Chat with us, powered by LiveChat

Waarom krijg ik de foutmelding: “Cancel parent on new cancelling order”?

Wanneer u een order met een parent-child relatie wenst te annuleren, doet u dat door niet het child order te annuleren maar wel de overkoepelende parent order. Op die manier zal het geannuleerde parent order er voor zorgen dat alle orders, deel uitmakende van deze groep en gekoppeld aan de parent order, mee uit de markt worden gehaald. Logischerwijs zal de desbetreffende foutmelding op die manier niet meer voorkomen.

Nu we de foutmelding beter begrijpen, kan er dieper worden ingegaan op wat exact parent en child orders zijn en wanneer ze gebruikt kunnen worden.

Bij aankoop van een groot blok aandelen, kan er een opsplitsing gemaakt worden bij de uitvoering door een transactie op te splitsen in kleinere partijen (bekend als de zogenaamde child orders). Een parent order wordt gewoonlijk gebruikt in veel algoritmische handelsstrategieën om een transactie te structureren. Zo kan bijvoorbeeld een TWAP-algoritme (Time Weighted Average Price) worden gebruikt om het moederorder voor 100.000 aandelen op te splitsen in 10 child orders van elk 10.000 aandelen, die met gespecificeerde tijdsintervallen in de loop van verschillende uren of dagen worden uitgevoerd. Een volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP) algoritme zou echter de parent order verdelen in child orders met verschillende omvang, gebaseerd op het historische gemiddelde handelsvolume van de aandelen op een bepaald tijdstip.

De relatie tussen parent/child orders wordt getoond via het Key veld 1 in de Tickets, Orders en Transacties panelen . Elke nieuwe child order wordt opeenvolgend genummerd en gekleurd om de relatie met de originele order aan te geven.

1