Chat with us, powered by LiveChat

Franse dividendbelasting

Terugvragen van Franse dividendbelasting

Belasting op dividenden wordt belast bij de bron. Dit betekent dat belasting wordt ingehouden door een bewaarder in het betreffende land, voordat er een uitkering aan Interactive Brokers wordt gedaan en de daaropvolgende netto uitbetaling van dit krediet aan de rekeninghouders. Dividenden betaald aan personen die niet woonachtig zijn in Frankrijk, zijn onderworpen aan een bronbelasting van 12.8%.

In onze klantenovereenkomst wordt aangeven dat uw aandelen worden aangehouden onder een zogenoemde ‘street name’. Dit betekent dat aandelen niet op naam van individuele rekeninghouders worden aangehouden, maar worden aangehouden onder naam van Interactive Brokers. De reden hiervoor is dat bij aan- en verkoop van aandelen administratieve handelingen aanzienlijk beperkt blijven.

LYNX houdt uw account aan bij Interactive Brokers Ireland Limited, Interactive Brokers Ireland Limited houdt de aandelen op haar beurt weer aan bij Interactive Brokers LLC US. Via onderstaande weblink vindt u de documenten met betrekking tot de overeenkomsten en voorwaarden van uw effectenrekening die u via LYNX bij Interactive Brokers aanhoudt. Hierin worden de bovengenoemde onderwerpen verder uiteengezet.

Door het aanhouden van aandelen op ‘street name’ bedraagt het belastingtarief op dividend tussen het betalende land (in dit geval Frankrijk) en het ontvangende land (in dit geval de Verenigde Staten, waar Interactive Brokers LLC gevestigd is) per 1 januari 2020 28%. Tot en met 31 december 2019 bedroeg het tarief 30%. Hierdoor betaalde u tot 31 december 2019 30% en vanaf 1 januari 2020 betaalt u 28% aan bronbelasting in plaats van 12.8%.

Voor Franse dividendaandelen kan Interactive Brokers het verzoek voor teruggaaf van teveel ingehouden dividendbelasting vereenvoudigen. Om een verzoek tot teruggaaf dividendbelasting in te dienen, kunt u de formulieren 5000 en 5001 invullen. In eerste instantie stuurt u formulieren als bijlage via een ticket naar Interactive Brokers.

Na ontvangst zal Interactive Brokers de formulieren beoordelen dan wel bevestigen of de formulieren kunnen worden geaccepteerd. Na de beoordeling, hiervan ontvangt u een bericht in uw message center, dient u de originele formulieren 5000 en 5001 op te sturen naar het volgende adres:

Interactive Brokers Ltd
Att. Esther and Heinz
Gotthardstrasse 3
CH-6301 Zug
Switzerland

In Formulier 5000 dient u enkel de eerste pagina in te vullen.

  • Selecteer bij punt I voor “Normal procedure”.
  • Voer uw persoonlijke gegevens in bij punt II.
  • Plaats uw handtekening bij punt III.
  • Bij punt IV vult u uw BSN nummer in (Tax ID Number) en een handtekening/stempel van de belastingdienst.

Formulier 5000 vindt u hier

In Formulier 5001 vult u de tweede pagina in met de bijbehorende aandelen en dividendgegevens (inclusief ISIN). Zorg ervoor dat het ingevulde formulier is ondertekend.

Formulier 5001 vindt u hier

Let op: de formulieren 5000 en 5001 dienen aan Interactive Brokers te worden verstrekt, de betreffende formulieren moeten bestemd zijn voor de Franse belastingdienst. In het vak linksboven op de formulieren ziet u de versie van de formulieren. Dit moet de versie ‘voor het gebruik van de Franse belastingdienst’ zijn en niet de versies ‘die de begunstigde moet bewaren’ of ‘voor het gebruik van de buitenlandse belastingdienst’.

Na ontvangst van de originele formulieren 5000 en 5001 zal Interactive Brokers de documenten doorsturen naar onze bewaarder voor de Franse markt. Na ontvangst van de teruggestorte roerende voorheffing, zal Interactive Brokers uw effectenrekening crediteren.

Let op: houdt u er rekening mee dat Euroclear een externe vergoeding van 125 euro per uitgekeerd dividend in rekening brengt voor de verwerking van de terugvordering. Deze vergoeding wordt in rekening gebracht, ongeacht of de terugbetaling slaagt of niet.

Het terugvorderingsproces wordt door Interactive Brokers “on best effort” basis gedaan en kan enkele maanden in beslag nemen (6 tot 12 maanden).

Deadline terugvorderingsproces 

De deadline voor het verzoek van terugvordering van Franse dividendbelasting is twee jaar vanaf het einde van het jaar van het dividenduitkeringsmoment, met uitzondering van inwoners van Nederland (drie jaar) en Duitsland (vier jaar).

U dient Interactive Brokers de originele formulieren 5000 en 5001 voor eind oktober van het jaar van de deadline te zorgen (zie bovenstaande), om er zeker van te zijn dat Euroclear tijdig over de documenten beschikt. Documenten die Euroclear na 15 november van het jaar van de deadline ontvangt, zullen nog wel in behandeling worden genomen. Echter, zal hiervoor een hogere externe vergoeding van 200 euro per dividendbetaling in rekening worden gebracht. Deze vergoeding wordt in rekening gebracht, ongeacht of de terugbetaling slaagt of niet.

Terugvordering van Franse ADR-bronbelasting

Interactive Brokers ondersteunt geen terugvordering van Franse dividendbelasting ontvangen uit Franse ADR’s. GlobeTax kan ondersteuning bieden om Franse ADR-bronbelasting terug te vorderen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens:

GlobeTax
Sarah Roberts
Sarah_Roberts@globetax.com
+1-212-364-9045

Komt u hier niet helemaal uit? Raadpleeg dan uw belastingadviseur.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX