Chat with us, powered by LiveChat

Expiratie DAX en ESTX50 opties

Veelvuldig vragen beleggers zich af wanneer een bepaalde optie expireert en hoe een geëxpireerde optiepositie wordt afgewikkeld. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de beurs waar het optiecontract wordt verhandeld, de onderliggende waarde en eventueel de handelsklasse. In dit artikel bespreken we de expiratie en afwikkeling van DAX en Euro Stoxx 50 indexopties die via EUREX worden verhandeld.

Hieronder bespreken we allereerst hoe de expiratieprijs tot stand komt. Vervolgens behandelen we de stijl van opties, de afwikkelingsmethoden en de verschillende handelsklassen die beschikbaar zijn voor DAX en Euro Stoxx 50 indexopties.

De expiratieprijs is de koers waartegen geëxpireerde opties worden afgewikkeld. Voor Euro Stoxx 50 indexopties wordt de expiratieprijs berekend door de gemiddelde prijs van de Euro Stoxx 50 index tussen 11:50 en 12:00 uur te nemen. Dit gemiddelde wordt berekend door weer het gemiddelde van alle verhandelde prijzen binnen deze tijdstippen te nemen. Om 12:00 uur zijn de opties geëxpireerd en is het niet meer mogelijk om in desbetreffende opties te handelen. Met behulp van de Times & Sales kunt u zelf de expiratieprijs berekenen. In onderstaand voorbeeld neemt u het gewogen gemiddelde van alle prijzen tussen 11:50:00 en 12:00:00. U komt dan uit op een gewogen gemiddelde van 2875.02. Zie ook de website van EUREX.

Expiratie DAX en Euro Stoxx50 indexopties Times & Sales 1

Voor DAX indexopties wordt de expiratieprijs anders berekend. Hier vindt van 13:00 tot 13:05 uur een veiling plaats in de aandelen die deel uitmaken van de DAX-index. Op basis van de openingsprijs na de veiling van alle DAX aandelen, wordt de settlementprijs van de DAX-index berekend. Deze prijs wordt op een later tijdstip door EUREX bekend gemaakt.

De twee meest gangbare uitoefenstijlen zijn Amerikaanse stijl en Europese stijl. Deze naamgeving heeft niets te maken met de plaats waar de opties verhandeld worden, maar met de wijze van optieafwikkeling. Bij Amerikaanse stijl opties vindt fysieke levering plaats. Dit betekent dat de onderliggende waarde in aandelen wordt geleverd op de expiratiedatum.

Bij Europese stijl opties vindt geen fysieke levering plaats, maar cash settlement: de waarde van de optie wordt cash afgerekend op expiratiedatum. Bij Amerikaanse stijl opties is het mogelijk om over te gaan tot early exercise. Dit houdt in dat de houder van de call- of putoptie op ieder moment zijn recht kan uitoefenen (dus al vóór de expiratiedatum) en daarmee voortijdig de aandelen kan opvragen of overgaan tot levering.

Europese stijl opties worden op expiratiedatum cash gesetteld. AEX indexopties zijn van Europese stijl.

Tijdens de afwikkeling van opties wordt onderscheid gemaakt tussen cash settlement en fysieke levering. Bij cash settlement wordt het verschil tussen de uitoefenprijs en de expiratieprijs in geld (cash) verrekend. Bij fysieke levering wordt de onderliggende waarde waarop het optiecontract betrekking heeft, daadwerkelijk geleverd. Zowel DAX als Euro Stoxx 50 indexopties worden cash gesetteld.

Bovenstaande informatie is ook terug te vinden in de effectbeschrijving in het LYNX handelsplatform. Om de effectbeschrijving te bekijken, klikt u twee keer met uw linkermuisknop op het gewenste product. Hieronder ziet u voorbeelden van een Euro Stoxx 50 optie  1 en DAX indexoptie 2.

1
2
Let bij deze opties goed op de hefboom. Deze is namelijk niet gelijk aan 100, zoals u waarschijnlijk gewend bent bij een AEX-index optie. Voor Euro Stoxx 50 opties geldt een hefboom van 10, bij DAX opties is deze 5. Dit is te verklaren door de veel hogere stand van beide indices ten opzichte van de AEX-index.

Voor de DAX en Euro Stoxx 50 index zijn zowel week- als maandopties beschikbaar. U ziet dat in het handelsplatform duidelijk wordt aangegeven wanneer het een maandoptie betreft. De geel aangegeven expiratiedata zijn weekopties 1.

Expiratie DAX en Euro Stoxx50 indexopties 4
1