Chat with us, powered by LiveChat

Tweestaps Authenticatie

Met behulp van LYNX Key kunt u gemakkelijk, snel en veilig inloggen bij de diverse platformen van LYNX.

Tweestaps Authenticatie bij LYNX

De LYNX Trading App biedt u een veilige manier om in te loggen op uw handelsplatformen, LYNX Basic en het Account Management middels LYNX Key. Na het invoeren van je gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u een pushmelding via de app, die u opent en vervolgens bevestigt.

LYNX Key via LYNX Trading App

Met LYNX Key kunt u snel en veilig inloggen. De tweestaps authenticatie werkt via LYNX Trading ook zonder internetverbinding.

Stap 1 - Downloaden

LYNX Key is onderdeel van de LYNX Trading App. Download de app uit de Apple App Store of via Google Play.

Stap 2 - Activeren

Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone 1.

Erlauben 2 Sie, dass die LYNX Trading App Mitteilungen senden darf, um den reibungslosen Login mit LYNX Key zu gewährleisten.

Tippen Sie anschließend auf den Button Zwei-Faktoren-Registrierung 3.

Nachfolgend zeigt die App die weiteren Schritte an. Tippen Sie nun auf Weiter 4.

Geben Sie im ersten Schritt Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort 5 ein.
Tippen Sie anschließend auf Weiter.

PIN-Vergabe über Android App

Bei Aktivierung via Android müssen Sie eine PIN festlegen, mit der Sie sich innerhalb der App authentifizieren (alternativ nutzen Sie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung). Die PIN-Vorgaben können Sie einsehen, in dem Sie auf das „+“ Symbol neben PIN-Vorgaben tippen.

Im nächsten Schritt erhalten Sie eine SMS mit einem Aktivierungscode, überprüfen Sie Ihre eingehenden Nachrichten.
Geben Sie den Code in der App ein 6.

Tippen Sie abschließend auf Aktivieren.

Sie erhalten nun die Bestätigung 6, dass LYNX Key über die LYNX-Trading App erfolgreich aktiviert wurde.

Stap 3 - Zo werkt het

Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie sich mit Benutzername und Passwort in Ihren Handelsplattformen oder dem Client Portal anmelden. Daraufhin erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Bestätigen Sie diese und Sie werden automatisch eingeloggt.

Nutzen Sie diese Video-Anleitung, um den Login mit LYNX Key kennenzulernen:

Sie haben keine Push-Benachrichtigung erhalten?

Sollten Sie keine Push-Benachrichtigung erhalten, beispielsweise weil Sie zurzeit über keine Internetverbindung verfügen, können Sie mit einem Klick auf Klicken Sie hier, falls Sie die Benachrichtigung nicht erhalten haben (bzw. Click here if you did not receive the message) eine manuelle Codeabfrage starten.

Öffnen Sie zur manuellen Authentifizierung anschließend die App auf Ihrem Smartphone und geben Sie unter Authentifizieren Ihre vergebene PIN und den Ihnen angezeigten Prüfcode ein. Tippen Sie dann auf Antwortcode generieren.

Geben Sie abschließend den Antwortcode in die Anmeldemaske der Handelsplattform bzw. des Client Portals ein.

Resetten (optioneel)

Haben Sie Ihr Smartphone gewechselt oder die LYNX Trading App temporär gelöscht, können Sie LYNX Key in wenigen Schritten übertragen bzw. wiederherstellen.

Öffnen Sie dazu die LYNX Trading App 1.

Erlauben 2 Sie, dass die LYNX Trading App Mitteilungen senden darf, um den reibungslosen Login mit LYNX Key zu gewährleisten.

Tippen Sie anschließend auf den Button Zwei-Faktoren-Registrierung 3.

Nachfolgend startet der Wiederherstellungsprozess. Die App erkennt, dass LYNX Key auf Ihrem Smartphone bereits aktiv war. Tippen Sie auf Ja 4, um LYNX Key wiederherzustellen.

Befolgen Sie die ggf. angezeigten weiteren Schritte und Sie erhalten eine Bestätigung 5.
LYNX Key ist wieder aktiv. Tippen Sie abschließend auf Fertig.

Handelt es sich um ein neues Smartphone, auf dem LYNX Key zuvor noch nicht aktiv war, befolgen Sie die Anleitung im Reiter "Aktivierung".

SMS methode

Als alternatief om uw effectenrekening te beveiligen kunt u ook de SMS-methode gebruiken.

Let op: de SMS-methode kan alleen worden geactiveerd als LYNX Key nog niet is geactiveerd.

Log in op uw Account Management met uw LYNX inloggegevens. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Verifiëren naast je mobiele nummer. U ontvangt dan een activerings-sms op uw mobiele nummer, die u in het daarvoor bestemde veld invoert. Zo wordt de SMS methode geactiveerd.

Manuelle Aktivierung

Bewegen Sie sich im Client Portal zu den Benutzereinstellungen.
Klicken Sie anschließend auf Mobiltelefonnummer.

Klicken Sie auf das Stiftsymbol geklickt haben, können Sie im nachfolgenden Fenster Ihre Telefonnummer anpassen. Bitte tragen Sie die Nummer hierbei mit der entsprechenden Landesvorwahl (+49 für Deutschland) ein. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Im Anschluss können Sie Ihre Mobilfunknummer für das SMS-TAN Verfahren mit einem Bestätigungscode verifizieren. Klicken Sie dazu auf den Button Verifizieren in der Spalte Per SMS verifiziert.

Sie werden nun um Eingabe des Bestätigungscodes gebeten. Dieser wird per SMS an Ihr Mobiltelefon versandt. Überprüfen Sie Ihre eingegangenen Nachrichten. Tragen Sie die fünfstellige TAN aus der Nachricht in das Feld rechts neben Bestätigungsnummer ein und klicken Sie dann auf Weiter. Das SMS-TAN Verfahren wurde somit aktiviert.

Als de SMS methode is geactiveerd en u logt in in het Account Management of op een van onze handelsplatformen, wordt u na het invoeren van uw toegangsgegevens gevraagd om een ​​beveiligingscode in te voeren.

Deze wordt u per sms toegestuurd. Controleer inkomende berichten op uw mobiele telefoon. Voer na ontvangst de vijfcijferige beveiligingscode in het veld in het inlogvenster in en bevestig vervolgens door op Inloggen te klikken.

Let op:
Beheert u een effectenrekening met meerdere gebruikers, dan moet de procedure voor elke individuele gebruiker geactiveerd worden.

Om de procedure voor het handelsplatform te deactiveren, logt u eerst in in uw Account Management, vervolgens klikt u rechtsbovenin op het gebruikerspictorgram 👤 en selecteert u User Settings.

Selecteer vervolgens het tandwiel achter Secure-Login-System.

Klik vervolgens op het tandwiel achter 'Secure Login Required for Trading, vervolgens dient u akkoord te gaan met de voorwaarden.

1
Tot slot dient u dit te bevestigen middels uw digitale handtekening in te voeren in de daarvoor bestemde ruimte.

Let op: 
Het uitschakelen van de LYNX Key geldt enkel voor de handelsplatformen TWS en LYNX Basic, voor het Account Management zal deze wel noodzakelijk blijven. Verwijder daarom niet de LYNX Trading applicatie van uw telefoon.

Indien u geen toegang heeft tot uw smartphone of tot de SMS TAN procedure, heeft u de mogelijkheid om een ​​tijdelijke TAN kaart te activeren die 3 weken geldig is. De aanmaak vindt plaats via het Klantportaal. We raden echter aan om de smartphone-authenticatie LYNX Key, die voor onbepaalde tijd geldig is, tijdig opnieuw te activeren.

Om de tijdelijke TAN-kaart aan te maken, moet u eerst onze klantenservice een tijdelijke beveiligingscode laten aanmaken die u na succesvolle legitimatie voor korte tijd toegang geeft tot het klantenportaal.

Neem hiervoor telefonisch contact op met ons serviceteam via 0800 – 2030.
Houd uw rekeningnummer en de antwoorden op uw beveiligingsvragen bij de hand voor authenticatiedoeleinden.

Houd er rekening mee dat de beveiligingscode die via de telefoon wordt verzonden, slechts 20 minuten geldig is.

Nadat u de beveiligingscode heeft ontvangen, logt u hiermee en uw toegangsgegevens in op het Klantportaal.

Klik op het gebruikerspictogram 👤 in de rechterbovenhoek van het scherm en klik vervolgens op Gebruikersinstellingen.
Selecteer vervolgens het tandwielpictogram achter Secure-Login-System.

In het volgende venster ziet u een overzicht van de momenteel geactiveerde beveiligingsapparaten.
Klik op de knop Online beveiligingscodekaart aanvragen.

Op de volgende pagina ziet u een lijst met indexwaarden en TAN's. Print ze uit en bewaar ze goed.
Klik in de volgende stap op Volgende.

U wordt dan gevraagd om de tijdelijke TAN-kaart te activeren. U krijgt twee indexwaarden te zien.

Zoek naar de bijbehorende indexwaarden op uw TAN-kaart en voer vervolgens de reeks cijfers in die na de indexwaarden zijn afgedrukt in het daarvoor bestemde veld. Bevestig de knop Volgende om te activeren.
U gebruikt dit principe om in de toekomst in te loggen op uw handelsplatform of accountbeheer (klantenportaal).

Zodra je hieronder een bevestigingsscherm ziet, heb je de tijdelijke TAN-kaart succesvol geactiveerd. Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

De aangemaakte TAN-kaart is 21 dagen geldig en kan gedurende deze periode in het klantenportaal zo vaak worden verlengd als je wilt. Als de TAN-kaart verloopt voordat een permanent beveiligingsapparaat in werking is gesteld, moet u opnieuw telefonisch contact opnemen met onze klantenservice.

Wij raden daarom het langdurig gebruik van LYNX Key aan.