Chat with us, powered by LiveChat

Verhoogde marginvereisten door Amerikaanse verkiezingen

Begin november 2020 vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. De hogere “implied volatility” van opties impliceert reeds dat de volatiliteit in die periode zal toenemen. LYNX en Interactive Brokers delen dit marktsentiment. Naar aanleiding hiervan worden marginvereisten de komende periode geleidelijk verhoogd. Een verhoging van marginvereisten is een beschermingsmechanisme om zowel de belegger als de broker te beschermen tegen grote verliezen die de initiële inleg eventueel overschrijden.

Om beleggers te beschermen tegen hoge volatiliteit worden de marginvereisten verhoogd met 35% bovenop de huidige standaardeisen. Dit geldt zowel voor de initiële marginvereisten (initial margin) als voor de onderhoudsmarginvereisten (maintenance margin). Ter illustratie nemen we een marginrekening met aandeel XYZ en standaardmarginvereisten van 50% initiële margin en 25% onderhoudsmargin. Op het moment dat deze vereisten met 35% zijn verhoogd, betreft de intiële margin 67,5% en de onderhoudsmargin 33,75%. Ook portfolio marginrekeningen vallen hieronder.

De implementatie gebeurt geleidelijk. Stapsgewijs worden de marginvereisten verhoogd. Ten eerste worden de initiële marginvereisten dagelijks geleidelijk verhoogd, beginnend op 28 september. Op 23 oktober bedraagt de initiële margin de gewenste 67,5%. De toename van de onderhoudsmargin start op 5 oktober. Op 30 oktober bedraagt de onderhoudsmargin de gewenste 33,75%. In deze perioden worden de nieuwe vereisten op dagelijkse basis ingevoerd nadat de beurs in New York is gesloten. De volgende handelsdag zijn de verhogingen dan actief.

Reg. T Marginrekeningen en Portfolio Marginrekeningen Huidige vereisten Nieuwe vereisten
Initiële margin (initial margin) 50% 67,5%
Onderhoudsmargin (maintenance margin) 25% 33,75%

Wat betekent dit concreet voor u?

Op het moment dat u met uw rekening op margin handelt (met geleend geld belegt), kunt u hiermee in aanraking komen. Kijk daarvoor naar de samenstelling van uw portefeuille. Als u bijvoorbeeld uitsluitend long aandelen bezit, dient u te kijken naar uw cashposities. Als deze cashposities (wellicht in verschillende valuta’s) positief zijn, heeft u uw aandelen volledig zelf gefinancierd en dus geen gelden geleend. Als u bijvoorbeeld shortposities, geschreven opties en/of negatieve cashposities heeft dan handelt u op margin. Als u een cashrekening heeft, of als u alle posities op uw marginrekening zelf heeft gefinancierd, verandert er niets.

Doordat ten eerste de initiële marginvereisten worden verhoogd, ziet u dit eerst terug in uw Huidige Beschikbare Liquide Middelen (Current Available Funds). Dit is het bedrag waarmee u op dit moment nieuwe (margin)posities kunt aangaan. Er kunnen geen liquidaties plaatsvinden op basis van negatieve Huidige Beschikbare Liquide Middelen. Pas als de onderhoudsmarginvereisten worden verhoogd, loopt u eventueel het risico om geliquideerd te worden mits u niet aan de nieuwe eisen kunt voldoen. Dit ziet u terug in uw Huidige Beschikbare Liquiditeit (Current Excess Liquidity). Op het moment dat deze parameter negatief is, kunt u niet meer aan de marginverplichtingen voldoen en kunt u geliquideerd worden. Zoals gezegd worden de nieuwe marginvereisten stapsgewijs ingevoerd en heeft u voldoende de tijd om dit in de gaten te blijven houden. U heeft zelf de controle over uw portefeuille en u heeft meerdere mogelijkheden om eventueel uw liquiditeiten te verhogen. U kunt bijvoorbeeld gelden bijstorten, of uw marginverplichtingen verlagen door zelf al posities af te bouwen of te sluiten. Hieronder vindt u verwijzingen naar onze artikelen omtrent de bestedingsruimte in het professionele handelsplatform (TWS) en in LYNX+.

Onze partner Interactive Brokers behoudt zich het recht voor om extra aanpassingen door te voeren op alle, of bepaalde producten wanneer dit genoodzaakt is gezien de verhoogde volatiliteit. Deze aanpassing kan dus zowel betrekking hebben op het standaard marginmodel als op nieuwe marginvereisten die worden ingevoerd.


Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX