Chat with us, powered by LiveChat

Betaal ik rente als een systeem dat in Amerikaanse futures handelt negatief staat?

Ja, wanneer u een systeem volgt dat in dollargenoteerde effecten handelt, betaalt u over het negatieve saldo op uw dollarrekening debetrente. De debetrente bedraagt 2,5% op jaarbasis (peildatum 1 februari 2016).

LYNX Vermogensbeheer werkt met het principe van een multivalutarekening. Dit betekent dat het mogelijk is om in meerdere valuta’s te handelen. Bij een transactie in een effect dat in een andere valuta dan euro’s noteert, worden niet automatisch
euro’s omgewisseld in die specifieke valuta. Dit heeft als voordeel dat u zelf het moment kunt bepalen om al dan niet te salderen.

Een voorbeeld:
Stel, u doet mee aan het systeem Pascal, dat in de Amerikaanse S&P 500 future handelt. Deze future wordt afgerekend in Amerikaanse dollars. De eerste uitgevoerde transactie levert een verlies op van $ 500. U staat op dat moment $ 500
negatief. Precies een week later sluit het systeem een winstgevende transactie met $ 750 winst. Uw dollarsaldo is nu $ 250 positief. U betaalt over de periode van een week debetrente over het bedrag van $ 500.

U betaalt alleen debetrente wanneer u negatief staat in Amerikaanse dollars en op de laatste handelsdag van het jaar saldeert LYNX Vermogensbeheer de Amerikaanse dollars voor alle rekeninghouders zodat u enkel nog euro’s op de rekening heeft staan.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX