Chat with us, powered by LiveChat

Gecorrigeerde cashsaldo berekenen bij onderpand van short posities

Dit artikel laat zien hoe de eventuele rente wordt berekend op het moment dat u short aandelen posities in portefeuille heeft. Normaliter betaalt u rente over negatieve cashsaldi. Dit betekent dan dat u op margin handelt en daarvoor geld geleend heeft. Op het moment dat u short gaat, ontvangt u cash als onderpand van deze short positie, ook wel cash collateral genoemd. Dit betekent dat uw cashsaldo dus toeneemt. Toch wordt deze cash collateral niet meegerekend om te bepalen of u rente dient te betalen over negatieve cashsaldi. Een overzicht van de geldende rentarieven, kan u hier terugvinden.

De te betalen rente wordt op een dagelijkse basis bijgehouden en op de derde werkdag van de volgende maand afgetrokken van het cashsaldo op uw rekening. Deze rente wordt berekend over het gecorrigeerde cashsaldo van iedere afzonderlijke valuta. Het gecorrigeerde cashsaldo wordt berekend via de formule:

Gecorrigeerde cashsaldo = Eindsaldo gesetteld cash – Onderpand van short posities

U ziet dat het onderpand van short posities (cash dat u ontvangt bij het short gaan) niet mee wordt genomen in de bepaling of u rente moet betalen. Een positieve cashpositie betekent dus niet altijd dat u geen interest betaalt. Als u shortposities in portefeuille heeft dan wordt de ontvangen cash collateral hier nog van afgehaald in de interestberekening.

Hieronder een praktijkvoorbeeld met twee portefeuilles, allereerst één zonder shortposities en één met een shortpositie van 50 aandelen Microsoft ter waarde van $100,00 per stuk. De ontvangen cash collateral van deze shortpositie is 50 x 100,00 = 5.000 USD.

Portefeuille exclusief Shortpositie

Totale waarde in EUR: 10.000 EUR
Long aandelen Apple: 4.000 USD
Short aandelen: n.v.t.
EUR cash: 10.000 EUR
USD cash: 1.000 USD

 

De Amerikaanse aandelen Apple zijn in dollars afgerekend. Er is niet voor gekozen om voor- of achteraf euro’s om te wisselen in dollars. Hierdoor blijft de cashpositie in euro staan op 10.000 EUR en worden de dollars geleend à 4.000 USD, hierover wordt interest betaald.

Portefeuille inclusief Shortpositie

Totale waarde in EUR: 10.000 EUR
Long aandelen Apple: 4.000 USD
Short aandelen Microsoft: -5.000 USD
EUR cash: 10.000 EUR
USD cash: 1.000 USD

 

Voor de short transactie op Microsoft is cash ontvangen (cash collateral), namelijk 5.000 USD. Hierdoor zien we dat de negatieve cashpositie in USD nu +1.000 USD is geworden (-4.000 + 5.000 = 1.000). Dit betekent niet dat er automatisch geen interest meer betaald moet worden. Daarvoor wordt namelijk (dagelijks) gekeken naar het gecorrigeerde cashsaldo.

Berekening Gecorrigeerde Cashsaldo(1) n.a.v. voorbeeld.

Stel dat de slotkoers van MSFT op de betreffende dag 95 USD bedroeg.

De cash collateral wordt dan als volgt bepaald: voor effecten genoteerd in USD is de collateral gelijk aan 102% van de slotkoers van het aandeel van de voorlaatste handelsdag (naar boven afgerond tot hele dollars(2).

Cash collateral per aandeel = 95 USD x 102% = 96,9 USD, afgerond naar boven op hele dollars is dit 97 USD.

Totale cash collateral = 97 USD x 50 aandelen = 4.850 USD.

Gecorrigeerde cashsaldo = 1.000 USD – 4.850 USD = -3.850 USD.

Het gecorrigeerde cashsaldo is dus negatief, omdat de cash collateral van de shortpositie wordt uitgesloten. Er wordt dus nog steeds interest betaald. In dit geval over een bedrag van -3.850 USD.

1Let op; Hier laten we de berekening van de short fee rate buiten beschouwing.
2Let op; Dit betreft een algemeen bekende richtlijn in de markt, hoewel deze verschilt per valuta. In deze tabel vindt u de berekening voor diverse valuta’s:

Valuta Berekening
USD 102%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 1.00 USD
CAD 102%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 1.00 CAD
EUR 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 EUR
CHF 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 CHF
GBP 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 GBP
SEK 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 SEK
AUD 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 AUD
HKD 105%; afgerond naar boven tot dichtstbijzijnde 0.01 HKD

Het rekeningafschrift toont in feite twee standaardsecties die betrekking hebben op rente: ‘Rente Opbouw’ (‘Interest Accruals’) en ‘Rente’ (‘Interest’). De te betalen (of te ontvangen) rente wordt dagelijks berekend over cashposities en wordt dan eerst opgebouwd in plaats van elke dag direct contant te worden betaald.

De opgebouwde rente op de 10e wordt bijvoorbeeld afgeleid van de overnight-posities aan het einde van de 9e enzovoort. De opgebouwde rente op een dagoverzicht is dus van toepassing op de dag ervoor. Elke maand wordt rente opgebouwd die uiteindelijk in de eerste week van de volgende maand contant wordt betaald.

De sectie Rente Opbouw (ofwel te betalen / te ontvangen rente) is dus een boekhoudkundige methode. De daadwerkelijke betaling van rente in contanten vindt plaats op de derde handelsdag van de volgende maand waarop het opgebouwde rentesaldo weer op nul wordt gezet.

Gecorrigeerd Cashsaldo op uw Rekeningafschrift

Het gecorrigeerde cashsaldo zoals beschreven in dit artikel kan niet worden teruggevonden op de rekeningafschriften. Rekeningafschriften geven alleen de totale cashsaldo weer en kunnen daarom ook contant onderpand van shortposities bevatten.

Minimumbedrag Opgebouwde Rente

Opgebouwde rentebedragen worden alleen weergegeven als deze hoger zijn dan 1.00 USD (of een equivalent hiervan).