 

Controleer margin impact voor huidige posities

Om de margin van uw posities in de LYNX Trading App of in LYNX+ te controleren, zijn andere stappen nodig zoals hieronder uitgelegd. Daarnaast kunt u de margin impact van uw huidige (of vorige) posities controleren door vanuit het Account Management een Marginrapport te downloaden. In tegenstelling tot de instructies hieronder, is een Marginrapport geen real time indicatie van de huidige marginvereisten.

U kunt met de rechtermuisknop klikken op de positie die u wenst te controleren en op de pijl onderaan klikken om dit menu uit te breiden.

Hierdoor zullen andere opties verschijnen en kunt u navigeren naar Financiële Instrument Info > Toon Margin Impact.

Een klein venster toont wat er met uw portefeuille gebeurd indien u deze positie sluit. In de kolom ‘Verschil’ ziet u wat deze specifieke order met uw marginvereisten doet.

Om de huidige marginvereisten per positie in LYNX+ te kunnen bekijken, kan een test-sluitingsorder worden aangemaakt om de order preview en de margin impact te bekijken. Een sluitingsorder verwijdert een positie uit de portefeuille en heeft daardoor invloed op de marginvereisten (normaal gesproken verminderen die vereisten). Door zo’n sluitingsorder te creëren en de margin impact te openen, kunt u de marginvereisten voor die specifieke positie zien. U hoeft de order alleen maar te bekijken en niet daadwerkelijk te versturen.

Om de huidige marginvereisten per positie in uw LYNX Trading App te kunnen bekijken, kan een test-sluitingsorder worden aangemaakt om de order preview en de margin impact te bekijken. Een sluitingsorder verwijdert een positie uit de portefeuille en heeft daardoor invloed op de totale marginvereisten (normaal gesproken verminderen deze vereisten). Door zo’n sluitingsorder aan te maken en de margin impact te openen, kunt u de marginvereisten voor die specifieke positie zien. U hoeft het order alleen maar te previewen en niet daadwerkelijk te versturen.

Nadat u op de knop Preview heeft geklikt, wordt de wijziging in de marginvereisten als gevolg van het sluiten van de positie weergegeven.

 

Check Margin Impact per Ticker

Om de margin van uw posities in de LYNX Trading App of in LYNX+ te controleren, zijn andere stappen nodig zoals hieronder uitgelegd. Daarnaast kunt u de margin impact van uw huidige (of vorige) posities controleren door vanuit het Account Management een Marginrapport te downloaden. In tegenstelling tot de instructies hieronder, is een Marginrapport geen real time indicatie van de huidige marginvereisten.

U kunt met de rechtermuisknop klikken op de positie die u wenst te controleren en op de pijl onderaan klikken om dit menu uit te breiden.

Hierdoor zullen andere opties verschijnen en kunt u navigeren naar Financiële Instrument Info > Toon Margin Impact.

Zoals te zien op onderstaande afbeeldingen is dit ook mogelijk voor opties en/of futures.

Om de huidige marginvereisten per positie in LYNX+ te kunnen bekijken, kan een test-sluitingsorder worden aangemaakt om de order preview en de margin impact te bekijken. Een sluitingsorder verwijdert een positie uit de portefeuille en heeft daardoor invloed op de marginvereisten (normaal gesproken verminderen die vereisten). Door zo’n sluitingsorder te creëren en de margin impact te openen, kunt u de marginvereisten voor die specifieke positie zien. U hoeft de order alleen maar te bekijken en niet daadwerkelijk te versturen.

Om de huidige marginvereisten per positie in uw LYNX Trading App te kunnen bekijken, kan een test-sluitingsorder worden aangemaakt om de order preview en de margin impact te bekijken. Een sluitingsorder verwijdert een positie uit de portefeuille en heeft daardoor invloed op de totale marginvereisten (normaal gesproken verminderen deze vereisten). Door zo’n sluitingsorder aan te maken en de margin impact te openen, kunt u de marginvereisten voor die specifieke positie zien. U hoeft het order alleen maar te previewen en niet daadwerkelijk te versturen.

Zoals te zien is op de onderstaande afbeeldingen is deze functie ook beschikbaar voor opties en futures.

 

Risk Navigator

Het TWS-platform biedt vele tools. Een van de meest complexe en meest flexibele instrumenten is de Risk Navigator. U kunt de Risk Navigator gebruiken om snel een overzicht te krijgen van de marginvereisten voor elk van uw posities.

U kunt dan klikken op het tabblad ‘Margin Sensitivity’ en ‘Position size’ selecteren. Aan de rechterkant vindt u de verandering in marginvereisten voor het sluiten van elke positie. Dit is een goede manier om uw marginvereisten te vergelijken wanneer u liquiditeit nodig heeft om gedwongen liquidatie te voorkomen.

De Risk Navigator is niet toegankelijk via LYNX+.

De Risk Navigator is niet toegankelijk via de mobiele Trading applicatie.