Chat with us, powered by LiveChat

OCA Groep

In het geval dat u uw order al naar de beurs heeft verstuurd en ook al daadwerkelijk uitvoering heeft gekregen, kunt u geen directe bracketorder (winst- en stoplossorder) meer toevoegen. Mocht u toch een winst- en stoplossorder tegelijkertijd op willen geven, dan kunt u dit doen middels de hulp van de OCA Groep. Het doel is dat slechts één order van de aangemaakte OCA Groep zal worden uitgevoerd en dat de overige order(s) automatisch door het systeem worden geannuleerd. Hiermee voorkomt u dat ongewenst een order open blijft staan.

 

Wanneer u in het handelsplatform niet beschikt over de kolom OCA Groep, dan kunt u deze kolom toevoegen aan het handelsplatform door de instructies te volgen welke hier staan beschreven. U kunt de kolom OCA Groep toevoegen door te klikken op het tabblad Order Kolommen 1 en vervolgens in het witte vak onder Beschikbare Kolommen “OCA Groep” in te typen 2. De OCA Groep valt onder de groep Order Attributen.

OCA Groep 12_4_1
1
2

De OCA Groep kan uitkomst bieden wanneer u op een bestaande (short) positie in uw portefeuille alsnog een limiet- en stoplossorder wilt toevoegen. De OCA Groep kan uiteraard ook uitkomst bieden voor andere doeleinden. In dit artikel beperken wij onze uitleg tot het toevoegen van een bracket order aan een bestaande positie middels de OCA Groep.

In dit voorbeeld gaan wij ervan uit dat reeds een positie is ingenomen in het aandeel Philips. Bij het innemen van de positie is geen gebruik gemaakt van een automatische bracket order. Zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven, bezitten wij reeds 250 aandelen Philips.

OCA Groep 12_4_2

Bij nader inzien willen wij toch een bracket order opgeven, met als doel de huidige positie te beschermen. U creëert hiervoor twee verkooporders door tweemaal te klikken op de biedprijs. In de meeste gevallen zal gekozen worden voor een limietorder (winst) en een stoplossorder. De limietorder stellen wij in op €24,50 1 (ongeveer €1,- boven de huidige koers) en de stoplossorder stellen wij in op €22,50 2 (ongeveer €1,- onder de huidige koers). De huidige koers van Philips is ongeveer €23,50.

OCA Groep 12_4_3
1
2

Om de orders aan elkaar te koppelen dient u in de kolom OCA Groep twee dezelfde kenmerken op te geven. U kunt hiervoor gebruikmaken van cijfers, letters of een combinatie van cijfers en letters. Belangrijk is dat de kenmerken exact hetzelfde zijn zodat het systeem ziet dat de orders bij elkaar horen. In onderstaande afbeelding gebruiken wij het kenmerk lynx123 1.
OCA Groep 12_4_4
1
2

De twee orders dienen afzonderlijk van elkaar verzonden te worden naar de beurs door te klikken op de V 2 van verzenden. Zodra een van de twee orders wordt uitgevoerd, zal de andere order binnen de OCA Groep worden geannuleerd en verwijderd. Met behulp van deze methode voorkomt u dat onverhoopt een order open blijft staan.

Er zit geen maximum op het aantal OCA Groepen wat u kunt aanmaken of activeren. U kunt ongelimiteerd gebruikmaken van een OCA Groep. Het is echter cruciaal dat u bij een actieve OCA Groep, een ander kenmerk gebruikt. Hiermee voorkomt u dat onbedoeld (verkeerde) orders met elkaar worden gekoppeld. Wanneer een OCA Groep uit het systeem is verwijderd, ten voorbeeld lynx123 (zoals besproken in het bovenstaande voorbeeld), kunt u dit kenmerk opnieuw gebruiken bij een eventuele nieuwe OCA Groep.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX