Chat with us, powered by LiveChat

Geldigheidsduur Order

De geldigheidsduur van een order bepaalt de periode waarvoor de order inligt voordat deze geannuleerd wordt. LYNX biedt u de mogelijkheid om orders te voorzien van verschillende geldigheidsduren. De selectie van beschikbare geldigheidsduren is afhankelijk van een combinatie van het ordertype, de ondersteunende beurs en het type product. Hieronder wordt uitgelegd welke geldigheidsduren beschikbaar zijn in het handelsplatform en wat elke geldigheidsduur inhoudt.

Overzicht van de geldigheidsduren in het handelsplatform

DAY staat voor een dagorder. Een dagorder wordt geannuleerd als deze niet is uitgevoerd aan het einde van een handelsdag.GTC staat voor Good Til Cancelled. Een GTC order blijft actief in het handelsplatform en op de beurs totdat de order wordt uitgevoerd of geannuleerd. GTC orders zullen automatisch geannuleerd worden onder de volgende voorwaarden:

  • Als een Corporate Action voor een bepaald effect resulteert in een aandelensplitsing, ruil voor aandelen of distributie van aandelen;
  • Als u 90 dagen niet inlogt op uw LYNX rekening;
  • Aan het einde van het kalenderkwartaal na het huidige kwartaal. Als u bijvoorbeeld op 27 januari 2016 een GTC order heeft ingelegd, dan zal deze aan het einde van het tweede kwartaal van 2016 automatisch geannuleerd worden. In dit specifieke geval is dat donderdag 30 juni 2016. Als de laatste dag van het desbetreffende kwartaal geen handelsdag is, dan zal de annulering plaatsvinden op de laatste handelsdag van het kwartaal. Als de laatste dag van het kwartaal bijvoorbeeld op een zondag valt, dan worden de GTC orders geannuleerd op de daaraan voorafgaande vrijdag.
  • Orders die zijn aangepast, krijgen een nieuwe vervaldatum toegewezen in overeenstemming met het einde van het kwartaal volgend op het lopende kwartaal.

Orders die langer dan een dag geldig zijn, worden niet aangepast voor dividenduitkeringen. Als u uw order automatisch wilt aanpassen op de ex-dividenddatum, kunt u overwegen om een GTD (Good Til Date) of GAT (Good After Time/Date)1 order, of een combinatie van deze twee, te gebruiken.

Voor beurzen die geen “native” GTC orders accepteren, worden GTC orders gesimuleerd door de desbetreffende order elke handelsdag opnieuw in te dienen bij het openen van de beurs.

OPG staat voor Opening. Een OPG geldigheidsduur kunt u gebruiken om een Market On Open (MOO) order of een Limit On Open (LOO) order te verzenden. Hiermee kunt u deelnemen aan de openingsveiling van een specifieke beurs. Indien u dit wilt, is het belangrijk dat u de order naar de desbetreffende specifieke beurs verstuurt en niet SMART.
IOC staat voor Immediate Or Cancel. Het deel van een IOC order dat niet direct uitgevoerd kan worden zodra de order naar de beurs wordt verstuurd, wordt geannuleerd.

GTD staat voor Good Till Date. Een GTD order blijft actief in het handelsplatform en op de beurs totdat deze wordt uitgevoerd of tot het sluiten van de markt op de opgegeven datum. Als u GTD als geldigheidsduur selecteert, kunt u zowel een expiratiedatum als expiratie tijdstip opgeven. U kunt deze geldigheidsduur gebruiken als u bijvoorbeeld RDSA aandelen wilt kopen vanwege het hoge dividend. U geeft een limietorder op, maar als deze op 9 februari 2016 om 17:29:55 nog niet uitgevoerd is, dan wilt u dat de order geannuleerd wordt, omdat op 10 februari 2016 het aandeel ex dividend gaat. Dit kunt u als volgt instellen in het handelsplatform, zie onderstaande afbeelding:

Geldigheidsduur 2_2016

De kolommen Expiratiedatum en Expiratietijd staan niet standaard in uw handelsplatform. U kunt hier lezen hoe u kolommen kunt toevoegen.


FOK staat voor Fill or Kill. Als de gehele order niet direct uitgevoerd kan worden zodra deze naar de beurs is verstuurd, wordt de gehele order geannuleerd. Deze geldigheidsduur kunt u gebruiken als u een kortstondige gelegenheid in de markt ziet, maar alleen een positie wilt innemen indien u een minimumaantal aandelen of opties kunt krijgen. De FOK geldigheidsduur is ontworpen om ervoor te zorgen dat beleggers geen ongewenste deeluitvoering krijgen. Als de gehele order niet direct gevuld kan worden op het moment dat deze naar de beurs wordt verstuurd, dan wordt de order in zijn geheel geannuleerd door het systeem.


DTC staat voor Day Til Cancelled. Een DTC order is vergelijkbaar met een DAY order, maar waar een DAY order aan het einde van de dag wordt geannuleerd en verwijderd uit uw handelsscherm, wordt een DTC order gedeactiveerd aan het einde van de dag. Dit betekent dat de order wordt geannuleerd op de beurs, maar in uw handelsscherm blijft staan zodat u de order op een later moment opnieuw kunt versturen naar de beurs door op de V van verzenden te klikken.

Tot slot kunt u onder de beschikbare geldigheidsduren een vinkje zetten bij Voer uit buiten Reguliere Handelstijden” of Sta Voor Opening Toe”. Als u een vinkje zet bij « Voer uit buiten Reguliere Handelstijden » kan uw order zowel tijdens als buiten de reguliere handelstijden worden uitgevoerd (en/of getriggerd in het geval van een STP of andere trigger ordertype). Deze optie is niet voor alle producten en/of beurzen beschikbaar.

Als u een vinkje zet bij « Sta Voor Opening Toe » kan uw order voor de opening van de beurs reeds uitgevoerd worden.

LET OP: er zijn risico’s verbonden aan het handelen buiten de reguliere handelstijden (zoals verminderde liquiditeit, toenemende volatiliteit en bredere richtlijnen voor het terugdraaien van een transactie) waar beleggers zich bewust van moeten zijn en welke zij bereid moeten zijn te accepteren indien zij orders verzenden die actief zijn buiten de reguliere handelstijden.

1 Een GAT (Good After Time/Date) order is geen apart te kiezen geldigheidsduur, maar een conditionele market order, waarbij u een conditie voor de starttijd opgeeft. Meer informatie over conditionele orders kunt u hier  vinden.