Chat with us, powered by LiveChat

Verbod op investeringen met betrekking tot clustermunitie

Het is LYNX verboden om investeringen mogelijk te maken in bedrijven die clustermunitie produceren, verkopen of verdelen.

Concreet bestaat een clusterbom uit een huls met daarin een groot aantal kleine bommetjes, die we submunities noemen. Deze worden door vliegtuigen gedropt en exploderen wanneer ze in contact komen met de grond. Ook kan het raken van een object raken of activatie via een tijdsmechanisme een trigger zijn. Doordat de kleinere bommen in een clusterbom zich verspreiden, kunnen ze een groot gebied bestrijken en enorme schade aanrichten.

Volgens het “verbod op beleggingen in clustermunitie” is het verboden om te investeren in ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren. Het verbod geldt voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen. Dit zijn banken, beheerders, beleggingsinstellingen (zoals LYNX), beleggingsondernemingen, financiële ondernemingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Dit is bij wet vastgelegd.

Financiële ondernemingen  moeten adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat ze: transacties (laat) uitvoeren in of niet-vrij verhandelbare deelnemingen neemt in deze bedrijven. Om die reden is het LYNX dus verboden investeringen mogelijk te maken in bedrijven die clustermunitie produceren, verkopen of verdelen.

Meer informatie over het investeringsverbod clustermunitie is te vinden op de site van de AFM