Chat with us, powered by LiveChat

Overige Corporate Actions

Corporate Actions kunnen de aandelenstructuur wijzigen van het bedrijf. Hierdoor kunnen de stemrechten van aandeelhouders worden beïnvloed.

Meestal worden Corporate Actions bepaald door de Raad van Bestuur van het bedrijf en wordt hierover gestemd op de aandeelhoudersvergadering. Deze kunnen op verschillende manier gestructureerd worden en het is belangrijk voor u als aandeelhouder om u hierover voldoende te informeren.

Overige Corporate Actions

Hier kan u meer informatie terugvinden rond de meest voorkomende Corporate Actions:

Kapitaalverhogingen

Door nieuwe aandelen uit te geven aan aandeelhouders, wordt het kapitaal van een onderneming verhoogd. Gewoonlijk worden hiervoor inschrijvingsrechten toegekend aan de huidige aandeelhouders die deze aandelen in het bezat hadden voor een bepaalde datum. Door hun rechten in te wisselen voor deze nieuwe aandelen, behouden zij hun aandeel in het aandelenkapitaal. Inschrijvingsrechten kunnen vaak via de beurs worden verhandeld om zo bestaande rechten te verkopen of resterende rechten te kopen. Een andere mogelijkheid is de uitgifte van gratis aandelen door omzetting van kapitaalreserves in gestort kapitaal. Bestaande aandeelhouders ontvangen hierbij kosteloos aandelen om hun aandeel te behouden. Houders van derivaten komen niet in aanmerking voor kapitaalverhogingen of inschrijvingsrechten.

Kapitaalverlagingen

Een kapitaalverlaging gebeurt vaak via het schrappen van bestaande aandelen of door de terugkoop van aandelen door het bedrijf zelf. Hierdoor daalt het uitstaand kapitaal van het bedrijf en worden toekomstige winsten verdeeld onder een kleiner aantal aandelen.

Stock Split

Bij een Stock Split wordt het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf groter, terwijl de prijs van het aandeel met een zelfde factor zal verkleinen. Bij een 2:1 stock split, zal het aantal uitstaande aandelen dus verdubbelen (x2), terwijl de prijs wordt gehalveerd (/2). Hierdoor behoudt u dus dezelfde notionele waarde in het bedrijf. Bedrijven kunnen deze stock split aankondigen om de verhandelbaarheid te vergroten van het aandeel.

Reverse Split

Bij een Reverse Split wordt het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf kleiner, terwijl de prijs van het aandeel met een zelfde factor zal stijgen. Bij een 1:2 Reverse Split, zal het aantal uitstaande aandelen dus halveren (/2), terwijl de prijs wordt verdubbeld (x2). Hierdoor behoudt u dus dezelfde notionele waarde in het bedrijf. Bedrijven kunnen deze Reverse Split aankondigen indien de prijs van het aandeel sterk is gezakt.

Aankoop eigen aandelen

De aankoop van eigen aandelen wordt beslist door de aandeelhouders op de aandeelhoudersvergadering. Dit kan gebeuren in de open markt, of via een Tender Offer op deze aandelen aan een bepaalde prijs.

Spin Off

Een spin-off of verzelfstandiging van een onderneming is de afsplitsing van een bedrijfsonderdeel door de moederonderneming. Het bedrijfsonderdeel wordt zo een eigen entiteit. Meestal krijgt u als bestaande aandeelhouder een vooraf bepaald aantal aandelen in deze nieuwe eniteit.

Fusies & Overnames

Een fusie voegt twee bestaande bedrijven samen tot één nieuw groter bedrijf. Dit kan op heel wat verschillende manier tot stand gebracht worden.

Bij een overname wordt een bestaand bedrijf opgenomen in een ander bedrijf. Hierdoor ontstaat ook een grotere entiteit, die vaak verdergaat onder de naam van de overnemer. Bestaande aandeelhouders van het overgenomen bedrijf, kunnen hierbij aandelen ontvangen van de overnemer, of een cashbedrag ontvangen voor de overname.

Statutaire Consolidatie

Bij een statutaire consolidatie wordt een volledig nieuw bedrijf opgericht, die bestaat uit de samenvoeging van 2 of meerdere bestaande bedrijven. Deze bestaande bedrijven houden hierbij ook op met bestaan. Bestaande aandeelhouders van deze bedrijven kunnen hierbij dan een vastgelegd aantal aandelen ontvangen in het nieuwe bedrijf, of hiervoor cash ontvangen.

Herkennen van Corporate Actions

Informatie over Corporate actions wordt uitsluitend op een best-effort basis verstrekt. LYNX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de levering of inhoud van gerelateerde informatie.

In principe wordt u voor elke Corporate Action die plaatsvindt, op de hoogte gebracht in de Client Portal. Vanaf de volledige details rond deze Corporate Actions officieel bekend zijn gemaakt door het bedrijf, zal u deze informatie daar kunnen terugvinden in het Message Center en de Corporate Action Manager. Het is aangeraden om ook telkens de nodige informatie rond Corporate Actions op te zoeken op de officiele website van het bedrijf zelf. Deze informatie zal u vaak kunnen terugvinden onder Investor Relations.

Indien u toch dit bericht zou gemist hebben, kunnen deze toch vrij snel herkend worden door nieuwe posities in uw portefeuille, zeker indien het over Subscription Rights gaat.
U kan deze namelijk herkennen doordat er toevoeging aan de ticker van het aandeel staat, zoals .RTS, .DIV of gewoon RIGHTS. In TWS kan u dit ook zien aan de beurs waarop dit product noteert, wat vaak CORPACT zal zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kan de deelname aan een Corporate Action aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn. Afhankelijk van het land van de emittent en eventuele wettelijke bepalingen, kan deelname beperkt zijn tot personen met een bepaald staatsburgerschap en/of verblijfplaats. Het staat u altijd vrij om ondanks deze beperkingen uw keuze door te geven. Wees u er alleen van bewust dat deze beperkingen kunnen worden afgedwongen en dat u niet het resultaat van uw keuze zult krijgen.

Veelgestelde vragen

Subscription Rights indienen en daarmee nieuwe aandelen aankopen is over het algemeen een vrijwillige optie. Soms verliezen deze Subscription Rights hun waarde als ze niet worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe aandelen. In de meeste gevallen zal u een cashdividend ontvangen indien u geen actie onderneemt met deze rechten. De vervaldatum en (eventuele) opbrengst daarvan worden weergegeven in het gedeelte Corporate Actions van uw rekeningoverzicht.
Het dividend wordt door het bedrijf zelf bepaald. Sommige bedrijven laten toe om te kiezen tussen contant en stockdividend. Houd er rekening mee dat u mogelijk wordt vrijgesteld van zakelijke acties zoals kapitaalverhogingen om wettelijke of technische redenen.
De ratio van het aanbod geeft de verhouding aan waarin de rechten worden ingewisseld om nieuwe aandelen te verkrijgen. Een ratio van 10:1 geeft aan dat u met 10 Subscription Rights kan inschrijven om 1 nieuw aandeel te verkrijgen. In het rekeningafschrift zal u zowel het bedrag als de ratio van de SubscriptionRrights terugvinden in de sectie Corporate Actions.
Dividenden worden over het algemeen weergegeven op alle handelsplatformen en op het Client Portal (Account Management). Zie hiervoor het tabblad 'Dividend ontvangen?'. Meer informatie is te vinden in de Corporate Action Manager in het Account Management of op de bijbehorende Investor Relations-pagina van het bedrijf.

Ontvangen Corporate Actions staan ook vermeld in het gedeelte Corporate Actions van uw rekeningafschrift.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX