Chat with us, powered by LiveChat

Wat zijn de overige risico’s van het LYNX Rendement Fonds?

De overige risico’s bij deelname aan het LYNX Rendement Fonds zijn als volgt:

Inflatierisico
Dit is het risico dat de koopkracht van het in het LYNX Rendement Fonds (het Fonds) belegde bedrag kan afnemen in geval van geldontwaarding.

Risico’s van macro- en meso-economische en geopolitieke aard
Het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in economische, geopolitieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico’s) en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten door toedoen van voornoemde factoren. Dit kan illiquiditeit van de daaraan gekoppelde financiële instrumenten tot gevolg hebben.

Risico van (fiscale) wetswijzigingen
Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX