Chat with us, powered by LiveChat

Hoe hou ik mijn rekeninginformatie up to date inzake MiFID?

De MiFID II-richtlijn biedt beleggers met een beperkte beleggingkennis en -ervaring (niet-professionele clienten) een hoog niveau van beleggersbescherming. LYNX moet hierbij rekening houden met uw specifieke situatie. Uw beleggingen moeten bij uw beleggersprofiel aansluiten en aan uw behoeften voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat alle informatie die wordt verstrekt aan LYNX juist en up to date is en bovendien LYNX op de hoogte te brengen wanneer deze info niet langer juist is. Indien deze informatie niet correct en up to date is, kan het gebeuren dat de cliënt toegang heeft tot financiële instrumenten die niet passend of geschikt zijn voor de cliënt

Verduidelijking van de gevraagde informatie:

Op de eerste pagina Profile Details kan u uw persoonlijke informatie invullen. Velden waarin staat vermeld Optional zijn niet verplicht in te vullen.

Salution: kies hier uw aanspreking

First name: voornaam

Last name: familienaam

 

 

 

Marital Status: selecteer uw status (gehuwd, alleenstaand,…)

Number of Dependents: selecteer hier hoeveel personen u ten laste heeft

Volgende grijze velden kan u niet wijzigen: Gender (geslacht), Date Of Birth (geboortedatum), Country of Birth (geboorteland).
Indien een grijs veld niet de juiste informatie bevat, gelieve dan na het volledig doorlopen van het formulier contact op te nemen met onze Service desk. LYNX zal voor u het nodige wijzigen, vul dus gerust de informatie verder aan.

Primary Country of Citizenship: selecteer hier het land waar u permanent resident bent

 

 

 

Country: selecteer hier het land van uw adres

Street: straatnaam

City: stad

State/Province: provincie of gewest

Postal code: postcode

Indien uw postadres verschillend is van uw woonadres, gelieve dan No aan te duiden en het postadres te verduidelijken.

Phone Type: dit staat standaard op Home ingesteld, dit kan u niet wijzigen. Indien u enkel een GSM-nummer heeft dan kan u dit hier verder invullen.

Phone Country: selecteer het land van uw telefoonnummer

Phone Number: telefoonnummer

 

Indien u bijkomend een GSM-nummer heeft dan kan u deze toevoegen:

Phone Type: Mobile

Phone Country: selecteer het land van uw telefoonnummer

Phone Number: telefoonnummer

De informatie onder Identification1  kan u niet wijzigen. Indien deze informatie niet up to date is gelieve dan na het volledig doorlopen van het formulier contact op te nemen met onze Service desk. LYNX zal voor u het nodige wijzigen, vul dus gerust de informatie verder aan.

 

Country: selecteer het land waar u fiscaal resident bent

Tax Identification Number en National ID 2  : indien u een Belg bent, neem dan hier uw rijksregisternummer over zonder leestekens. Dit staat op de achterkant van uw identiteitskaart.

Indien ook gevraagd wordt naar een Expirary Date, vul dan even de vervaldatum in van uw identiteitskaart die op de voorkant staat vermeld.
Wanneer u niet fiscaal plichtig bent, selecteer hier dan No.

Employment Type: selecteer hier de status van uw tewerkstelling (tewerkgesteld door een derde, zelfstandig,…)

Employer Name: vul hier de naam van uw werkgever in

Nature of Employer’s Business: selecteer hier de sector waarin u bent tewerkgesteld

Occupation: vul hier uw functieomschrijving in

Country: selecteer hier het land waar u tewerkgesteld bent

Street: straatnaam werkgever

City: stad werkgever

State/Province: provincie of gewest werkgever

Postal code: postcode werkgever

Annual Net Income in EUR: Geschat bruto jaarinkomen in EUR

Net Worth in EUR: Geschat liquide netto vermogen in EUR

Liquid Net Worth in EUR: Geschat vermogen in EUR (exclusief
onroerend goed)

Total Assets in EUR: Geschat vermogen EUR (inclusief
onroerend goed)

Selecteer hier uw bron(nen) van inkomsten en ken per bron een % toe. De totale som dient gelijk te zijn aan 100%.

Klik de beleggingsdoelstellingen aan die bij u passen, meerdere opties zijn mogelijk:

  1. Growth – Vermogensgroei op de lange termijn door het genereren van dividenden, rente en/of andere soortgelijke passieve inkomstenbronnen.
  2. Hedging – Het nemen van posities in een financieel product om het risico in een ander financieel product af te dekken of te compenseren.
  3. Preservation of Capital and Income Generation –  Behoud van kapitaal en inkomstengeneratie
  4. Profits from Active Trading and Speculation – Het behalen van transactiewinsten over uw beleggingen door gebruik te maken van handelsstrategieën op de korte termijn (u houdt over het algemeen uw posities korter dan 3 jaar aan).

Geef bij Investment Experience uw beleggingservaring aan per product :

  1. aantal jaar ervaring
  2. aantal transcties per jaar
  3. uw kennisniveau: goed of uitstekend

Indien u een margerekening hebt,  is het noodzakelijk dat u hier 1 uw ervaring en kennis op het gebied van marginhandel aangeeft. Zoniet wordt uw margerekening tijdens het migratieproces gemigreerd als een klassieke cash rekening.

Volgende vragen betreffen regelgeving:

1. Is de rekeninghouder of een direct familielid binnen het gezin actief verbonden aan een beleggingsonderneming (broker, bank, hedge fund of andere financiële diensten) als werknemer, bestuurder of eigenaar?
1 Indien het antwoord op deze vraag ja is, dan zal meer informatie gevraagd worden omtrent uw werkgever.

2. Is de rekeninghouder een lid, werknemer, geassocieerde of verwant persoon van een regelgevende of zelfregulerende organisatie of beurs?

3. Is de rekeninghouder ooit onderworpen aan, of begonnen met een rechtszaak, arbitrage of enig ander soort geschil of schikkingsprocedure met een andere makelaar of handelaar?

4. Is de rekeninghouder ooit het onderwerp geweest van een onderzoek of procedure door een beleggingsonderneming of regelgevende of zelfregulerende autoriteit?

5. Is de rekeninghouder een bestuurder, een 10%-aandeelhouder van of een beleidsmedewerker van een beursgenoteerd bedrijf?

W-8BEN en Common Reporting Standard (CRS) zijn 2 belastingformulieren waarbij u het juiste land dient op te geven waarin u belastingplichtig bent. Meer informatie omtrent hoe u deze formulier kan invullen kan u voor een persoonlijke rekening hier terugvinden. Voor een zakelijke rekening, klikt u hier.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX