Chat with us, powered by LiveChat

Aanpassing van de settlement periode van T+3 naar T+2

Vanaf 5 september 2017 is de standaard settlement periode voor effecten die verhandelbaar zijn op de Amerikaanse en Canadese beurzen verkort van 3 werkdagen (T+3) naar 2 werkdagen (T+2) in navolging van de dag waarop een transactie heeft plaatsgevonden.

Voornamelijk door steeds efficiënter verkeer van cashgelden en automatisering kan de settlement periode worden verkort.

De laatste keer dat dit gebeurde was in 1995 met een verandering van 5 naar 3 werkdagen. Hieronder vindt u meer informatie over wat de impact is op uw LYNX rekening.

beurzen Amerika Canada

Wat houdt settlement precies in?

De settlement van effecten is het proces waarbij de daadwerkelijke overdracht van eigendom en cash tussen de verkoper en koper van het effect wordt afgerond. Dit gebeurt door een zogeheten ‘Central Depository’, welke de eigendomsoverdracht faciliteert en waarborgt. Daarnaast zorgt een zogeheten ‘Clearinghouse’ voor de daadwerkelijke overdracht van cash. Voor Amerikaanse effecten fungeert de ‘Depository Trust Company’ (DTC) als Central Depository en de ‘National Securities Clearing Corporation’ (NSCC) als Clearinghouse. Voor Canadese effecten worden beide processen verwerkt door de ‘Canadian Depository for Securities’ (CDS).

Voor welke producten geldt dit?

Dit geldt voor Amerikaanse en Canadese aandelen, ETF’s, ADR’s, bedrijfsobligaties, staatsobligaties, CFD’s en unit investment trusts (UIT’s).

Wat is de impact op mijn LYNX rekening?

LYNX cashrekening

Met een LYNX cashrekening kunt u niet handelen met gelden die nog niet gesetteld zijn. In de oude situatie moest u dan 3 werkdagen wachten (T+3) voordat u weer kon een transactie kon doen. Deze periode is nu dus teruggebracht naar 2 werkdagen (T+2), waardoor u eerder beschikking heeft over uw gelden en dus eerder nieuwe transacties kunt doen.

Dividenden

Om voor dividend in aanmerking te komen, moet het effect vóór de ex-dividend-datum gekocht zijn, zodat het effect daadwerkelijk in bezit is op de ‘record date’ (de dag waarop het bedrijf nagaat welke aandeelhouders recht hebben op dividend). In de oude situatie (T+3) was de ex-dividend-datum 2 werkdagen voorafgaand aan de ‘record date’. Met de nieuwe settlement periode (T+2) is dit nu teruggebracht naar 1 werkdag voorafgaand aan de ‘record date’.

Uitoefening van opties

De leveringstijd van aandelen en de betaling van cash naar aanleiding van het uitoefenen van aandelenopties wordt verminderd van 3 werkdagen naar 2 werkdagen.

Interest

De interest wordt berekend aan de hand van de daadwerkelijk gesettelde cashbalans. Als u aandelen koopt met geleend geld, betaalt u interest nadat het cash gesetteld is. Dit was 3 werkdagen na de dag waarop de transactie plaatsvond en is nu dus teruggebracht naar 2 werkdagen. Daarentegen, als u de aandelen weer verkoopt, wordt het cash ook een dag eerder gesetteld. De totale periode waarin u interest betaalt blijft dus gelijk. Hetzelfde geldt voor kredietrente.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX