Chat with us, powered by LiveChat


 

Overboeken van uw portefeuille

Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw effectenrekening die u via LYNX aanhoudt? Dat kan door het invullen van het overboekingsformulier. De algemene overboekingen van en naar Europese partijen en Europese effecten worden aan onze kant kosteloos gedaan. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via overboeken@lynx.nl. Let wel; de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet. Neem contact op met uw huidige broker voor een volledig beeld van hun overboekingskosten. U kunt het ingevulde overboekingsformulier per post opsturen naar LYNX. Voor een snellere afhandeling raden wij aan om het formulier in te scannen en te e-mailen naar overboeken@lynx.nl.

Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw effectenrekening die u via LYNX aanhoudt? Dat kan door het invullen van het overboekingsformulier. De algemene overboekingen van en naar Europese partijen en Europese effecten worden aan onze kant kosteloos gedaan. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via transfer@lynx.be. Let wel; de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet. Neem contact op met uw huidige broker voor een volledig beeld van hun overboekingskosten. U kunt het ingevulde overboekingsformulier per post opsturen naar LYNX. Voor een snellere afhandeling raden wij aan om het formulier in te scannen en te e-mailen naar transfer@lynx.be.

Let op!

Wegens aanhoudende drukte neemt een overboeking momenteel meer verwerkingstijd in beslag. We proberen uw overboekingsverzoek uiteraard zo spoedig mogelijk op te pakken.

Via de onderstaande instructies kunt u zelf een uitgaande overboekingsopdracht initiëren opdat de portefeuille (deels) die u via LYNX aanhoudt wordt overgeboekt naar een ander partij. Zodoende komt uw verzoek direct bij Interactive Brokers terecht, waarna die partij dit proces verder oppakt.

1. Klik hier om in te loggen in het Account Management.

2.Klik vervolgens linksboven op Menu en ga naar Transfer & Pay 1 en vervolgens kiest u hier voor Transfer Positions 2.

1
2

4. Vervolgens klikt u op Outgoing 3 (Uitgaand) en selecteert u Basic FOP Transfer 4.

3
4

5. Dit leidt u naar het volgende scherm “Enter Broker Information”.

5
6
7
8
9
10

Hier vult u onderstaande gegevens in.

Broker Broker/Bank waar de posities naar toe worden geboekt 5
Account Number at Broker Rekeningnummer Broker/Bank waar de posities naar toe worden geboekt 6
Account Title Tenaamstelling van de rekening 7
Account Type Geef hier aan of het een enkelvoudige of een gezamenlijke rekening is 8
Contact e-mail of your Financial Institution Indien bekend contactpersoon Broker/Bank waar posities heen worden geboekt 9
Transfer all Assets Indien u wenst om de gehele portefeuille over te boeken kiest u hier voor Yes 10.

 

7. Indien u No selecteert bij 10 dan dient u per portefeuille regel aan te geven of u die wenst over te boeken 11 en daarnaast de hoeveelheid 12.

11
12
8. Zodra u alle over te dragen financiële instrumenten heeft ingevoerd, klikt u op Volgende.

13
Bevestig het verzoek door uw handtekening in te voeren. Vul uw naam in exact zoals die staat gegeven. 13.

Veelgestelde vragen

U kunt posities van bijvoorbeeld aandelen en obligaties laten overboeken. Positieregels van beleggingsfondsen zijn helaas niet mogelijk om over te boeken. Onder vraag 3 vindt u meer informatie over welke posities niet mogelijk zijn om over te boeken, of welke beperkingen het overboekingsproces kent.

Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u uw portefeuille (gedeeltelijk) wilt overboeken, dan worden de cashposities buiten beschouwing gelaten.

U dient apart een storting te verrichten indien u gelden naar deze effectenrekening wilt overmaken. Maak hiervoor apart ook een stortingsinstructie aan. Meer informatie over deze stappen vindt u via deze weblink.

Wilt u gelden juist terugboeken van deze effectenrekening, dan kunt u hiervoor een terugboekingsinstructie aanmaken. Deze weblink biedt hierover meer informatie.

LYNX en haar partner, Interactive Brokers, moeten te allen tijde de wet- en regelgeving naleven. Zo wordt ook tijdens dit proces gekeken of de overboeking voldoet aan de juridische vereisten en de compliance normen. Enkele punten die wij in het kader hiervan nagaan:

  1. De eigenaarschap moet intact blijven. U kunt bijvoorbeeld niet overboeken van persoon A naar persoon B. Een zogenoemde overboeking van of naar een derde partij wordt niet ondersteund.
  2. De tenaamstelling van de rekening van afkomst komt overeen met de tenaamstelling van de rekening van bestemming.
  3. Amerikaanse Over-The-Counter (OTC) aandelen, zoals pennystock, pinksheet aandelen of US microcaps worden niet overgeboekt.
  4. Gestructureerde Producten en beleggingsfondsen worden niet overgeboekt.

Twijfelt u of de verzochte overboeking strookt met het beleid, neem dan contact op met het team via overboeken@lynx.nl.

LYNX en haar partner, Interactive Brokers, moeten te allen tijde de wet- en regelgeving naleven. Zo wordt ook tijdens dit proces gekeken of de overboeking voldoet aan de juridische vereisten en de compliance normen. Enkele punten die wij in het kader hiervan nagaan:

  1. De eigenaarschap moet intact blijven. U kunt bijvoorbeeld niet overboeken van persoon A naar persoon B. Een zogenoemde overboeking van of naar een derde partij wordt niet ondersteund.
  2. De tenaamstelling van de rekening van afkomst komt overeen met de tenaamstelling van de rekening van bestemming.
  3. Amerikaanse pennystock of pinksheet aandelen worden niet overgeboekt.

Twijfelt u of de verzochte overboeking strookt met het beleid, neem dan contact op met het team via transfer@lynx.be.

Overboekingsopdrachten voor (gedeeltelijke) portefeuilles worden verzorgd door onze partner, Interactive Brokers. Wanneer LYNX een overboekingsverzoek ontvangt, dan dienen wij de instructies hiervan in bij Interactive Brokers. Het team van Interactive Brokers zoekt daaropvolgend contact op met de andere partij. Beide partijen wisselen vervolgens de gegevens uit en laten de overboeking tot slot doorgang vinden.

Nadat wij het overboekingsverzoek ontvangen hebben, is het aan te raden dat u de posities niet wijzigt (afbouwt dan wel uitbreidt). Dit vertraagt het overboekingsproces. Op een gegeven moment worden de positieregels ook uit de portefeuille gehaald zodat deze aangeboden kunnen worden aan de ontvangende partij. Vanaf dat moment moet u wachten totdat de posities zijn vrijgegeven op de rekening van bestemming.

Vaak wordt dit type overboeking ondersteund met het Direct Registration System (DRS). Voor deze overboekingsmethode willen wij u graag vragen om een zogenoemd DRS statement op te vragen bij de Canadese partij. Dit statement kunt u vervolgens opsturen naar ons team via overboeken@lynx.nl.

Houd bovendien rekening met de kosten voor een dergelijke DRS overboeking. Deze kunnen oplopen tot 330 CAD, welke in rekening gebracht worden op de effectenrekening van bestemming. In het kader hiervan willen wij u verzoeken om voldoende CAD cash aan te houden op uw effectenrekening.

Vaak wordt dit type overboeking ondersteund met het Direct Registration System (DRS). Voor deze overboekingsmethode willen wij u graag vragen om een zogenoemd DRS statement op te vragen bij de Canadese partij. Dit statement kunt u vervolgens opsturen naar ons team via transfer@lynx.be.

Houd bovendien rekening met de kosten voor een dergelijke DRS overboeking. Deze kunnen oplopen tot 330 CAD, welke in rekening gebracht worden op de effectenrekening van bestemming. In het kader hiervan willen wij u verzoeken om voldoende CAD cash aan te houden op uw effectenrekening.

Het overboekingsproces kan tot 4 á 8 weken verwerkingstijd in beslag nemen. LYNX is in dit opzicht afhankelijk van de voortvarendheid van het team van haar partner, Interactive Brokers, en die van de andere partij.

Het overboekingsproces wordt door Interactive Brokers in het algemeen kosteloos verzorgd. Voor Aziatische/Australische overboekingen of voor specifieke overboekingsmethodes (zoals een DRS overboeking) kunnen kosten aan de orde zijn. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via overboeken@lynx.nl.

Let wel, de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet.

Het overboekingsproces wordt door Interactive Brokers in het algemeen kosteloos verzorgd. Voor Aziatische/Australische overboekingen of voor specifieke overboekingsmethodes (zoals een DRS overboeking) kunnen kosten aan de orde zijn. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via transfer@lynx.be.

Let wel, de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet.

Zodra u ziet dat de posities zichtbaar zijn op de rekening van bestemming, kunt u de overboeking als afgerond beschouwen. In dat geval zijn de positieregels vrijgegeven en beschikbaar voor handel.

Dit is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor contact op met de verzendende en ontvangende partij. Zo is ons team te bereiken via overboeken@lynx.nl.

Dit is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor contact op met de verzendende en ontvangende partij. Zo is ons team te bereiken via transfer@lynx.be.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX