Chat with us, powered by LiveChat

Margin rapport

In het administratieve gedeelte van uw effectenrekening kunt u een margin rapport opvragen. Hierin wordt getoond hoe hoog de margin bedraagt die u dient aan te houden voor uw openstaande posities. In het margin rapport ziet u zowel per rekeningsegment als voor uw totale portefeuille wat de marginvereisten zijn. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een margin rapport kunt opvragen.

Stappenplan om een margin rapport op te vragen:

Klik hier om in te loggen op het administratieve gedeelte van uw effectenrekening.

Nadat u bent ingelogd ziet u aan de linkerkant van uw scherm het menu.

Klik op Reports 1 en vervolgens op Other Reports 2.

2
1

Kies bij Report Type voor Margin 3.

3

Selecteer bij Date de datum waarvan u een margin rapport wilt opvragen 5.

Bij Format heeft u de keuze uit een HTML/WEBCSV, of PDF-bestand 6.

Kies bij Language de taal die u wenst 7.

Klik op Run Report 8.

4
5
6
7
8

De onderdelen van een margin rapport

 

Het marginrapport is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De onderdelen die u te zien krijgt, zijn afhankelijk van uw rekeningtype en uw openstaande posities. In een marginrapport kunnen de volgende onderdelen voorkomen:

Account Information, Margin Summary, Margin Details for Securities (Rules Based), Margin Details for Securities (Risk Based), Margin Details for Futures, Margin Details for IB-UKL, Portfolio Margin Details, Margin Overview by Exchange en Legal Notes.

Hieronder bespreken we kort de meest voorkomende onderdelen.

Dit gedeelte geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van uw rekening zoals de tenaamstelling, uw rekeningnummer, het type rekening en uw basisvaluta.

Het onderdeel Margin Summary geeft zowel per rekeningsegment als voor uw totale rekening een overzicht van de marge vereisten in uw basisvaluta.

U kunt maximaal drie verschillende rekeningsegmenten hebben. Dit zijn dan een effectensegment, een segment voor Amerikaanse futures en future-opties  en eventueel een F-segment voor Europese indexopties, futures en CFD’s. In het margin rapport worden deze respectievelijk Security, Futures en IB-UKL genoemd.

Per segment en voor uw totale portefeuille worden verschillende waarden getoond zoals Equity with Loan Value, Net Liquidation Value en de Initial en Maintenance Margin Requirements. Zie ook onderstaande afbeelding:

Margin Report 8.4.3

Onder Margin Details for Securities (Rules Based) ziet u de hoeveelheid, de prijs, de initial margin en maintenance margin voor elke open positie die via het effectensegment van uw rekening wordt verhandeld. De posities zijn gesorteerd op valuta. Per valuta wordt onderaan uw totale margeverplichting in de desbetreffende valuta weergegeven en helemaal onderaan wordt de totale margeverplichting voor uw gehele portefeuille omgerekend naar uw basisvaluta getoond. Zie ook onderstaande afbeelding:

Margin Report 8.4.4

Om de hoeveelheid, prijs en waarde van een bepaalde positie te bekijken kunt u op de desbetreffende regel klikken, waarna deze uitvouwt. Zie ook onderstaande afbeelding:

Margin Report 8.4.5

Onder Margin Details for IB-UKL ziet u de marge vereisten die u moet aanhouden op het F-segment (IB-UKL) van uw rekening. Vaak betreft het hier posities in niet-Amerikaanse indexopties, futures en CFD’s. De margin vereisten worden niet per positie getoond, maar voor de gecombineerde portefeuille in zijn geheel 1. Daarnaast kan er een “illiquidity charge” in rekening worden gebracht als u een grote, geconcentreerde positie in een enkele onderliggende waarde heeft 2. Zie ook onderstaande afbeelding:

Margin Report 8.4.6
1
2

Dit onderdeel toont een geaggregeerd margin overzicht voor alle beurzen waarvoor de marge wordt berekend volgens het SPAN (Standardized Portfolio Analysis of Risk) systeem. De initial en maintenance margin tonen de totale margin vereisten voor alle rekeningsegmenten in de valuta van de desbetreffende beurzen.

Margin Report 8.4.7

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX